duminică, 10 iunie 2018

10 iun. 2018, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 4:12-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 4:12 Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora.
14 Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor1.
15 Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți.
16 Fii cu luare-aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.
...

duminică, 3 iunie 2018

3 iun. 2018, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 10:1-15, Trimiterea ucenicilor doi câte doi, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 10:1 Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință.
2 Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui;
3 Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu;
4 Simon Canaanitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.
5 Aceștia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învățăturile următoare: „Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor,
6 ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7 Și pe drum, propovăduiți și ziceți: ‘Împărăția cerurilor este aproape!’
8 Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați.
9 Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,
10 nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.
11 În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca.
12 La intrarea voastră în casă, urați-i de bine;
13 și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14 Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre.
15 Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea.
...