miercuri, 29 aprilie 2015

29, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni, recapitulare, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ce mult lipsește această trăire practică a unității de trup!
...

29, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni, recapitulare, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...

duminică, 26 aprilie 2015

26, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Misiunea din India, mesaj transmis prin Paul Șerban Descarcă MP3
...

26, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:2, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui.
...

26, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:20-21;5:1-3, mesaj transmis prin Paul Șerban Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său. 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele;
...

26, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:18-19, 2 Petru 1:5-7, 2 Timotei 1:7, mesaj transmis prin Ștefan Nicolae Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.
2 Petru 1:5 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 1:6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 1:7 cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.
2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.
...

26, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-5:1, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 4:11 Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu. 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său. 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.
...

26, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:10-36, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră. 3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 3:18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu I se vădească faptele. 3:21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să I se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” 3:22 După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. 3:23 Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 3:24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-I este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
...

miercuri, 22 aprilie 2015

22, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10,23,24, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.  6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!  6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Luptătorul creștin este chemat să se întărească în Domnul.
1 Samuel 17:45 David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.
Pe un front soldații nu fac după capul lor ci totul este bine coordonat.
Bătălia înseamnă înarmare cu pace, înarmare cu dragoste, înarmare cu credință.
Efeseni 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Fondul ostașului: curăția în Domnul Isus Hristos.
...

22, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:18-20, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.
"pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt" (Efeseni 6:19)
Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru cine vorbește.
"cu toată stăruința" (Efeseni 6:18)
Câtă deschisă este inima mea atâta har îmi dă Dumnezeu. Rugăciunea pe care o fac acasă înainte de a veni aicea.
"al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc." (Efeseni 6:20)
...

22, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Lupta credinței se dă pe mai multe fronturi. Geografic, sunt credincioși în mai multe locuri. Comandantul suprem este suprem. Există resurse pe care le putem primi prin Duhul Sfânt. Trebuie să știm unii de alții în această luptă. Un mijloc de comunicare este rugăciunea. Lupta aceasta se dă în echipă.
Să fie o luptă care să dea la iveală mijloacele de har.
Lupta credinței nu este doar defensivă. Ci este și o luptă ofensivă, ceea ce înțeleg mai bine cei din linia întâi.
Să fi dispus să aduci la cunoștință fraților starea în care ești.
Efeseni 6:21 Tihic … vă va face cunoscut totul.
Ne rugăm prin Duhul Sfânt dar avem nevoie și de informații.
...

22, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Tihic, un credincios din linia a doua, dar nu de mâna a doua.
Faptele apostolilor 20:4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
Tihic a fost poștașul care a predat epistola către Efeseni lui Filimon.
Efeseni 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile.
Patru trăsături de caracter ale lui Tihic. Sau patru virtuți.
1) "preaiubitul frate"
Caracterul și modul lui Tihic de relaționare către ceilalți credincioși.
Doar nouă persoane au primit în epistole apelativul: Timotei, Onisim, Filimon, Luca, Epafras, și încă trei …
I-a fost alături apostolului Pavel aproximativ 15 ani.
Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate.
Vorbește despre caracterul și modul în care știa să se relaționeze cu ceilalți.
2) "slujitor credincios"
Statornicia și loialitatea acestui om. Circumstanțele prin care au trecut au testat statornicia și loialitatea.
2 Timotei 4:12 Pe Tihic l-am trimis la Efes.
Matei 25:21 Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios;
Luca 16:10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari…
3) "Vi l-am trimis înadins"
Era omul care știa să prezinte realitatea.
De ce n-a ales pe altcineva? Tihic, de-a lungul timpului dăduse dovadă de onestitate.
"ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile"
4) "să vă îmbărbăteze inimile"
Faptele apostolilor 19
Adunarea din Efes rămâne o adunare încercată.
Romani 12:8 Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare.
1 Tesaloniceni 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții…
...

duminică, 19 aprilie 2015

19, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
Dumnezeu este în el, cel credincios. Cel credincios este în Dumnezeu, este în această atmosferă sfântă.
1 Ioan 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.
Adevărul acesta îl cunoaștem numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu,
1 Ioan 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;
Plinătate a dragostei: 1 Ioan 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.
1 Ioan 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
...

19, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:16, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.
...

19, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:12-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi.  4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.  4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.  4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu.  4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.  4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății.  4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.  4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.  4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?  4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
Versetul 12 și 13.
...

miercuri, 15 aprilie 2015

15, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6, lupta credinței, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
În epistola către Efeseni, lupta credinței este plasată la sfârșit.
După cuvintele acelui gânditor, Watchman Nee:
Șezi; odihnește-te, în Domnul Isus, în poziția de har în care ai fost așezat; umblă, potrivit cu această stare de har în care ai fost așezat; și în final luptă sau luptă-te.
...

15, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.
...

15, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni, epistola Bisericii, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

duminică, 12 aprilie 2015

12, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Puterea învierii Lui, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Puterea învierii Lui ne ajută să fim o mărturie pentru toți.
...

12, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Ioan 16:16-22; Ioan 20:15-22, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 16:16 Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.”  16:17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: „Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea” și: „Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea” și: „Pentru că Mă duc la Tatăl”?”  16:18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: „Peste puțină vreme”? Nu știm ce vrea să spună.”  16:19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: „Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea” și: „Apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea”?  16:20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.  16:21 Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar, după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume.  16:22 Tot așa și voi: acum sunteți plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
Ioan 20:15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauți?” Ea a crezut că este grădinarul și I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, și mă voi duce să-L iau.”  20:16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors și I-a zis în evreiește: „Rabuni!”, adică: „Învățătorule!”  20:17 „Nu mă ține”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.”  20:18 Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.  20:19 În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!”  20:20 Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul.  20:21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.”  20:22 După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!
Eclesiastul 11:9 Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
...

12, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Timotei 2:8, Învierea Domnului Isus Hristos, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
2 Timotei 2:8 Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea,
Putem fi siguri de iertarea păcatelor noastre!
...

12, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Citire, Texte despre înviere, Geneza 3:15, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
Geneza 3:15
Iov 19:23-27
Psalmul 16:9-10
Isaia 53:10-11
Matei 17:22-23
Matei 22:31-32
Matei 20:17-19
Ioan 11:23-26
Faptele apostolilor 2:23-24
Faptele apostolilor 13:34-39
Faptele apostolilor 17:30-31
Romani 4:22-25
Romani 7:4
Romani 8:11,34
Romani 10:9
Romani 14:7-9
1 Corinteni 6:14
1 Corinteni 15:12-23
2 Corinteni 4:14
2 Corinteni 5:15
Coloseni 3:1-4
1 Tesaloniceni 4:13-14
Apocalipsa 1:17-18
Geneza 3:15 Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.”
Iov 19:23 Oh! Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte; 19:24 aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie… 19:25 Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu și că Se va ridica la urmă pe pământ. 19:26 Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. 19:27 Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu.
Psalmul 16:9 De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește, și trupul mi se odihnește în liniște. 16:10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
Isaia 53:10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. 53:11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
Matei 17:22 Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. 17:23 Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”
Matei 22:31 Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: 22:32 „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii.”
Matei 20:17 Pe când Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici și le-a zis: 20:18 „Iată că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte 20:19 și-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată și să-L răstignească; dar a treia zi va învia.”
Ioan 11:23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 11:24 „Știu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.” 11:25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 11:26 Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
Faptele apostolilor 2:23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. 2:24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.
Faptele apostolilor 13:34 Că L-a înviat din morți, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: „Vă voi împlini, cu toată credincioșia, făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David.” 13:35 De aceea mai zice și în alt Psalm: „Nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.” 13:36 Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. 13:37 Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea. 13:38 Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor; 13:39 și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise.
Faptele apostolilor 17:30 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 17:31 pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți…”
Romani 4:22 De aceea credința aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.” 4:23 Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”; 4:24 ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru, 4:25 care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.
Romani 7:4 Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
Romani 8:11 Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. 8:34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!
Romani 10:9 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.
Romani 14:7 În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. 14:8 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 14:9 Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei vii.
1 Corinteni 6:14 Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa.
1 Corinteni 15:12 Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? 15:13 Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. 15:14 Și, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră. 15:15 Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. 15:16 Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. 15:17 Și, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, 15:18 și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. 15:19 Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! 15:20 Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 15:21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. 15:22 Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; 15:23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
2 Corinteni 4:14 Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi.
2 Corinteni 5:15 Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
Coloseni 3:1 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3:3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 3:4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
1 Tesaloniceni 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
Apocalipsa 1:17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, 1:18 Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
...

12, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 15:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 15:1 Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas 15:2 și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba ați crezut. 15:3 V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; 15:4 că a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi; 15:5 și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. 15:6 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. 15:7 În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. 15:8 După ei toți, ca unei stârpituri, mi S-a arătat și mie. 15:9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 15:10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
...

duminică, 5 aprilie 2015

5, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

5, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Efeseni 2:4-5, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Efeseni 2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 2:5 măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).
...

5, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Ioan 12:10-37, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 12:10 Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr, 12:11 căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. 12:12 A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 12:13 a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 12:14 Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 12:15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.” 12:16 Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 12:17 Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre El. 12:18 Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 12:19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți că nu câștigați nimic: iată că lumea se duce după El!” 12:20 Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, 12:21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 12:22 Filip s-a dus și a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 12:23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. 12:25 Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 12:26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 12:28 Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 12:29 Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 12:30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 12:32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.” – 12:33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. – 12:34 Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; cum, dar, zici Tu că „Fiul omului trebuie să fie înălțat”? Cine este acest Fiu al omului?” 12:35 Isus le-a zis: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu știe unde merge. 12:36 Câtă vreme aveți Lumina printre voi, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a ascuns de ei. 12:37 Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El
...

miercuri, 1 aprilie 2015

1, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Imaginea unui ostaș care "nu se încurcă cu treburile vieții".
Imperative: Efeseni 6:10 …întăriți-vă …  6:11 Îmbrăcați-vă …  6:13 … luați … Viața de credință autentică este o viață de mișcare.
Angajare totală a credinciosului în mărturia pe care o are de dat.
Nu este de ajuns armatura - lupta înseamnă multă rugăciune. Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri.
Înfumurarea aduce înfrângerea. Toate piesele armăturii merg împreună cu rugăciunea. Mantia rugăciunii este de permanență, ea asigură certitudinea reală în viața de credință. Dependență totală pe toate planurile. Dar și angajament total.
...

1, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13-24, 1 Samuel 17:40, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Samuel 17:40 Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului.
Armele luminii sunt arme curate.
Dumnezeu ne dă mijloacele necesare de creștere pe care le luăm din pârâu, și pârâul acesta este Cuvântul. Problema este cât asimilezi când vii la adunare, cât asimilezi când citești din Cuvânt! "cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei", să ai la tine oriunde - nu doar în traistă, adică de duminica.
David nu și-a pus piatra în praștie de la început. E impresionant calmul de care dă dovadă David înaintea filisteanului.
Ziua cea rea să fi înseamnat o zi de persecuție, de încercare, o zi rea de boală, o zi rea de eșec.
Problema este că oamenii de cele mai multe ori, ei își fac zile rele.
În urma acelei zile de încercare trebuie să rămâi în picioare, să rămâi demn!
Ce tușuri de negru ai dat prin felul în care ai trăit?
Ce înseamnă scutul credinței? Apelând la lucruri aparent mici, ai rezolva lucruri grele. O credință mică, cât un bob de muștar.
Alt bob de muștar: smerenia, chemarea credinciosului de a nu fi grabnic la vorbire.
Dumnezeu cere lucruri pe măsura naturii noastre.
Problemele mari se rezolvă în viață cu chestiuni foarte mici.
Biruința în lucrurile mari pleacă de la lucrurile mici.
Lucrurile de detaliu formează un caracter.
Sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu.
Aparența trebuie să acopere un fond schimbat.
...

1, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.
Imaginea unui sportiv care câștigă o cursă grea.
Ideea armurii este ca, după ce ai biruit, să rămâi și în picioare. Să rămânem în picioare și să putem lua de la capăt lupta.
Lupta vine prin surprindere, pentru că vine prin uneltire.
Exemplul proorocului tânăr care a fost biruitor împotriva împăratului, dar apoi a lăsat "sabia" Cuvântului și a cedat la o minciună… Să fi gata ca să biruiești, rămânând în picioare.
...

1, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13-24, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Rugăciunea se îndreaptă la Dumnezeu, nu la sfinți. Dar sfinții cei vii posedă această putere a rugăciunii. Cât de necesară e rugăciunea pentru fiecare dintre noi. "Faceți rugăciuni în toată vremea".
...