miercuri, 29 iulie 2015

29, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5-18, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Trebuie să redefinim ce înseamnă Evanghelia.
O epistolă care îmbină Evanghelia cu trăirea și trăirea cu Evanghelia.
Duhul de vestire a Evangheliei poate să aducă roadă nu atât prin mesajul doctrinar, ci Dumnezeu poate ajunge la păcătos pe calea adevărului proclamat și a adevărului trăit.
Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare,  2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Acest dacă sugerează că am o responsabilitate.
Această epistolă este o epistolă de experiență, de trăire creștină.
"Să aveți" sugerează că este responsabilitatea mea. Este o problemă de convingere, nu e o problemă de soluție.
Citiți la persoana a doua singular de la 5 la 11... ca să pătrundă Golgota în el.
Ce înseamnă moartea de cruce? Însemna adio reputație.
Să gândești creștinește, să gândești în termenii adevărului.
Nu știm să gândim creștinește...
Isus din Nazaret era un nume oarecare.
Filipeni 2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;  2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,
"Foloasele altora", Hristos era pe cruce "pe alții i-a mântuit, dar pe Sine nu se poate mântui", nu putea să facă și una și alta.
Trăim o vreme în care nu mai există autoritate duhovnicească.
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Filipeni 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.
"Duceți până la capăt" adică fiți serioși.
Este o epistolă de experiență creștină, de viață creștină.
...

29, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Definiția smereniei, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

29, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
...

29, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:  2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  2:8 La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.  2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;  2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ,  2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Cel rău căuta să strice comuniunea credincioșilor prin stârnirea unora împotriva altora.
Domnul Isus Hristos este un model de smerenie.
Aici formă înseamnă posibilitățile intrinseci.
Ioan 1:1 La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 1:2 El era la început cu Dumnezeu.
Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
Este vorba de întruparea Domnului ca om.
Fiul lui Dumnezeu nu a încetat să fie Dumnezeu devenind om.
În anul 451, la Conciliul de la Calcedon: Hristos este om și Dumnezeu.
Dragostea L-a motivat la slujire.
Filipeni 2:8 ... S-a smerit ...
Isus Hristos este primul în noua creație. El este și astăzi omul înviat.
Filipeni 2:11 ... Isus Hristos este Domnul.
În trecut, denumirea aceasta provoca la venerație.
Omul din antichitate lega numele de persoană.
Filipeni 2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Luca 14:11 Căci oricine se înalță va fi smerit; și cine se smerește va fi înălțat.”
În Scriptură cuvântul nume înseamnă faimă.
...

duminică, 26 iulie 2015

26, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
3 oameni credincioși sunt menționați, între care: evlaviosul Gaiu; iar altul, ca un dictator în adunare, Diotref.
Diotref are descendenți până în zilele de astăzi.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Isaia 14:12 Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!  14:13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,  14:14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”  14:15 Dar ai fost aruncat în Locuința morților, în adâncimile mormântului!
3 Ioan 1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.
" și-i dă afară din biserică ", interesant, Diotref este șeful, asta înțelege să facă: să dea afară din Biserică.
Ce este pocăința? Pocăința este smerirea sufletului. Să mă văd murdar, să mă văd păcătos așa cum sunt. Apoi să-mi mărturisesc păcatele, să-I spun păcatul pe nume, să-i spun "Iartă-mă!" lui Dumnezeu, sau "Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul!".
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Și apoi avem nevoie să ne abandonăm în mâna Lui. Se merită să-i încredințăm Lui viața!
...

26, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:2 Rugăciunea lui Ioan pentru Gaiu, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.
2 Petru 1:5 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința;  1:6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;  1:7 cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.  1:8 Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.
Este nevoie să ne disciplinăm din punct de vedere spiritual.
Proverbe 28:13 Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
3 Ioan 1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Umblarea întotdeauna vorbește despre mărturie. Mulți dintre noi știm adevărurile Scripturii. Câți dintre noi le și trăim și aplicăm în viața noastră?
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Este rău dacă neglijăm creșterea spirituală.
Atenție cui îi dorești propășire materială!
Dacă sufletul nu prosperă mai întâi în smerenie, averea te va face mândru!
...

26, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:5, mesaj transmis prin Stancu Ion (Vali) Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.
Acest frate era 100/100 dependent de Domnul Isus.
Important este să fac atunci când Domnul mă îndeamnă.
Ioan 9:4 Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
Niciodată să nu ne gândim că putem lucra doar prin puterea noastră. Gaiu lucra cu ajutorul lui Dumnezeu.
...

26, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Poezie, "Am fost o harfă" de Traian Dorz, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...

26, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:21-26, Despre ucidere, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:21 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.” 5:22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. 5:23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 5:24 lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul. 5:25 Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și să fii aruncat în temniță. 5:26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
...

miercuri, 22 iulie 2015

22, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27,30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
...

22, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:2,5, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
...

22, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:6-7, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Filipeni 2:6 Deși El era Dumnezeu în toate privințele, nu a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva la care nu trebuie să renunți, 2:7 El a renunțat la toate, a luat chipul unui rob, făcându-se asemenea oamenilor.
...

22, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus: 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 2:8 La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
...

duminică, 19 iulie 2015

19, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, Matei 20:28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Matei 20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
...

19, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
Cea mai scurtă epistolă. 3 Ioan se potrivește așa de bine situației noastre.
Gaiu trăia ospitalitatea, dar această ospitalitate nu se vedea și în Biserică.
Se pare că această problemă a ospitalității a fost adresată și Bisericii, dar Diotref a respins scrisoarea.
3 Ioan 1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
3 Ioan 1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
Este versetul de aur. Arată altruism și arată că am știut unde să ne punem comorile.
...

19, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:5, Matei 20:28, mesaj transmis prin Ciprian Vătășescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  Matei 20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.”
"tu lucrezi cu credincioșie", este sinonim cu credință, devotament și fidelitate.
...

19, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Gaiu, Diotref și Dimitrie, trei exemple date.
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Apostolul Ioan nu ar fi putut scrie această urare cu privire la toți credincioșii.
3 Ioan 1:3 ... au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Adevărul se vede mai clar în umblarea omului
Matei 7:17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.  7:18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.  7:19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.  7:20 Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște.
Râvna lui Gaiu.
1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
Exodul 23:1 Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.
Diotref este mândru, orgolios.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Concluzia, exemplu pozitiv și exemplu negativ:
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
...

19, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
2 Ioan și 3 Ioan, ambele epistole vorbesc despre ospitalitate.
Ospitalitatea trebuie refuzată celor care aduc altă învățătură. Prin aceasta înțelegem fermitatea dragostei.
2 Ioan 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!”
Tandrețea dragostei, să primești pe cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
Numele Gaius apare de trei ori: Gaius din Corint, Fapte 19:29, Fapte 20:4.
Romani 16:23 Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate; tot așa și fratele Cuart.
Faptele apostolilor 19:29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel.  20:4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
Importanța pe care o are ospitalitatea:
Matei 25:40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”  25:45 Și El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut.
Evrei 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.
Ospitalitate versus divertisment: ținta ospitalității este slujirea.
3 Ioan 1:6 ... într-un chip vrednic de Dumnezeu ...
...

19, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Geneza 26:12-33, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Geneza 26:12 Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. 26:13 Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. 26:14 Avea cirezi de vite și turme de oi, și un mare număr de robi; de aceea filistenii îl pizmuiau. 26:15 Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său, Avraam, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. 26:16 Și Abimelec a zis lui Isaac: „Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.” 26:17 Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. 26:18 Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avraam, și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avraam; și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. 26:19 Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. 26:20 Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.” Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. 26:21 Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea a numit-o Sitna. 26:22 Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat; și a numit-o Rehobot; „căci”, a zis el, „Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în țară.” 26:23 De acolo s-a suit la Beer-Șeba. 26:24 Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, din pricina robului Meu, Avraam.” 26:25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. 26:26 Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul său, Ahuzat, și cu Picol, căpetenia oștirii lui. 26:27 Isaac le-a zis: „Pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi?” 26:28 Ei au răspuns: „Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: „Să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine! 26:29 Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul.” 26:30 Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. 26:31 S-au sculat dis-de-dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece, și ei l-au părăsit în pace. 26:32 În aceeași zi, niște robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și i-au zis: „Am dat de apă!” 26:33 Și el a numit-o Șiba. De aceea s-a pus cetății numele Beer-Șeba până în ziua de azi.
...

miercuri, 15 iulie 2015

15, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-18, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
O epistolă cristocentrică. Este vie de prezența Domnului Isus.
Meditație la bucurie. Antiteză între Solomon și Pavel.
"Nu faceți nimic ... din slavă deșartă..." (Filipeni 2:3)
Câtă slavă deșartă este și la noi în viață?
Ce puțin facem numai pentru slava Lui!
Eclesiastul 11:9 Bucură-te, ...dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Ne-am strâns ca să credem ceea ce am citit.
Iacov 3:14 Dar, dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.  3:15 Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
Filipeni 2:3 ... în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
Leviticul 19:18 ... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Aici ar trebui să semănăm unii cu alții.
"Să aveți" este partea mea; să folosești acest izvor: gândirea Lui.
...

15, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:3-7, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.  2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.  2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:  2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
Cel mai grav este că se ceartă oamenii cu Dumnezeu. Este rău și când se ceartă frații din Biserică între ei.
Cel care a adus smerenia este Domnul Isus Hristos.
Domnul Isus Hristos a venit pentru folosul nostru... Pentru folosul nostru s-a răstignit Domnul Isus Hristos...
Oare cât de mulțumitori ar trebui să fim față de Domnul nostru Isus Hristos care ne-a iubit.
Cuvântul ne îndeamnă să căutăm pacea, să iubim pacea, ba mai mult: să ne sacrificăm pentru a păstra pacea și unitatea între noi.
Câtă pace a avut Domnul Isus Hristos chiar și atunci când erau momentele grele de suferință pe cruce!
...

duminică, 12 iulie 2015

12, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Epistolă pastorală, gingășia și dragostea apostolului pentru un ucenic.
Ioan 8:31 Și a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; 8:32 veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.”
Proverbe 23:26 Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
...

12, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
3 Ioan 1:6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;
...

12, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.  1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.  1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.  1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  1:6 Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;  1:7 căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri.  1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.  1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.  1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.  1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.  1:12 Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; și noi mărturisim despre el; și știi că mărturisirea noastră este adevărată.  1:13 Aș avea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei.  1:14 Nădăjduiesc să te văd în curând, și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.
...

12, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...

miercuri, 8 iulie 2015

8, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-11, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Aceste gânduri vin dintr-o inimă plină, care se bucura.
O inimă mulțumită este ca unul care are înainte în permanență un ospăț.
Apostolul Pavel spune: dacă aveți vreo fărâmă, ceva în inima credinciosului, acestea pot să stea în inima caracterului unui lucrător.
2 Corinteni 8:2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor.
Sărăcia lor lucie, dar aveau valori cerești. Este de-ajuns să aveți ceva din aceste valori ca sa aducă o notă comună cu scopul ca toate să aibă aceeași sursă: în Domnul Isus Hristos și în dragostea Lui.
"Pune-le în lucrare", face ca să se schimbe atitudinea inimii noastre și atitudinea ființei noastre.
Apostolul Pavel este învățat să aibă o smerenie copleșitoare. Privește întotdeauna la cei credincioși prin prisma răscumpărării Domnului Isus Hristos.
...

8, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-2, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Caracteristici ale unei vieți de evlavie. "dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare", oare acestea sunt niște expresii ale unui limbaj străin?
La ce apostolul Pavel trage concluzia prin acel "Deci"? Este extraordinar viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Viața din Dumnezeu este aceea care aduce totdeauna viață, viață din Dumnezeu. Noi ce așteptăm din partea lui Dumnezeu?
Este o greșeală enormă să vi la adunare și să nu te aștepți să primești nimic.
Avem noi oare așteptări atunci când venim la adunare?
O viață de credință normală aduce o viață de evlavie.
"Îndemnare în Hristos".
Duhul de acuzare nu vine din partea Domnului Isus Hristos. Cel rău este numit acuzatorul.
Romani 8:12 Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei.
"Mângâiere în dragoste".
1 Corinteni 15:33 ... „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune”.
Romani 12:1 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
1 Timotei 2:1 Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii,
"Sfatul este o candelă iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții".
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Bucuria devină o bucurie deplină în unitate deplină.
Ce înseamnă "o simțire, o dragoste, un suflet și un gând" ?
Pe terenul acesta al sufletului suntem atât de diferiți!
Această completare pe terenul acesta sufleteasc ca în funcție de situație fiecare să ne aducem aportul.
...

duminică, 5 iulie 2015

5, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

5, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul –  1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac:  1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!  1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.  1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții!  1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.  1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!  1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină.  1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul.  1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!”  1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele.  1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.  1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
Adevărul și dragostea.
2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!
2 Tesaloniceni 2:10 ... pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Trebuie privite ca doua atribute complementare.
...

5, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Împărați 6:1-7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Împărați 6:1 Fiii prorocilor au zis lui Elisei: „Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. 6:2 Haidem până la Iordan; ca să luăm de-acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit.” Elisei a răspuns: „Duceți-vă.” 6:3 Și unul din ei a zis: „Fii bun și vino cu slujitorii tăi.” El a răspuns: „Voi merge!” 6:4 A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. 6:5 Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: „Ah! domnul meu, era împrumutat!” 6:6 Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a căzut?” Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă. 6:7 Apoi a zis: „Ridică-l!” Și a întins mâna și l-a luat.
...

miercuri, 1 iulie 2015

1, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici ...
Este o frică de Goliat. Când frica pune stăpânire pe adversar îl transformă într-o victimă.
Războiul psihologic: să arunci zvonuri înfricoșătoare ca să faci din adversar o pradă ușoară.
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare...
Cel care încearcă să te înspăimânte este pierdut pentru că ești legat la Acela care a învins.
Pentru adevăr nu există neutralitate.
...

1, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

1, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Evanghelia are putere mare! Dar cum vor auzi dacă nu au un propovăduitor?
Romani 1:16 Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos
Să ne încălțăm picioarele cu râvna Evangheliei păcii!
Eu trebuie să mă pun deoparte să stau la dispoziția lui Dumnezeu să mă folosească.
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh ...
Protivnici sunt în primul rând cei din casa ta. Să-i iubim pe frați și să urâm faptele care nu fac cinste Evangheliei.
Suferința pentru El este un har.
...

1, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27-30, Unitatea în luptă, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Polis, în Grecia, era un oraș stat.
Libertatea și responsabilitatea sunt inseparabile în Biserică.
Îndemnul este de a rămâne tari în Duhul.
Nu este necesară numai participarea la luptă ci și eficiența, ca fiecare să lovească în aceeași direcție.
"fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici" (Filipeni 1:28), adică rămâneți tari în același duh.
Unde frica otrăvește unitatea, fiecare vrăjmaș este pe cont propriu. Auzim de unul sau altul că duce o luptă; să nu-l lăsăm să lupte singur.
Vrednicia Bisericii în luptă depinde de unitate.
Ioan 17.
Atât salvarea cât și pierzarea vin de la Dumnezeu.
Filipeni 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Unitatea în luptă este o unitate în suferință.
Romani 12:1 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Puterea trebuie înfrântă prin slăbiciune.
Matei 16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
Trebuie să facem front comun în suferință. Este o probă de sfințire colectivă.
Suferința personală nu ne este pretinsă ci ne este încredințată.
2 Corinteni 12:7 Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 12:8 De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 12:9 Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
Apostolul Pavel s-a bucurat în toate încercările prin care a trecut, inclusiv în suferință.
De la apostolul Pavel învățăm să ne bucurăm și în suferință.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
...