miercuri, 25 februarie 2015

25, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:25-6:4, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Centrul nu era familia ci Hristos și Biserica de la care învață fiecare familie.
Iubirea de sine nu este iubire.
Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
Căsătoria este privită în lumina creației.
Apostolul Pavel a vrut să scoată în evidență Biserica.
Ceea ce strălucește în relația dintre copii și părinți este Domnul.
Luca 2:52 Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Efeseni 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință –
Pentru copii: ascultați, să cinstești.
Efeseni 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-I în mustrarea și învățătura Domnului.
Pentru părinți: nu întărâtați, creșteți-i. Instrumente de har: " în mustrarea și învățătura Domnului.".
Sa memorăm cuvinte de mustrare din Scriptură din Proverbe de la 1 la 7.
...

25, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:25-6:4, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Părinții care nu ascultă de Dumnezeu își lipsesc familia de binecuvântare.
Psalmi 62:11 O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit…
...

25, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:25-6:4, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ne trebuie un echilibru pe care ni-l da adevarul, ni-l da Duhul lui Dumnezeu.
Evrei 3:1 …frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus
...

duminică, 22 februarie 2015

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:3-5,10, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El …
Nădejdea este totul! Este finalul vieții celui credincios.
1 Tesaloniceni 4
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
Este un proces continuu. Și în fiecare zi caut să mă curățesc.
1 Ioan 3:3 …El este curat
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Păcatul este un intrus care vrea să intre în viața ta.
1 Ioan 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat.
"în El nu este păcat".
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului…
Copiii lui Dumnezeu știu că îi aparțin Lui.
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Biserica are nevoie de cuvinte care să vină din inimă și să ajungă la inimă.
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță
Avem nădejdea până la urmă în noi că Îl vom vedea? Ai nădejde?
1 Corinteni 13:13 Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înșală
Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii
Coloseni 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 1:4 și la o moștenire nestricăcioasă …
Galateni 4:19 Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi!
Ieremia 29:11 Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Psalmi 25:2
Romani 12:12 Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.
1 Corinteni 15:19
Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat. 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 3:6 Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege
Acest prim test: copiii lui Dumnezeu iubesc Legea lui Dumnezeu și o respectă pe când ceilalți o resping.
Cel credincios iubește voia lui Dumnezeu.
Dovada că un om este mântuit este că el trăiește în sfințenie.
"Diavolul păcătuiește de la început".
Tit 2:14 El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
1 Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
Ezechiel 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățați; vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. 36:26 Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 36:27 Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele, și să păziți, și să împliniți legile Mele.
Ce trebuie să facem dacă în viața noastră nu se vede această schimbare? Trebuie să ne încredem în Domnul Isus și trebuie să ne pocăim.
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:11-12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! 5:12 Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
...

miercuri, 18 februarie 2015

18, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-6:9, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

18, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-6:9, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Unitatea organică a Dumnezeirii, Cei trei sunt Una: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Dragostea este principiul unității organice.
...

18, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-6:9, Relația soț-soție, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat. 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 6:3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-I în mustrarea și învățătura Domnului. 6:5 Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 6:7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 6:9 Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.
Evrei 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.
1 Samuel 25
Matei 7:1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
Matei 19:6 Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”
Iov 22:21 Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire.
...

duminică, 15 februarie 2015

15, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Să vezi dragostea Tatălui! Este provocarea din seara asta.
Versetul cheie:
1 Ioan 3:10 …Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
Ce importantă este privirea…
Printr-o privire a credinței putem astăzi să ni se ierte păcatele.
Câtă nevoie este de pocăință, de recunoaștere.
Să ne putem concentra la relația noastră cu Dumnezeu.
Văzând la Cruce în Cel răstignit judecarea păcatului meu.
A doua privire, drumul sfințirii, drumul crucii, a pocăinței permanente, a schimbării permanente de gândire.
Ultima privire: 1 Ioan 3:2 "atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este."
Tema răpirii aduce 10 consecințe
1 Corinteni 15:58 De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Nu este zadarnic să te ocupi cu Evanghelia.
...

15, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, Credincioși neizbăviți de păcat, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Păcatul zgârceniei…
Este anormal că unii credincioși nu doresc să fie eliberați complet.
Starea omului păcătos înlănțuit în starea de păcat.
...

15, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-3, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
Identitatea copilului lui Dumnezeu.
Ceea ce ești cu adevărat va determina ceea ce vei fi în veșnicie.
Siguranță, nădejde și responsabilitate.
Ioan zice: cine zice s-o dovedească.
6 caracteristici ale celui născut din nou: 5:1; 5:4; 5:18.
1 Ioan 3:1 …Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
Filipeni 2:15 … străluciți ca niște lumini în lume
Ioan 17:14 Le-am dat Cuvântul Tău; și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.
Identitatea cea nouă aduce nădejde, și este formată din 3 făgăduințe:
1) Ioan 14:3, Domnul Isus Hristos se va întoarce;
2) 1 Ioan 3:2 "Îl vom vedea așa cum este.", Dumnezeu nu se schimbă însă putem fi schimbați noi.
3) 1 Ioan 3:2 "vom fi ca El", este anormal ca să te gândești că vei fi ca El fără ca să începi să semeni cu El de aici.
Responsabilitatea identității. 1 Ioan 3:3 "Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.", cel credincios este responsabil.
Evrei 12:14 Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
2 Corinteni 7:1 Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.
Cât de mult urmărești curăția în viața personală?
Mai devreme sau mai târziu identitatea noastră ne va trăda.
Să ne facă Domnul sensibili ls păcat, să ne facă Domnul alergici la păcat!
...

15, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat. 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 3:6 Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
...

miercuri, 11 februarie 2015

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Epistola aceasta este adresată Bisericii.
Modelul de familie desăvârșită este modelul dintre Domnul Isus Hristos și Biserica.
Biserica este alcătuită din familii. Biserica este mai mare decât familia.
Întâi este Biserica, apoi este familia. Familia este trecătoare, rămâne aici pe pământ.
Marea problema pe care o trăim este acest "divorț" dintre familie și Biserică, una este familia și una este Biserica.
Toată puterea unei familii este Biserica și anume trăirea după Domnul Isus Hristos.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Soțul și soția sunt mădulare în trupul Domnului Hristos.
Viața din Biserică acoperă și viața din familie.
Domnul are de-a face cu familia.
Faptele apostolilor 2:39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
Faptele apostolilor 16:31 Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”
Iubirea este supra-naturală pentru că este prin Duhul Sfânt.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:19-33, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Efeseni 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (Vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Ceea ce este esențială este umblarea în dragoste.
Apoi este "în frica lui Hristos".
Isaia 11:2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. 11:3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul…
Elementul acesta vital lipsește din familie, din biserică…
Echilibrul acesta care nu ne lasă s-o luăm razna…
Ne lipsește elementul acesta care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu și o mărturie bună înaintea oamenilor, și anume frica de Domnul.
Frica lui Hristos ca slujitor care îți dă acea îndrăzneală să răspunzi.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. 1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-I primească și-I dă afară din biserică.
Doamne, învață-mă să cunosc experiențial ce înseamnă frica de Domnul!
Efeseni 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului;
Pentru mine, bărbat credincios, să mă port ca Domnul.
...

duminică, 8 februarie 2015

8, Duminică - zidire

Zidire, seara
Predică, Dumnezeu caută intimitatea cu noi, mesaj transmis prin Lowell Brueckner Descarcă MP3
...

8, Duminică - ev

Evanghelizare, seara
Predică, Isaia 55:6-9, mesaj transmis prin Lowell Brueckner, tradus de Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Isaia 55:6 Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. 55:7 Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.” 55:8 „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 55:9 Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.
Dar Dumnezeu este pretutindeni. De ce trebuie să-L chem câtă vreme este aproape? Sau presupunem că este în noi și că nu trebuie să-L chemăm. Este un anumit înțeles când El este aproape și altul când El este departe. Să nu simplificăm, ci să-L chemăm cu inima.
Isaia 55:7 Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.”
Prezintă o altă nevoie pe care o avem fie că suntem creștini fie că nu. Ne vorbește de nevoia de pocăință.
Ce înseamnă "Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui"? Înseamnă nevoia de pocăință.
Dumnezeu face lucrurile total diferit față de om.
Este necesar ca oamenii să se pocăiască pentru a se întoarce la Dumnezeu. Trebuie să învățăm să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu. Dar aceasta nu se oprește la început ci se aplică și celor creștini. Este o pocăință continuă.
Isaia 55:8 „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
Dumnezeu spune că suntem incompatibili, El nu se va schimba.
Dacă nu ne place felul cum se poartă Dumnezeu cu noi, atunci trebuie să ne întoarcem.
Isaia 55:9 Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.
Dumnezeu ne spune de o altă nevoie, "se va smeri", căile Sale sunt înalte, iar noi trebuie să ne luăm locul acolo unde este: jos.
Trebuie să înțelegem cine este Dumnezeu, El trebuie să fie de temut, trebuie să primească reverența noastră. Căile Lui cer umilință pentru a veni înaintea Lui.
Nu este nici o limită față de valoarea sângelui pe care Domnul Hristos l-a plătit pentru păcatele noastre.
...

8, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
...

miercuri, 4 februarie 2015

4, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Familia ca un mediu de manifestare a dragostei.
Diferite limbaje care privesc dragostea.
"Bărbatul să-și iubească soția", dragostea jertfitoare.
Și supunerea este tot o formă a dragostei
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.
Efeseni 14:21 Cine are poruncile Mele și le păzește acela Mă iubește
Efeseni 14:23 „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu
Forme diferite de manifestare a dragostei.
Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica;
Omul trebuie să își iubească trupul, dar trebuie să-l îngrijească în acele condiții ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Omul trebuie să îngrijească ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu.
Fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui.
Alipirea este o taină.
În viața de căsnicie trebuie să realizăm ceva din taina lui Dumnezeu. Nu putem realiza frumusețea cerească a căsniciei dacă nu ne așezăm în Domnul Hristos.
...

4, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Nimic nu vorbește mai bine așa cum vorbesc experiențele noastre din familie.
La picioarele Lui sufletul nostru își găsește odihna.
E mai ferice să dai decât să primești.
...

4, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Binecuvântarea o căpătăm la căsătorie.
Fericirea ne-o dorim în căminele noastre, dar fericirea trebuie s-o căpătăm prin eforturi.
Dumnezeu creează toate condițiile necesare pentru ca un cămin să fie fericit. Dumnezeu a pus reguli în Scriptură ca să fie un cămin fericit.
Ne referim în special la familia creștină.
Nu există familie cu adevărat fericită de la cap la coadă. Probleme apar. Unde este problema? Problema este la cei doi parteneri. Să nu fie căutată problema în altă parte! Ci să căutăm la noi. Dacă ceva nu merge bine, de ce și ce ar trebui să fac ca să funcționeze bine?
Nu e pace în familie, automat a apărut ceva între partener și Domnul Isus. El este Acela care dă pace și El este Acela care dă fericirea.
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
Se raportează totul la Domnul Hristos.
Dacă intri în căsătorie ca să meargă bine lucrurile, trebuie să te gândești cum să slujești partenerului ca să fie fericit. Bărbatul să-și dea silințele ca să-și iubească soția.
Trebuie să funcționeze iertarea în cămin.
Toți greșim, dar trebuie să acordăm iertarea.
Este și îndemnul acesta ca fiecare să ne dăruim. Fiecare dintre noi trebuie să oferim, nu întotdeauna să așteptăm beneficiile celuilalt.
În cer, între Domnul Isus Hristos Mirele și Biserica Mireasa.
Pe pământ trebuie să facem eforturi. Garanția ne-o dă numai părtășia noastră cu Domnul Hristos.
...

duminică, 1 februarie 2015

1, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Dumnezeu dă siguranță credinciosului. Cel rău aduce îndoiala, deruta.
Sunt întrebări biblice care sunt puse neinspirat. Să te ferești de ele. Ele țin de o anumită maturitate.
Dacă ai murit împreună cu Domnul Hristos, cine mai pune întrebări? (Richard Wurbrand)
Suveranitatea lui Dumnezeu: 1 Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi 1 Ioan 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.
Responsabilitatea umană: 1 Ioan 2:27 ….ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 1 Ioan 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Apostolul Ioan se includea în acest grup de mântuiți.
1 Ioan 2:27 … ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată … Va veni în viața credinciosului testul, în care cel credincios să disocieze adevărul de minciună. Este o constrângere a dragostei.
Dumnezeu dă totul sau nimic. Dumnezeu este triunic în teologia noastră și este triunic în posesiunea noastră.
1 Ioan 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.
...

1, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică.
Ai asigurare pentru viața veșnică?
2 Timotei 1:9 El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii,
Faptele apostolilor 13:48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut.
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Tit 1:1 Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, 2 în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă,
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Ioan 10:27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. 28 Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Omul credincios, cel care îl urmează pe Domnul Isus Hristos are viața veșnică.
Marcu 10:17 Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 10:18 „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 10:19 Cunoști poruncile: „Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.” 10:20 El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.” 10:21 Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” 10:22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot; căci avea multe avuții. 10:23 Isus S-a uitat împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții!” 10:24 Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
Tânărul bogat a avut o atitudine corectă, a venit la Persoana corectă Domnul Isus Hristos.
1 Ioan 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
"Nimeni nu este bun".
Romani 3:10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 3:11 Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 3:12 Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Matei 19:20 Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea; ce-mi mai lipsește?”
Marcu 10:21 Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.”
Faptele apostolilor 2:36 Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi.” 2:37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” 2:38 „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru...
Fără pocăință nu se poate.
Faptele apostolilor 16:29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila; 16:30 i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 16:31 Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”
Ioan 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Ioan 6:40 Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
...

1, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
Teste la care sunt supuși cei credincioși.
De la versetul 24 la 29, cuvântul cheie este "a rămâne".
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
"V-am scris" are un număr de 13 apariții în această epistolă.
1 Ioan 1:4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 1:5 Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Un alt scop este ca cel credincios să trăiască o viață de sfințenie.
Alt motiv este puritatea cuvântului. 1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit.
Cuvântul lui Dumnezeu este același și învățătura Cuvântului lui Dumnezeu este aceeași.
Dragostea frățească: 1 Ioan 2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar. 2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui. 2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. 2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.
Are o largă adresabilitate, țintele ale Cuvântului lui Dumnezeu care ne poate vorbi la fiecare în parte.
Cuvântul lui Dumnezeu este menit să aducă biruință în viața celui credincios.
Vorbește despre o viață de ascultare, de maturizare a celui credincios. Cât de mult îl asculți pe Domnul Isus Hristos?
1 Ioan 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.
Un alt scop al faptului că Ioan scrie această epistolă este ca cei credincioși să capete discernământ.
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
Un alt motiv este un motiv apologetic, să ne dea cuvânt să apărăm Cuvântul.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Citim noi oare Cuvântul lui Dumnezeu?
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl.
"A rămâne". Ce înseamnă "ați auzit de la început"? Este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Ioan 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.
1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.
Ungerea Duhului Sfânt.
1 Ioan 2:27 … rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.
Ce înseamnă să rămâi în Domnul Isus Hristos? Care este lucrul pe care îl iubim mai mult? Un test, când ai 5 minute libere, ce faci atunci?
Principiul statorniciei.
...

1, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Corinteni 4:16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 4:16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi.
...