duminică, 17 decembrie 2017

17 dec. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 5:6-13, Marcu 8:15, Despre urmările păcatului, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:15 Isus le dădea în grijă și le zicea: „Luați seama, să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!”
...

17 dec. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 5:6-13, Despre Pavel, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 5:6 Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala?
7 Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.
8 Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului.
9 V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii.
10 Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume.
11 Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați.
12 În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru?
13 Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.
...

17 dec. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 9:9-13, Chemarea Domnului Isus adesată lui Matei, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 9:9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El.
10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui.
11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?”
12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
...

duminică, 10 decembrie 2017

10 dec. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 5:1-8, Curvarul din Corint, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

10 dec. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 5:1-8, Curvarul din Corint, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 5:1 Din toate părțile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său.
2 Și voi v-ați fălit! Și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!
3 Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă.
4 În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați laolaltă prin puterea Domnului nostru Isus,
5 am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.
6 Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala?
7 Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit.
8 Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului.
...

10 dec. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:14-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:14 Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.
15 Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”
...