duminică, 31 mai 2015

31, Duminică - ev, 4

Evanghelizare, seara
Predică, Chemare la pocăință, 1 Ioan 5:9-12,19, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.
1 Ioan 5:19 … toată lumea zace în cel rău.
...

31, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan, Rezumat, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...

31, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan, Rezumat, mesaj transmis prin Valentin Leonaș Descarcă MP3
...
Unul din motivele pentru care a scris Ioan credincioșilor a fost ca să le ofere siguranță.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Apostolul Ioan vrea ca credincioșii să ajungă la o siguranță deplină a mântuirii lor.
1 Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu …
1 Ioan 5:19 … și că toată lumea zace în cel rău.
Două realității.
1 Ioan 1:3 deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.
1 Ioan 1:3 "părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul"
Ioan vorbește despre Domnul Isus adevărata realitate.
...

31, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Citire, Rusalii, Coborârea Duhului Sfânt, Faptele apostolilor 1:1-8; Galateni 5:16,24,25,22,23, mesaj transmis prin Florin Udrea Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 1:3 După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.” 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” 1:7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
Galateni 5:16 Zic, dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. 5:24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 5:25 Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. 5:22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, 5:23 blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
...

31, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:17-36, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 3:18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu I se vădească faptele. 3:21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să I se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” 3:22 După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. 3:23 Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 3:24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-I este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
...

sâmbătă, 30 mai 2015

30, Sâmbătă - 12

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Cum știu că Dumnezeu este cel care-mi vorbește? Este greșit să-mi pun semne?
Trăirea unei vieți de integritate se face potrivit cu mesajul pe care ți-l transmite Dumnezeu. Domnul Isus ne-a spus că Duhul Sfânt ne va descoperi. A fost viața mea o viață de integritate?
Nu cereți semne pentru ceea ce Dumnezeu transmite în mod lămurit prin Cuvânt!
Ar fi mai degrabă excepția. Dar modul normal este că avem Duhul Sfânt.
Ce înseamnă binecuvântări
Proverbe 28:18 Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.
O părtășie cu Dumnezeu care ne ferește de complicații.
Aveți valori creștine? Sunteți copii ai lui Dumnezeu? Sunteți născuți din nou? E nevoie de naștere din nou.
Lipsa de integritate va fi dată pe față, mai devreme sau mai târziu.
Iosif era crescut în integritate, ce trebuie să facă un părinte ca să se asogure că copilul va fi crescut în integritate?
Părintele să învețe pe copil calea pe care s-o urmeze. Dar și să fie un exemplu de umblare în viața de credință.
...

30, Sâmbătă - 11

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, Apocalipsa 21:8, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”
Este nevoie de comunicare.
...

30, Sâmbătă - 10

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Atitudinea pe care o ai față de învățătură. Copiatul e doar un lăstar. Nici un credincios nu ar trebui să se prezinte la examen fără să se pregătească foarte bine! Chestiunea este că-ți dezvolți o disciplină.
Această naștere din nou generează dorințe noi, valori noi.
Care este cea mai puternică motivație pentru a trăi pentru Domnul indiferent de cât de mare este prețul? Motivația este: "Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi". Este o chestiune absolut normală să asculte de Dumnezeu. "Pentru a plăti prețul pentru a rămâne în integritatea lui Dumnezeu". Omul este dispus să suporte multe pentru un lucru firesc. Când compari cu veșnicia cu Dumnezeu, prețul este nesemnificativ. Alții au plătit martirajul. Dar este favor să suferi pentru Domnul Hristos! Înaintea lui Dumnezeu sunt actual oameni care plătesc prețul final: viața.
Poți mărturisi prin tăcere? Nu trebuie să fi un taciturn. Poate fi un context, ai niște colegi cărora le-ai spus de mai multe ori și ai devenit agasant, mai departe omul vrea să vadă viața. Poți să fi integru prin tăcere. Tăcerea constructivă este tăcerea Cuvântului. Contează motivația pentru care taci.
...

30, Sâmbătă - 9

Conferință, prânz
Predică, Întrebări și răspunsuri, Integritatea credinciosului la școală și la facultate, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
Dacă ați fi singuri acasă și v-ați da test, v-ați copia? V-ați minți pe dumneavoastră?
Cred că ar fi bine să nu copiați.
Dacă am făcut o facultate și nu am fost integru în modul cum am obținut acele diplome, să renunț la locul de muncă?
...

30, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Cad în același păcat, ce pot face?
Mă lupt cu ispitele, cad. Am nevoie de sfaturi, cum să lupt ca să devin integru?
1 Ioan 2:13b; 14b
1 Ioan 2:13 … Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău… 2:14 …V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău. 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
Am avut eu această bucurie a mântuirii?
Mântuirea înseamnă: Iertarea de pacate, apoi conștientizarea că în noi este o prezență a păcatului care ne însoțește până plecăm în veșnicie. "Vreau să mă schimb", să înțelegem schimbarea: să fim asemenea Domnului Isus. Ce pot face? Ascultarea constantă față de Duhul Sfânt, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să lucreze să creeze obiceiuri noi bune, ca să putem fi eliberați de obiceiuri proaste rele.
În starea cea nouă nu vom mai avea probleme cu această prezență a păcatului.
Un anumit păcat… Te rog să observi dacă păcatul te deranjează pe tine. Nu cumva, în viața ta, mai sunt și alte păcate?
...

30, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:15-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău. 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
În sinteză este rezumatul vieții noastre.
Integritatea nu înseamnă doar lucrurile pe care le afișăm pe dinafară. Să umbli la izvor.
Duhul nostru este partea cea mai lăuntrică a sufletului nostru.
Suntem pe pământ, trăim într-un mediu contaminat de păcat și putem să avem înfrângeri, dar să nu rămânem acolo.
Fără naștere din nou integritate nu există! Puneți-vă problema dacă sunteți născuți din nou! Fără Domnul Isus Hristos suntem morți în păcatele noastre.
"Dumnezeu este credincios". Tu ești credincios? El ne va ajuta să fim păstrați în curăție.
Romani 7-8
Psalmi 110:3 Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
1 Petru 3:3 Podoaba voastră … 3:4 … să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.
O inimă liniștită.
...

30, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, 2 Petru 1:5, Este greu să fi integru sau este ușor?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Ideea fundamentală, ca oameni credincioși, este să creștem.
Integritatea are o etichetă și are un preț.
Este un proces de viață crescător,
2 Petru 1:5 … dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta…
Să nu credem cumva că în viață obiectivele se ating ușor.
1 Corinteni 9:24 Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! 9:27 Ci mă port aspru cu trupul meu …
Disciplină în viața credinciosului.
Integritatea comportă disciplină de viață, "mă port aspru cu trupul meu" (1 Corinteni 9:27).
Atenție la felul cum vorbim.
Oamenii în general, care sunt rodnici în viață, vor fi oameni controlați.
Să-ți formezi tipare de disciplină.
Integritatea în cunoașterea Cuvântului. Să te lupți prin puterea Duhului Sfânt! "Dați-vă și voi toate silințele", presupune să te lupți, un exercițiu intelectual.
Un credincios integru este atent la limbajul său.
Integritatea în ceea ce faci. Până unde a mers împotrivirea dumneavoastră față de ce este firesc?
Integritatea totdeauna are binecuvântare.
...

30, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Modele de integritate, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Integritatea ține de modul în care îl cunoști pe Dumnezeu.
Integritate în atingerea oricărui obiectiv în viață.
Orice compromis pe care îl vei accepta în viață integritatea ta va fi afectată!
Credeți că lui Dumnezeu îi plac oameni fără integritate?
...

30, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Ioan 2:13, mesaj transmis prin Puiu Nicolescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:13 … Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău…
Iosif și Daniel. Iosif, la 15 ani când a fost rupt de părinți. Daniel, la 17 ani când a fost luat în robie. În străfundul inimii lui Iosif era cuvântul: ascultați de părinții voștri.
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Geneza 39:9 … Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”
Geneza 39:12 ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă.
Iosif este un model pentru fiecare dintre noi. A avut un Dumnezeu de care s-a temut. Integritate în toate lucrurile.
Ai fost ispitit vreodată să te lepezi de Dumnezeu în prosperitate? Să te îngâmfi că ești cineva?
Daniel a hotărât să nu se spurce. Era rob fizic dar era liber spiritual.
Noi suntem liberi fizic. Dar suntem de multe ori robiți…
Este viața ca o mărturie pentru Dumnezeu?
...

30, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Matei 26:33-35,56, Apostolul Petru, un om integru, mesaj transmis prin Adrian Badea Descarcă MP3
...
Petru, numele lui apare de 210 ori
Numele lui Pavel apare de 160 de ori.
Numele celorlalți menționați apare în total de 142 de ori.
Matei 26:33 Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” 26:34 „Adevărat îți spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 26:35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți ucenicii au spus același lucru. 26:56 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.
O declarație la comun. Lucrul acesta nu l-au spus ca o minciună, ci erau convinși. Petru este cel care ia atitudine.
1) Petru nu a fost atent la profeție, nu a luat cuvântul ca pentru sine.
2) Petru îl urmează pe Domnul Isus dar de la distanță.
3) În momentul în care este confruntat de o slujească, o femeie, el se leapădă.
Căderea lui Petru este progresivă. El este cel care s-a bazat pe propriile lui forțe.
Tot așa și noi greșim și uităm că avem cu noi o forță: Duhul Sfânt.
...

30, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Faptele apostolilor 5:1-11, mesaj transmis prin Nicu Florea Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:1 Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevasta sa Safira, 5:2 și a oprit o parte din preț, cu știrea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? 5:4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5:5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. 5:6 Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. 5:7 Cam după trei ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. 5:8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 5:9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.” 5:10 Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. 5:11 O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Sufletul omului este adânc.
Ceea ce stă la baza păcatului este mândria.
Necredincioșia față de un lucru pe care îl spunem. Vorbim de un suflet corupt, de o lipsă de cunoaștere prin Duhul Sfânt.
Problema de grup, care este o presiune, când vine cineva din grup și împărtășește ce se vorbește în mass-media.
Există problema sexului. Pentru aceasta avem nevoie să fim oameni puternici ca să ne opunem.
Ceea ce stă la baza acestora este lipsa de sinceritate.
Lipsa fricii de Dumnezeu.
Trebuie să ajung să fiu un om smerit înaintea lui Dumnezeu. Toate slăbiciunile s-au strâns într-un adânc și s-a format un munte de piatră. Nu putem sparge acrasta decât printr-o smerenie și umilință înaintea Domnului.
Cheia creștinismului este cheia smereniei. Este singura cale care sparge acel munte.
A fi smerit înseamnă a fi un om puternic, care spune lucrurilor pe nume.
C.S.E. Lewis "nu vrei să mă scapi de această șopârlă". "N-am să te scap de această șopârlă decât când vei vrea asta."
Încă există speranță!
...

30, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Iov 2:3, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iov 2:3 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui, și tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.”
...

miercuri, 27 mai 2015

27, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-13, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Este prima Biserică din Europa. A luat naștere prin 3 persoane, primele convertite: Lidia; o femeie din ocultism; temnicerul din Filipi (zona politicului, s-a purtat foarte rău cu sfinții Domnului, nu trebuia să fie așa dur). În Filipi s-a mai întâmplat ceva: ceilalți întemnițați, care fără convertire nu ar fi rămas în închisoare cu ușile deschise.
Filipeni 1:1 … toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi …
Ei erau sfinți în Hristos, dar erau sfinți și în Filipi.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu …
Dumnezeu este resursa evangheliei.
Filipeni 1:3 … pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
Filipeni 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Din cea dintâi zi, este normal ca orice om născut din nou să fie părtaș la Evanghelie.
Vestirea evangheliei pentru Pavel era o favoare dar și o isprăvnicie.
...

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:3-4, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.  1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Cum sunt eu în adunare? Pot să mulțumească ceilalți pentru mine? Cum mă port eu față de frații din adunare? Cum mă port eu față de surorile din adunare?
Motivul pentru care putea apostolul Pavel să mulțumească pentru toți era: "… fiindcă vă port în inima mea…" (Filipeni 1:7).
Dumnezeu a avut inițiativa mântuirii noastre. Lucrul acesta ne ajută să fim recunoscători.
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.  5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
El "să vă sfințească", El să vă păzească, pentru că "Cel ce v-a chemat este credincios"!
1 Petru 5:10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.  5:11 A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
Psalmi 139:23 Cercetează-mă, Dumnezeule…
Filipeni 1:11 … spre slava și lauda lui Dumnezeu.  1:12 … împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
1 Împărați 18:36 … Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău …
Filipeni 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos.
Nu cumva ne este teamă să ne declarăm identitatea față de cei din lume? Să nu ne fie teamă să ne declarăm identitatea noastră!
Apocalipsa 3:12 Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, și nu va mai ieși afară din el…
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-13, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. 1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos.
Versetele 12-13, Evanghelia este aceea care înaintează cu putere, folosindu-se de slujitorii ei dar și de împrejurări.
Un numitor comun: o atitudine de nespusă recunoștință.
Când este vorba de vestirea evangheliei apar înțelegeri diferite, capabilități diferite, daruri de la Cel Suveran. Nici unul nu suntem la fel.
Adevăruri: Evanghelia este aceea care înaintează!
Evanghelia din partea lui Dumnezeu aduce pentru noi o misiune colectivă. "…cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har" (Filipeni 1:7).
Evanghelia nu se vestește cu resurse proprii. "Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." (Filipeni 1:6). Dumnezeu este inițiatorul oricărei lucrări de evanghelizare, dar tot El o și susține.
Versetele 7-11, ne vorbesc despre inima Evangheliei care este dragostea, "vă port în inima mea" (Filipeni 1:7).
Trei direcții ale Evangheliei: vestire, apărare și întărire.
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Care erau acele împrejurări din viața apostolului Pavel? Niște împrejurări cu totul potrivnice, niște împrejurări vitrege.
Dumnezeul nostru este un artizan al schimbării răului în bine.
...

duminică, 24 mai 2015

24, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos.
1 Petru 5:9 Împotriviți-vă lui tari în credință…
1 Ioan 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
2 siguranțe: 1) "Și noi suntem în Cel ce este adevărat"; 2) "El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică"
1 Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a veni
Geneza 49:10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo…
1 Ioan 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea.
Psalmi 32:1 (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! 32:2 Ferice de omul căruia nu-I ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie!
1 Ioan 5:20 … Și noi suntem în Cel ce este adevărat…
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 14:8 „Doamne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns.” 14:9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?
Ioan 20:27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile Mele; și adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.” 20:28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 20:29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut.”
...

24, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:21, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
În primele trei capitole din 1 Corinteni, apostolul Pavel vorbește despre idolatrie.
Cheia înțelegerii acestui îndemn este in versetul 20: 1 Ioan 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli.
Idolii sunt un lucru ireal, o umbră. Feriți-vă să nu aveți un Dumnezeu diferit de Cel biblic!
Chiar și ce iubești poate deveni un idol.
Colosenii adaugaseră închinarea la îngeri, dar era tot idolatrie.
Lăcomia, Luca 12:15; Coloseni 3:5; Efeseni 5:5.
Luca 12:15 Apoi le-a zis: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Coloseni 3:5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Efeseni 5:5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
Feriți-vă de tot ce are de-a face cu imoralitatea.
Dacă spunem că sunt doar curiozități, sunt niște curiozități care ne pot face rău.
...

24, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:18-21, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el. 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Noi cei credincioși suntem o priveliște. Suntem niște indicatoare, spre Dumnezeu, spre viață sau spre moarte, în funcție de cum trăim.
Dușmani ai celor credincioși:
1) firea pământească Galateni 5:17, Galateni 6:8;
Galateni 5:17 Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești: sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică.
2) lumea, Ioan 15:19;
Ioan 15:19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.
3) cel rău doavolul, 1 Ioan 5:18, Efeseni 6:12.
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.
Efeseni 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Dumnezeu ne dă la îndemână tot ce trebuie pentru a birui.
Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
Evrei 2:14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul
Apocalipsa 20:10 Și diavolul, care-I înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă…
Știm care este rezultatul acestui război, dar noi suntem în luptă acum.
1 Ioan 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.
Care va fi atitudinea noastră? Să stăm liniștiți, dar…
Cum atacă cel rău:
1) ispita, nu ne ocolește, Iacov 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. 1:14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit.
Soluția față de ispită este fuga. Trebuie să ne îndepărtăm de locul acela unde diavolul a găsit cu cale să ne ispitească.
2) înșelarea. Apocalipsa 20:10 Și diavolul, care-I înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Ioan 8:44 Voi aveți de tată pe diavolul; și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș; și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.
Când ne întoarcem la Dumnezeu ieșim de sub puterea celui rău. Soluția este Cuvântul lui Dumnezeu, "este scris".
3) acuzarea. Apocalipsa 12:10 Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 12:11 Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
Diavolul ne acuză pentru lucruri neadevărate dar și pentru lucruri adevărate. "Ei l-au biruit prin sângele Mielului" (Apocalipsa 12:11)
Să nu aplecam urechea la acuzele diavolului.
Diferența este de direcție. Duhul Sfânt ne va îndrepta către a relua legătura cu Dumnezeu. Dar cel rău ne va aduce repetate și ne va îndrepta către ce am putea face noi să nu mai cădem.
Rugăciunea este o armă redutabilă împotriva celui rău.
1 Ioan 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.
Ocultism și astrologie este una din cursele care îi leagă pe cei din lume. Cei credincioși nu are trebui să se teamă de ele. Nu avem de ce să ne temem de superstiții, deochi, vrăjitorie. Dar noi nu trebuie să fim implicați deloc cu așa ceva. Sau lucruri care au avut legătură cu ocultismul sau talismane, nu trebuie să avem legătură cu ele.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:17-20, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:17 Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 5:18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 5:19 Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. 5:20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.
...

miercuri, 20 mai 2015

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Remarcăm "Pavel și Timotei".
Filipeni 1:1 "către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii".
Trebuie mereu să fim la curent cu bucurii și cu necazuri.
Filipeni 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
Nu este un salut gratuit, ci este un salut de inimă, de viață.
La Filipi nu exista o sinagogă ci doar un loc de rugăciune.
Este atâta nevoie de rugăciune. Pentru durerile noastre, pentru copiii noștri, pentru adunare, multă nevoie de rugăciune. Avem nevoie să ne aducem aminte unii de alții. Cea mai mare pagubă este să ne uităm frații și surorile.
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Ce frumos este să te rogi cu bucurie!
Cea dintâi zi: ziua mântuirii lor, ziua convertirii, ziua începerii adunării din Filipi.
Filipeni 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
O pasiune cu totul specială: "vă port în inima mea".
Isaia 46:4 … V-am purtat, și tot vreau să vă mai port …
Filipeni 1:7 "voi sunteți toți părtași aceluiași har".
Trebuie să ne rugăm ca adunarea să trăiască ca trup.
Filipeni 1:8 "Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc".
Ce curaj, "vă iubesc cu o dragoste nespusă în Isus Hristos". Depășește. Nu e exagerare? Probabil că nu.
Efeseni 3:19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi
Filipeni 1:9 "Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult …"
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii:  1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!  1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.  1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,  1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.  1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.  1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.  1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos.  1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere,  1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos,  1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Dragostea trebuie educată. Pe măsură ce relația cu Domnul Isus se dezvoltă, dragostea trebuie să crească.
Se face prin aprofundarea Scripturilor și prin relația cu Domnul Isus.
Cerința: Filipeni 1:9 dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere,  1:10 ca să deosebiți lucrurile alese.
Credinciosul este chemat să caute excența.
Isaia 32:8 Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese.
Excelența se cere de la fiecare credincios.
Lucrurile alese sunt cele mai bune lucruri.
Lucrul ales este să stai în părtășie cu Domnul.
1 Tesaloniceni 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.  5:22 Feriți-vă de orice se pare rău.
Mediocritatea sau lipsa excelenței trădează o dragoste mică față de Domnul Isus și trădează o cunoștință mică.
Filipeni 1:10 "pentru ca să fiți curați". Când razele Cuvântului lui Dumnezeu intră în viața mea, descoperă vreo fisură.
Filipeni 1:10 "să nu vă poticniți"
Evrei 12:1 Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.
Cu siguranță doar lucrurile alese ne ajută în mersul nostru. Simțire și integritate. Ce vede cel de lângă mine?
3) Rodirea în viața personală. Filipeni 1:11 "plini de roada neprihănirii".
Ioan 15:8 Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.
Ne vorbește despre o viață de rodire pentru Dumnezeu.
Obiectivul final, menirea credinciosului: Filipeni 1:11 "spre slava și lauda lui Dumnezeu"
Oare de câte ori în rugăciune urmărim slava și lauda lui Dumnezeu?
...

duminică, 17 mai 2015

17, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:13-21, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apostolul Ioan vorbește în cuvinte care nu sunt negociabile, în alb și negru.
Cinci certitudini care aparţin de lumea lui Dumnezeu. Şi o certitudine care aparţine lumii vrăjmaşului lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:16 "Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela."
Deci, acolo apostolul nu vorbeşte de un păcat anume, şi chiar în original cuvântul păcat nu este articulat cu articol nehotărât "un păcat", e vorba de păcat în general, şi nici nu trebuie să căutăm care este păcatul care duce la moarte. Domnul hotărăşte care este momentul în care un păcat să fie disciplinat de El, şi degeaba faci rugăciuni daca El a hotărât într-un fel, hotărârea Lui va rămâne în picioare, aşa încât să lăsăm această incertitudine cu privire la "Care o fi păcatul acela care duce la moarte?". Orice păcat este o nelegiurie, aşa cum am văzut, orice păcat care n-a fost şters cu sângele Domnului Isus, este un păcat care duce la moarte, la moarte veşnică.
Cinci certitudini pentru credinţa adevărată şi o certitudine pentru cei care sunt pe terenul lumii.
Şi aş începe cu această certitudine negativă, pe care apostolul o prezintă în 1 Ioan 5:19 "Ştim ... că toată lumea zace în cel rău". E o certitudine şi tare aş vrea ca în seara aceasta, cei care sunt încă pe teritoriul acesta de zăcere în cel rău, să se trezească, pentru că încă mai este posibil să ieşi de pe teritoriul acestei yaceri în cel rău şi să vii pe teritoriul prezenţei lui Dumnezeu.
Şi sun cinci certitudini, siguranţe, convingeri:
1) Certitudinea vieții veșnice, 1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.
2) Certitudinea rugăciunii ascultate, 1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 5:15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. 5:17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte.
3) Siguranța unei vieți biruitoare în faţa păcatului, 1 Ioan 5:18, "Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte".
4) Siguranța că suntem, aparținem Celui adevărat, 1 Ioan 5:19 "Ştim că suntem din Dumezeu...". Suntem din El, suntem copiii Lui, suntem fiinţă din Fiinţa Lui, prin naşterea din nou.
5) Certitudinea că Domnul Isus este Dumnezeu adevărat, 1 Ioan 5:20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
Să le luăm în mod personal.
Să ieșim din teritoriul acesta al nesiguranței!
Credinţa adevărată lucrează cu certitudini.
Ştim! De unde ştim? Din Cuvânt.
Duhul Sfânt face această lucrare de convingere.
O făptură nouă, o identitate nouă, o apartenenţă nouă, o nouă filiaţie. N-o ai pe asta, eşti în nesiguranţă, pluteşti, şi aceasta este tot ce oferă orice religie, inclusiv religia creştină: O fi, n-o fi! Oi vedea la sfârşit! Oi vedea când voi ajunge la Judecată! Nu acesta este Cuvântul, nu aceasta este siguranţa pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu, care ia din Cuvântul lui Dumnezeu şi aduce în viaţa omului siguranţă, siguranţa că este o făptură nouă, că este copilul lui Dumnezeu, că are viaţa veşnică, că este moştenitorul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne învaţă Cuvântul, aceasta este ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să ne însuşim. Nu ne-am însuşit aceasta, mergem pe cărările alunecoase ale unei lumi care zace în cel rău. Nu avem aceste cinci certitudini, înseamnă cu siguranţă că avem pe cealaltă una, că suntem dintre cei care zăcem în această lume, şi zăcem în cel rău. "Ştim că lumea zace în cel rău", ori ştim ceea ce oferă Dumnezeu ori să fim siguri că suntem la rând cu lumea aceasta care zace în cel rău.
Mi-aş dori, în seara aceasta, să plecăm cu ştiinţa celor cinci certitudini şi să ieşim din certitudinea acestui pământ care zace în cel rău! Domnul să ne ajute la aceasta!
...

17, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5, Despre mărturisirea lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Consistentă, consecventă și concludentă.
1 Ioan 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.  5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Mărturisirea lui Ioan Botezătorul.
Ioan 5:33 Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr.  5:34 Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți.  5:35 Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câtăva vreme la lumina lui.  5:36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
Mărturisirea lui Dumnezeu este o mărturisire care obligă.
1 Ioan 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; …
Ce spune această mărturisire a lui Dumnezeu?
1 Ioan 5:9 …și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
Mărturisirea lui Dumnezeu este obiectivă.
Mărturisirea aceasta are de-a face cu inima omului.
Mărturisirea aceasta a lui Dumnezeu te responsabilizează.
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.  5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său.
1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.  5:15 Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
Să ne rugăm după voia lui Dumnezeu!
Dragostea lui Dumnezeu în protecția lui ne dă acele lucruri care sunt pentru protecția noastră.
Psalmi 106:14 Ci i-a apucat pofta în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.  106:15 El le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei.
Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, să avem grijă să ne rugăm după voia lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; …
Ne aduce înainte lucruri pentru care să nu ne rugăm.
Ezechiel 14:3 „Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?
1 Corinteni 11:29 Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. 11:30 Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm.
...

17, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:13-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 5:15 Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-I zic să se roage pentru păcatul acela. 5:17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte. 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el. 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Apostolul Ioan exprimă un adevăr al lui Dumnezeu, pe urmă îl repetă, îl întărește.
Ioan 20:31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui.
Copiii lui Dumnezeu îndrăznesc să-I ceară lucruri mari, dar după voia Lui.
2 Corinteni 11:29 Cine este slab, și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat, și eu să nu ard?
1 Petru 1:15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1:16 Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”.
...

17, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Galateni 6:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Galateni 6:1 Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. 6:2 Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. 6:3 Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. 6:4 Fiecare să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el, și nu cu privire la alții; 6:5 căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. 6:6 Cine primește învățătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. 6:7 Nu vă înșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera. 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. 6:9 Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 6:10 Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință.
...

miercuri, 13 mai 2015

13, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, Câți ani ai de la nașterea din nou?, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:4-5, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Cum a fost cea dintâi zi când Dumnezeu s-a îndurat de noi.
"din cea dintâi zi până acum"
(Filipeni 1:5)
Filipeni 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Partea la Evanghelie.
"din cea dintâi zi până acum
Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos."
Se referă la statornicia filipenilor în vestirea evangheliei.
"ziua lui Isus Hristos". Ca scop este ziua venirii Domnului Isus Hristos.
Filipeni 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
Filipeni 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos,
Filipeni 1:7 ... fiindcă vă port în inima mea ...
Filipeni 1:7 ... voi sunteți toți părtași aceluiași har...
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi...
Epistola către Filipeni este plină de sensibilitate și ne învață cum să gândim Cristic.
...

13, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:11, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipi are episcopi și diaconi, deci era o biserică mare.
Are lucruri comune cu adunarea din Efeseni.
...

13, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, Povestea cu robul răscumpărat, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Cuvântul bucurie apare de șaisprezece ori.
O echipă de robi, Pavel și Timotei.
Faptele apostolilor 16:6 Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia... 16:7 Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
Este important să-ți faci planuri, dar toate planurile pe care le faci să poarte sintagma "dacă va voi Duhul".
Faptele apostolilor 16:8 Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. 16:9 Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!”
Filipi este poarta de intrare către continentul nostru.
Vestirea Cuvântului, Dumnezeu a rânduit-o să se facă în echipă.
Filipeni 1:1 ...către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi...
Biserica este în Filipi.
Biserica aceasta este în Carol Davila. Faptul că suntem și în lume, arată că avem o datorie.
Apostolul a păstrat numai aducerile aminte plăcute.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
El își aduce aminte de ce a fost frumos, ce a fost de la Dumnezeu.
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Să te rogi cu bucurie. Pavel se roagă cu bucurie.
Ascultarea aduce bucurie. Supunerea față de voia lui Dumnezeu era un izvor sigur de bucurie.
Un rob credincios se va bucura de atenția specială a stăpânului său, cât și de atenția celorlalți robi ascultători.
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. 1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel se simte legat de biserica căreia îi scrie.
...

duminică, 10 mai 2015

10, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:1-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Dumnezeu cheamă la bară martori.
Mulți învățători falși semănau confuzie.
În derută, în confuzie rămân acei oameni care le place să stea așa.
Evrei 11:1 Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Solemnitatea este extraordinară. Credința sau necredința pecetluieste pentru veșnicie soarta omului. Omul care refuză mântuirea cade sub pedeapsa lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:6 …fiindcă Duhul este adevărul.
Sunt 3 aspecte despre care se spune că sunt adevărul.
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.
Ioan 17:17 Sfințește-I prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
1 Ioan 5:6 …fiindcă Duhul este adevărul.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
...

10, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:10-13, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Scopul textului de față este ca să confere credincioșilor siguranța, certitudinea cu privire la viața veșnică. Conținutul mărturiei este că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, așa cum am auzit, și este cu privire la Domnul Isus. Mai detaliat, anume că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său.
1 Ioan 5:11 … Dumnezeu ne-a dat viața veșnică …
Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei.
"Această viață veșnică este în Fiul Său".
Ioan 1:3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Oamenii caută să adauge ceva pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu.
E incomparabil ceea ce putem adăuga noi pe lângă Domnul Isus.
Faptele noastre bune pe care le-am aduce lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită.
Cunoașterea lui Dumnezeu se poate face numai prin Domnul Isus.
Domnul Isus este depozitarul binecuvântarilor lui Dumnezeu.
Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.
Efeseni 1:6 spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său
Domnul Isus este destinația mântuirii noastre. "Din El, prin El și pentru El."
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Dumnezeu ne iubește personal. Eu contez pentru Dumnezeu, Lui îi pasă de mine!
Primim un Mântuitor viu. Toată mântuirea aceasta se învârte în jurul persoanei Domnului Isus. Sunt mântuiți doar cei care au un Mântuitor.
Un atașament total și exclusiv față de Domnul Isus Hristos. (Tozer)
Cum poți să zici că te-ai întâlnit cu Domnul Isus Hristos și nu te-ai schimbat? (Paul Washer)
...

10, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:1-13, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele; 5:4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 5:5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 5:6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 5:7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt.) 5:8 Și trei sunt care mărturisesc : Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
3 adevăruri:
1) "Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu" (1 Ioan 5:1)
Credința autentică trebuie să ducă la naștere din nou.
2) "pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea" (1 Ioan 5:4)
3) "Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?" (1 Ioan 5:5)
"V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică." (1 Ioan 5:13)
Accentul e pus pe credința în Fiul lui Dumnezeu.
Ioan 20:31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui.
Caracterul apologetic al acestei epistole. Cap 1, 2, 3 răspuns la erezia gnosticilor. Capitolul 4, docetismul care nega întruparea divinului în Domnul Isus Hristos.
Evrei 11:6 Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui! …
Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine…
Mărturia apei și sângelui.
Ioan 19:34 ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sânge și apă.
Ioan 9:35 Isus a auzit că l-au dat afară; și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...

miercuri, 6 mai 2015

6, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:23-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Începem viața de credință prin harul Lui, trăim și sfârșim tot prin harul lui Dumnezeu.
Pacea cu Dumnezeu. Romani 5
Pacea lui Dumnezeu. Este pacea inimii noastre.
Pacea Domnului Isus Hristos. Care este pacea Trupului, a Bisericii.
Harul lui Dumnezeu.
Efeseni 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție.
Harul lucrează în inima celor care îl iubesc pe Domnul Isus Hristos.
Ioan 21:15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște mielușeii Mei.” 21:16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oițele Mele.” 21:17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?” Petru s-a întristat că-I zisese a treia oară: „Mă iubești?” și I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paște oile Mele!
Dacă îl iubești pe Domnul Isus Hristos vei lucra!
...

6, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 1:17-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 1:17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, 1:18 și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 1:19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 1:20 pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, 1:21 mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. 1:22 El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, 1:23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți.
...

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Biblia ar trebui să ne fie cea mai dragă carte!
Versete de aur.
Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat …
Un Dumnezeu al reciprocității.
Efeseni 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului , ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit 1:14 și care este o arvună …
Efeseni 1:19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
Efeseni 2:1 Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 2:5 măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos .
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 2:9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 3:12 În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere.
Efeseni 3:18 să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea; 3:19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Efeseni 4:13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; 4:14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire;
Efeseni 5:1 Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 5:2 Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.
Efeseni 4:31 Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
Pacea, harul și dragostea.
Efeseni 1:2 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!
"Doamne, mărește-ne credința!"
Cât de importantă este credința!
"Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începerea lui". (Eclesiastul)
Metafore pe care le folosește apostolul Pavel: ca un trup; ca un om nou; ca o patrie; ca o casă a lui Dumnezeu; ca un șantier sau ca un templu în construcție ( Efeseni 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.) ; un lăcaș al lui Dumnezeu; ca o mireasă.
Cum ar trebui să fie Biserica noastră?
Să fie o Biserică vie.
Dar cel mai potrivit atribut al Bisericii este să fie sănătoasă. Ce înseamnă o Biserică sănătoasă?
Este o Biserică perfectă? Nu.
Este o Biserică matură? Nu obligatoriu, dar care crește să ajungă la maturitate.
Este nevoie ca frații să fie sănătoși în credință, toți evlavioși fie bătrâni fie tineri.
Este nevoie de relații sănătoase între membrii adunării.
Este nevoie de acțiuni sănătoase.
Într-o biserică sănătoasă Domnul va fi slăvit.
...