duminică, 31 iulie 2016

31, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Matei 11:6, mesaj transmis prin Narcis Dragomir Descarcă MP3
...
Matei 11:6 Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.
...

31, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Cântare, Cântări din lucrarea de misiune, mesaj transmis prin Familia Narcis Dragomir Descarcă MP3
...

31, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Despre lucrarea de misiune, mesaj transmis prin Narcis Dragomir Descarcă MP3
...

31, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...

31, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Ioan 13:1 Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul cinei, după ce Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți.”
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.
...

31, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:27-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:27 Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?”
28 Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor:
29 „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?”
30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El.
31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!”
32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.”
33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?”
34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui.
35 Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș.
36 Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp.
37 Căci, în această privință, este adevărată zicerea: ‘Unul seamănă, iar altul seceră.’
38 Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit; și voi ați intrat în osteneala lor.”
39 Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.”
40 Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile.
41 Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.
42 Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”
...

miercuri, 27 iulie 2016

27, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2-6, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:3-4, Darul vorbirii, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 4:3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri:
4 ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea.
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2-6, Tari în Hristos, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.
3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri:
4 ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea.
5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea.
6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
...

duminică, 24 iulie 2016

24 iul. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

24 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

24 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-19, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 12:1 Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască,
2 și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. (Erau zilele Praznicului Azimilor.)
4 După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului.
5 Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă.
7 Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini.
8 Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ți încălțămintea.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.”
9 Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
10 După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură; au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
11 Când și-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu.”
12 După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă și se rugau.
13 A bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții.
15 „Ești nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.”
16 Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut.
17 Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: „Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților.” Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc.
18 Când s-a făcut ziuă, ostașii au fost într-o mare fierbere, ca să știe ce s-a făcut Petru.
19 Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la Cezareea, ca să rămână acolo.
...

24, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 73:4-19, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 73:4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime.
5 N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni.
6 De aceea, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care-i învelește.
7 Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima.
8 Râd și vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9 își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul.
10 De aceea, aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
11 și zice: „Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12 Așa sunt cei răi: totdeauna fericiți și își măresc bogățiile.
13 Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție,
14 căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit.
15 Dacă aș zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18 Da, Tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în prăpăd.
19 Cum sunt nimiciți într-o clipă! Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic.
...

24, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 16:1-11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...

24, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 16:1-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 16:1 Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
2 Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!”
3 Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.
4 Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele.
5 Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu îmi îndrepți sorțul meu.
6 O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată.
7 Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima.
8 Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
9 De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște.
10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11 Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta Ta.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:19-23, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:19 Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții;
20 ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.
21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
22 Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
23 dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
...

miercuri, 20 iulie 2016

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Întrebări, Asemănări între Cain și Esau, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1) Ce asemănare poate fi între Cain și Esau? Și ce ne poate arăta că Cain era de la cel rău?
Geneza 4
Posibile asemănări: și Cain și Esau sunt întâi născuți (Geneza 4 și 25). Cain este neatent la relația lui cu Dumnezeu, Geneza 4:3; Esau nu prețuiește lucrurile lui Dumnezeu cum a fost dreptul de întâi născut, Geneza 25:27-33. Caracterul lor, Cain era un om mânios, posomorât, ucigaș; Esau este și el mânios, Geneza 27:41, dar la urmă Esau nu mai ajunge să omoare pe Iacov. Cain va fi un fugar pe pământ, sau nomad pe pământ; Esau va pleca și el din Canaan, Geneza 36:6. Maleahi 1:2-3, arată că Dumnezeu a urât pe Esau. Destinul lor sau sfârșitul lor pe acest pământ: spița de neam a lui Cain moare la potop; spița de neam a lui Esau duce la poporul Edom, care a dușmănit totdeauna pe Israel, Ps 137:7-8, Ieremia 49:7-10,12-13, Ezechiel 35:1-9, din Esau se vor trage Irozii, împărați sângeroși.
De ce Cain a fost de la cel rău? 1 Ioan 3:11-12.
Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
Geneza 27:41 Esau a prins ură pe Iacov, din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: „Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am să ucid pe fratele meu, Iacov.”
Geneza 36:6 Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară, departe de fratele său Iacov.
Maleahi 1:2 „V-am iubit, zice Domnul! Și voi ziceți: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? – zice Domnul; totuși am iubit pe Iacov, 1:3 și am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate, și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustiu.
Psalmi 137:7 Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeți-l, radeți-l din temelii!” 137:8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!
Ieremia 49:7 Asupra Edomului. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu mai este înțelepciune în Teman? A pierit chibzuința de la oamenii pricepuți? S-a dus înțelepciunea lor? 49:8 Fugiți, dați dosul, plecați în peșteri, locuitori ai Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea când îl voi pedepsi. 49:9 Oare, dacă ar veni niște culegători de struguri la tine, nu ți-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoți noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 49:10 Dar Eu însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile, și nu va putea să se ascundă. Copiii lui, frații lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 49:12 Căci așa vorbește Domnul: „Iată că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea; și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 49:13 Căci pe Mine însumi jur, zice Domnul, că Boțra va fi dată pradă pustiiri, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetățile ei se vor preface
în niște dărâmături veșnice.”
Ezechiel 35:1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 35:2 „Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, prorocește împotriva lui 35:3 și zi: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu! 35:4 Îți voi preface cetățile în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul! 35:5 Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme, 35:6 de aceea, pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele; fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. 35:7 Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc, și pe cei ce se întorc. 35:8 Îi voi umple munții cu morți; și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. 35:9 Te voi preface în niște pustietăți veșnice, cetățile nu-ți vor mai fi locuite, și veți ști că Eu sunt Domnul.

1 Ioan 3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții; 3:12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

Marcu 6:13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
În ce măsură această practică este aplicabilă și în zilele noastre?
Se referă la perioada în care ucenicii au fost trimiși doi câte doi.
Matei 10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință.
Într-un mod ceremonial, Evreii îi ungeau pe bolnavi cu untdelemn apoi se rugau pentru ei.
Dar la ucenici, oamenii erau vindecați pentru că primiseră această putere de la Domnul Isus Hristos, și numai atunci.
Dar ologul din Fapte 3 nu a fost vindecat prin untdelemn. Sau când Petru îl vindecă pe Enea. Sau în Fapte 19, cu apostolul Pavel, apare o putere de vindecare în momente specifice.
Iacov 5 este un text singular, un caz particular.
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:16-4:6, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. 3:17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 3:18 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 3:19 Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. 3:20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 3:21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 3:22 Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 3:23 Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 3:24 ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. 3:25 Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului. 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 4:3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4:4 ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 4:5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
Ioan 14:23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.
...

duminică, 17 iulie 2016

17 iul. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, Apocalipsa 3:7-8, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apocalipsa 3:7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide:
8 «Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide
...

17 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...

17 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 11:19 Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.
20 Totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
21 Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
23 Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul.
24 Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adaos la Domnul.
25 Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul
26 și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.
27 În vremea aceea, s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia.
28 Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea,
30 ceea ce au și făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.
...

17 iul. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 121:1-8, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 121:1 Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.
3 Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel.
5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.
...

17 iul. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 7:37-39, Isus, Apa vieții, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Ioan 7:37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.
38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
...

miercuri, 13 iulie 2016

13, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:12-4:1, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:18-19; Coloseni 3:23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:18 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele.
Coloseni 3:23 Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:12-4:1, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 3:12 Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. 15 Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. 17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. 20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22 Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 23 Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. 25 Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului.
Coloseni 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer.
...

duminică, 10 iulie 2016

10 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:1-18, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

10 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:1-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 11:1 Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur
3 și ziceau: „Ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei.”
4 Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
5 „Eram în cetatea Iope și, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie: un vas, ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine.
6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului.
7 Și am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie și mănâncă.’
8 Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.’
9 Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat.’
10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer.
11 Și iată că, îndată, trei oameni trimiși din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram.
12 Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului.
13 El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: ‘Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru,
14 care-ți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și toată casa ta.’
15 Și, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca și peste noi la început.
16 Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt.’
17 Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: „Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință, ca să aibă viața.”
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:4, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:4 ... nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. ...
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:4, 2 Timotei 1:7, Psalmul 56:3-4, Evrei 13:5-6, Isaia 43:1, Psalmul 91:5-6, Iosua 1:6,7,9 Nu te teme!, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:4 ... nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. ...
2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.
Psalmul 56:3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
4 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni?
Evrei 13:5 ... „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
6 Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?”
Isaia 43:1 „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.
Psalmul 91:5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua
Iosua 1:6 Întărește-te și îmbărbătează-te
Iosua 1:9 Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te!’? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:1-6, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Întrebări, 1 Corinteni 2:20; 13:9-12; 1 Ioan 2:27; 2 Tesaloniceni 2:1-12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 2:9-10,15; 1 Corinteni 13:8-12; 1 Ioan 2:27
Noi avem o cunoaștere parțială.
Cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu nu are a face cu firea pământească.
Doar cunoștința lucrurilor pământești îngâmfă, cum ar fi fost cunoștința despre idoli.
Cunoașterea Domnului Isus Hristos ca Persoană. Copilul lui Dumnezeu care cunoaște calitatea lucrurilor lui Dumnezeu, va putea deosebi pe cel rău.
1 Ioan 4:1
Să cunoști dragostea de Dumnezeu față de frica de lume. Dragostea de Dumnezeu ne izbăvește de frica de oameni. Pe măsură putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, vom putea cunoaște calitatea tuturor lucrurilor ce ne sunt făcute cumoscute.

2 Tesaloniceni 2:1-12
Cei ce refuză harul vor avea o a doua șansă în Necazul cel mare?
1 Tesaloniceni 4:15-17 Despre răpire.
Pentru răpire, credincioșii sunt chemați să-l aștepte pe Domnul Isus. Nu va fi prevestită de semne. Venirea Domnului Isus Hristos va fi instantanee.
Dar a doua venire se referă la cei credincioși din poporul Israel. În nici un caz răutatea de acum nu este așa mare cum va fi după Răpire.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu însoțește Mireasa Mirelui.
Ce va fi atunci cu Evanghelia, cu cei care au fost în adunare dar nu s-au pocăit? Vremea de atunci va fi cu totul alta!
2 Tesaloniceni 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Este vorba de apostazie.
...

miercuri, 6 iulie 2016

6 iul. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:12-17, mesaj transmis prin Vasile Giulea Descarcă fișierul audio MP3
...
Coloseni 3:12 Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare.
13 Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.
15 Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.
17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
...

6 iul. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:16-4:1, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. 17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 18 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. 20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 22 Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 23 Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. 25 Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului.
Coloseni 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer.
...

duminică, 3 iulie 2016

3 iul. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 10:9-48, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

3 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 10:9-48, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă fișierul audio MP3
...

3 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 10:9-48, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 10:9 A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea.
10 L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
11 A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ.
12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului.
13 Și un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie și mănâncă.”
14 „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
15 Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: „Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat.”
16 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, și îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăși la cer.
17 Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă
18 și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo.
19 Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni;
20 scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci Eu i-am trimis.”
21 Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutați. Ce pricină vă aduce?”
22 Ei au răspuns: „Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune.”
23 Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit.
24 A doua zi, s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape, pe care-i chemase.
25 Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat.
26 Dar Petru l-a ridicat și a zis: „Scoală-te, și eu sunt om!”
27 Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți.
28 „Știți”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
29 De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb dar: Cu ce gând ați trimis după mine?”
30 Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare
31 și a zis: ‘Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu Și-a adus aminte de milosteniile tale.
32 Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru; el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi.’
33 Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui.”
34 Atunci, Petru a început să vorbească și a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El.
36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.
37 Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan;
38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.
39 Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn.
40 Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și a îngăduit să Se arate,
41 nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți.
42 Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii și al celor morți.
43 Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.
45 Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri.
46 Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:
47 „Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia, care au primit Duhul Sfânt ca și noi?”
48 Și a poruncit să fie botezați în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.
...

3 iul. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Plângerile lui Ieremia 3:39, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Ieremia 3:39 De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!
...

3, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Împărați 4:1-7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Împărați 4:1 O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit, și știi că robul tău se temea de Domnul, și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi.”
2 Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.”
3 Și el a zis: „Du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține.
4 Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.”
5 Atunci, ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei; ei îi apropiau vasele și ea turna din untdelemn în ele.
6 Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Și n-a mai curs untdelemn.
7 Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi.”
...