miercuri, 28 octombrie 2015

28, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

28, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 3:21 "... trupul stării noastre smerite ..."
...

28, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

28, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:20, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
...

28, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-4:1, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile. 4:1 De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților!
...

duminică, 25 octombrie 2015

25, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:1-13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.
...

25, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:3, Despre coborârea Duhului Sfânt, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.
...

25, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:1-13, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:1 În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. 2:2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. 2:3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. 2:4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 2:5 Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. 2:6 Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 2:7 Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: „Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? 2:8 Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 2:9 Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 2:10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, 2:11 cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” 2:12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: „Ce vrea să zică aceasta?” 2:13 Dar alții își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!”
...

25, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 4:1-18, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. 4:2 Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. 4:3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; 4:4 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, 4:5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. 4:6 Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 4:7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 4:8 De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 4:9 Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem; căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, 4:10 și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. 4:11 Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 4:12 Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. 4:13 Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. 4:14 Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 4:15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. 4:16 Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. 4:17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 4:18 Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.
...

miercuri, 21 octombrie 2015

21, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
3 aspecte:
1) aspectul mântuirii,
Filipeni 3:15 ... pe toți care suntem desăvârșiți; ...
2) mântuirea ca viață trăită pe pământul acesta
Efeseni 4:11 Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, 4:12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
procesul practic de sfințire.
3) faza finală a călătoriei noastre care se soldează și cu premierea.
În aceste trupuri de slava credincioșii vor participa la premiere, dar nu toți vor lua premiu. Dar aceia care vor fi premiați vor primi o desăvârșire în plus, aceea că va ajunge în fața Domnului Hristos și premiat.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dorește de a ajunge la starea de a ajunge desăvârșiți premiați.
...

21, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17,21, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi.
Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

21, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:12-15, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; ...
Premiul poate fi că am și ajuns desăvârșit?
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți;
1 Corinteni 2:6 Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. 2:7 Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
1 Corinteni 2:14 Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 2:15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
1 Corinteni 3:1 Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.
Oameni lumești. Prunci cu vârstă înaintată.
1 Corinteni 3:2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi; și nici acum chiar nu le puteți suferi,
1 Corinteni 2:15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
Normalitatea vieții lui Pavel era trăirea prin Duhul Sfânt.
1 Corinteni 2:16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.
Pot eu, cât trăiesc în trup, să ajung la căpătarea unei desăvârșiri?
...

21, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17-21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

duminică, 18 octombrie 2015

18, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:12-26, Așteptare în acțiune, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

18, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:12-26, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 1:13 Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. 1:14 Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui. 1:15 În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților – numărul celor adunați laolaltă era de aproape o sută douăzeci – și a zis: 1:16 „Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. 1:17 El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. 1:18 Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele.” 1:19 Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui.” – 1:20 În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: „Locuința lui să rămână pustie, și nimeni să nu locuiască în ea!” și: „Slujba lui s-o ia altul!” 1:21 Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, 1:22 cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. 1:23 Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. 1:24 Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales 1:25 ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui.” 1:26 Au tras la sorți, și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.
...

18, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-6, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 13:5 Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 13:6 Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”
Proverbe 12:27 Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. –
Proverbe 14:23 Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai se vorbește, este lipsă. –
2 Timotei 2:6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
...

miercuri, 14 octombrie 2015

14, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi.
...

14, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10-21, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3, Țintim un premiu, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:13, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...
Filipeni 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte
...

14, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10-21, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. 3:16 Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

14, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 4:16, Adunarea este un trup, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Efeseni 4:16 Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste.
...

duminică, 11 octombrie 2015

11, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-11, Călăuzirea Duhului Sfânt, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

11, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:8, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
...

11, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-11, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 1:3 După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.” 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” 1:7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” 1:9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns din ochii lor. 1:10 Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb 1:11 și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”
...

11, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:1-4, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:1 Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 6:2 Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 6:3 Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 6:4 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.
...

miercuri, 7 octombrie 2015

7, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Viața de credință este o viață centrată în Domnul Isus, și Domnul Isus este o Ființă creștină. Fuga de neprihănirea proprie ca să ajungi la Isus.
"Puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui". Ele sunt supranaturale. Este o problemă de credință, de renunțare la mine ca să ajung la El.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Puterea unei vieți noi.
Apostolul Pavel ne spune despre o alergare cu inima.
Evrei 12:3 Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.
2 Corinteni 4:1 De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.
2 Corinteni 4:14 Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. 4:15 Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. 4:16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. 4:17 Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 4:18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
Este o alergare pentru asemănarea cu moartea Domnului Isus. Alergarea spre această Cruce unde biruința este totală.
Să mergi cu viața ta la Cruce!
Vreau să renunț la mine!
Se pleacă de la asemenea cu moartea Lui. Există un drum de experiență de la moarte la viață, la viața de înviere. Să ajungi liber de orice-i firesc!
...

7, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10,11, Temelia sau linia de start, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
"Să fiu găsit în El", condiție esențială pentru ca cursa să fie luată în calcul.
Mereu e cineva care ne verifică.
Cel mântuit este un om neprihănit, aceasta e linia de start.
Filipeni 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
Era ideea ca să fie contemporan cu revenirea Domnului Isus.
Ținta alergatorului.
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.
Gândirea creștină, caracterul creștin, fapta. Are Duhul Sfânt mult de lucrat la gândirea noastră.
...

7, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:12-14, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
1 Corinteni 9:24 Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! 9:25 Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji.
Care este scopul nostru, al vieții de credință?
...

duminică, 4 octombrie 2015

4, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-8, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
O traducere literala ar fi "Fapte de apostoli". Alte traduceri o numesc simplu: "Fapte".
3 piscuri
1) Înălțarea Domnului Isus. La patruzeci de zile s-a înălțat la cer.
2) Ziua cinzecimii sau coborârea Duhului Sfânt.
3) Revenirea Domnului Isus Hristos.
Natura și aria de răspândire a lucrării lor.
Matei 5:14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Efeseni 1:13 Și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
...

4, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:4,5, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.”
Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 2:12 și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, 2:13 așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.
3 atitudini la ucenici:
1) v4, așteptarea implică ascultare la cuvânt;
Faptele apostolilor 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine.
Luca 12:45 Dar dacă robul acela zice în inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină”; dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete,
Toate făgăduințele din Biblie sunt în mod direct sau indirect condiționate de ascultare.
2) v14 Rugăciunea a ajutat pe ucenici să aibă o atitudine corectă în așteptare.
Faptele apostolilor 1:14 Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui.
3) v8 așteptarea implică lucrare
Faptele apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
1 Tesaloniceni 1:9 Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 1:10 și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare.
Marcu 15:43 a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
Proverbe 10:28 Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie...
...

4, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 1:1-8, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 1:1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, 1:2 de la început până în ziua în care S-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 1:3 După patima Lui, li S-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „ați auzit-o de la Mine. 1:5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.” 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” 1:7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
...

4, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:43-48, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:43 Ați auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.” 5:44 Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, 5:45 ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. 5:46 Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? 5:47 Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? 5:48 Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Leviticul 19:18 ... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
...

sâmbătă, 3 octombrie 2015

3, Sâmbătă - 8

Zidire, prânz
Predică, Neemia 9:38-10:39, Să mă despart de ce e străin de Hristos, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 7

Zidire, prânz
Predică, Neemia 5, Corecția direcției, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 6

Zidire, prânz
Predică, Neemia 10:28-29, mesaj transmis prin Victor (Puiu) Toma Descarcă MP3
...
Neemia 10:28 Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui.
...

3, Sâmbătă - 5

Zidire, dimineața
Predică, 2 Cronici 15:1-19, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă MP3
...
2 Cronici 15:1 Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 15:2 și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: „Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi. 15:3 Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără Lege. 15:4 Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit. 15:5 În vremurile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării; 15:6 un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări: 15:7 voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.” 15:8 După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase pe muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 15:9 A strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. 15:10 S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. În ziua aceasta, 15:11 au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră: șapte sute de boi și șapte mii de oi. 15:12 Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor; 15:13 și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat, fie femeie. 15:14 Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume; 15:15 tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și-L găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. 15:16 Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mama sa, Maaca, să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteii. Asa i-a dărâmat idolul, pe care l-a făcut praf, și l-a ars lângă pârâul Chedron. 15:17 Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. 15:18 A pus în Casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase. 15:19 N-a fost niciun război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.
...

3, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, O rugăciune comună în scris, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...

3, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 10:1, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Neemia 10:1 Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia...
...

3, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Neemia 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. 10:1 Iată pe cei ce și-au pus pecetea: dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia. Zedechia, 10:2 Seraia, Azaria, Ieremia, 10:3 Pașhur, Amaria, Malchia, 10:4 Hatuș, Șebania, Maluc, 10:5 Harim, Meremot, Obadia, 10:6 Daniel, Ghineton, Baruc, 10:7 Meșulam, Abia, Miiamin, 10:8 Maazia, Bilgai, Șemaia, preoți. 10:9 Leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel, 10:10 și frații lor, Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 10:11 Mica, Rehob, Hașabia, 10:12 Zacur, Șerebia, Șebania, 10:13 Hodia, Bani, Beninu. 10:14 Căpeteniile poporului: Pareoș, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 10:15 Buni, Azgad, Bebai, 10:16 Adonia, Bigvai, Adin, 10:17 Ater, Ezechia, Azur, 10:18 Hodia, Hașum, Bețai, 10:19 Harif, Anatot, Nebai, 10:20 Magpiaș, Meșulam, Hezir, 10:21 Meșezabeel, Țadoc, Iadua, 10:22 Pelatia, Hanan, Anaia, 10:23 Hosea, Hanania, Hașub, 10:24 Haloheș, Pilha, Șobec, 10:25 Rehum, Hașabna, Maaseia, 10:26 Ahia, Hanan, Anan, 10:27 Maluc, Harim, Baana. 10:28 Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. 10:30 Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri; 10:31 să nu cumpărăm nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării, care ar aduce de vânzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea, și să nu cerem plata niciunei datorii. 10:32 Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru, 10:33 pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru. 10:34 Am tras la sorți, preoți, leviți și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an ca dar la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege. 10:35 Am hotărât să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintâi roade ale pământului nostru și cele dintâi roade din toate roadele tuturor pomilor; 10:36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoților care fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întâii născuți ai vacilor și oilor noastre; 10:37 să aducem preoților, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din untdelemn; și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie s-o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. 10:38 Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala; și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei. 10:39 Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de untdelemn; acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.
...