miercuri, 31 august 2016

31, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filimon 1-25, mesaj transmis prin Laurențiu Toma Descarcă MP3
...
Filimon 1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta: 3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim1, 11 care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. 12 Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. 23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. 25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
...

31, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filimon 1-25, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filimon 1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta: 3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim1, 11 care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. 12 Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. 23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. 25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
...

31, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filimon 1-25, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filimon 1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta: 3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim1, 11 care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. 12 Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. 23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. 25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
...

duminică, 28 august 2016

28, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:1-12, Un alt nou început pentru Biserica dintre Națiuni, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:1-12, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:1-12, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:1 În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul.
2 Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3 Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.
4 Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
5 Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.
6 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus,
7 care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
8 Dar Elima, vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui –, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință.
9 Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el
10 și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului?
11 Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâjbâind niște oameni care să-l ducă de mână.
12 Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului.
...

28, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 4:43-54, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:43 După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea.
44 Căci El Însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa.
45 Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic.
46 Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav.
47 Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte.
48 Isus i-a zis: „Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!”
49 Slujbașul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuțul meu.”
50 „Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăiește.” Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a pornit la drum.
51 Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.
52 El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.”
53 Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și a crezut el și toată casa lui.
54 Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.
...

28, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Isaia 55:6-7, Chemați-L câtă vreme este aproape!, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Isaia 55:6 „Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape.
7 Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând.
Matei 23, "Vai de voi!", "Vai de voi!"
...

28, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:43-54, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:43 După aceste două zile, Isus a plecat de acolo ca să se ducă în Galileea.
44 Căci El Însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa.
45 Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic.
46 Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav.
47 Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte.
48 Isus i-a zis: „Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!”
49 Slujbașul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuțul meu.”
50 „Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tău trăiește.” Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a pornit la drum.
51 Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.
52 El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.”
53 Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și a crezut el și toată casa lui.
54 Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.
...

miercuri, 24 august 2016

24, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.
...

24, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul.
Nu este bine să ne ascundem afecțiunile.
Să nu ne ascundem păcatele.
...

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul.
1 Tesaloniceni 5:25 Fraților, rugați-vă pentru noi.
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.
Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții
1 Tesaloniceni 5:17 Rugați-vă neîncetat.
Coloseni 4:5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea.
...

duminică, 21 august 2016

21, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-13:12, Cuvântul: nebunie, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

21, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-13:12, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...

21, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-13:12, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 12:20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el și, după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului.
21 Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea.
22 Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”
23 Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de viermi.
24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor se mărea.
25 Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu.
Faptele apostolilor 13:1 În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul.
2 Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3 Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.
4 Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
5 Ajunși la Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.
6 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus,
7 care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
8 Dar Elima, vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui –, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință.
9 Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el
10 și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului?
11 Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâjbâind niște oameni care să-l ducă de mână.
12 Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului.
...

21, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 14:1-12, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Matei 14:1 În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus
2 și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.”
3 Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip;
4 pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ți este îngăduit s-o ai de nevastă.”
5 Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc.
6 Dar, când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod.
7 De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
8 Îndemnată de mamă-sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
9 Împăratul s-a întristat, dar, din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
10 Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță.
11 Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mamă-sa.
12 Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de au dat de știre lui Isus.
...

21, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:1-6, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:23-28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
25 Fraților, rugați-vă pentru noi.
26 Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă.
27 În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților.
28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
...

miercuri, 17 august 2016

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7-9, Darul vorbirii, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7-18, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10 Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine), 11 și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12 Epafra, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. 13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14 Luca, doctorul preaiubit, și Dima vă trimit sănătate. 15 Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. 16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. 17 Și spuneți lui Arhip: „Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul”. 18 Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
...

duminică, 14 august 2016

14, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-25, Despre Irod, bunicul și tatăl lui, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...

14, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-25, mesaj transmis prin Marian Nițu Descarcă MP3
...

14, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:20-25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 12:20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el și, după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului.
21 Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea.
22 Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”
23 Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit mâncat de viermi.
24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, și numărul ucenicilor se mărea.
25 Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu.
...

14, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Apocalipsa 3:11,20-22; 22:12,17, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Apocalipsa 3:11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.
Apocalipsa 3:20 Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine.
21 Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»
22 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.’”
Apocalipsa 22:12 „Iată , Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
Apocalipsa 22:17 Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!
...

14, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:1-13, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Matei 25:1 Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci, înțelepte.
3 Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn,
4 dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit.
6 La miezul nopții, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!’
7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: ‘Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’
9 Cele înțelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă’.
10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.
11 Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’
13 Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:25-34, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:25 De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?
26 Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?
27 Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui?
28 Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes;
29 totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
30 Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor?
31 Nu vă îngrijorați dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’.
32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.
33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34 Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
...

miercuri, 10 august 2016

10, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

10, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, Mărturia credinciosului în afară, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Prin purtare și vorbire.
Ceea ce avem în inimă vorbim.
Inima omului este ca o fântână.
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre.
Proverbe 18:20 Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. 18:21 Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mânca roadele.
Proverbe 15:1 Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. 15:2 Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. – 15:4 Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. – 15:7 Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. – 10:32 Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.
Ca să vorbim de Domnul Isus, asta îl onorează pe El. Dumnezeu dorește să lucreze suflete de afară înăuntru.
Cuvânt cu har și cuvânt cu sare.
Ioan 8:10 Atunci S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 8:11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.”
...

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, mesaj transmis prin Robert Stoian Descarcă MP3
...
Coloseni 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare...
Iacov 3:2 Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. 3:9 Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu.
Matei 5:37 Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
Iacov 4:13 Ascultați, acum, voi care ziceți: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga!”, 4:14 și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel, și apoi piere. 4:15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”
Proverbe 18:13 Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea.
Iacov 1:19 Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
"Știți bine lucrul acesta", adică știți care este caracteristica credinciosului.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2-18, Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 4:3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4:4 ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 4:5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 4:8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 4:9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 4:10 Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine), 4:11 și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 4:12 Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. 4:13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 4:14 Luca, doctorul preaiubit, și Dima vă trimit sănătate. 4:15 Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa, și bisericii din casa lui. 4:16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodicenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. 4:17 Și spuneți lui Arhip: „Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.” 4:18 Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
Cuvintele noastre spun ce este în noi.
Harul lui Dumnezeu este mila Lui, este acela care nu mai condamnă, te absolvă de vină, așa să fie și vorbirea noastră.
Uneori trebuie să ascultăm și să fim deschiși la a ajuta.
Harul este acela care ridică, care încurajează.
Proverbe 12:25 Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește.
Proverbe 15:1 Un răspuns blând potolește mânia...
Dreasă cu sare, adică condimentată. O vorbire sfântă, la locul ei. Să nu vorbim mult. Trebuie să mai păstrăm și pentru noi unele cuvinte, nu trebuie să spunem tot celuilalt.
Cuvintele noastre nu trebuie să fie cuvinte triviale sau vulgare.
Efeseni 5:3 Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. 5:4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.
Este nevoie ca gura unui credincios să fie sfântă.
Nici să nu fie pomenite între voi, a-ți dori ce are celălalt.
O vorbire înțeleaptă
Matei 13:52 Și El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învățat ce trebuie despre Împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi.”
Matei 12:35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
Matei 12:34 ... Căci din prisosul inimii vorbește gura.
...

duminică, 7 august 2016

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Necazurile și încercările sunt ceva normal în viața Bisericii. Dumnezeu o îngăduie.
Faptele apostolilor 14:22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
1 Petru 4:12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; 4:13 dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.
Încercarea are limitele ei. Dumnezeu îngăduie ca să cadă ca martir dintre apostoli doar Iacov. Dumnezeu este credincios și Dumnezeu limitează încercarea - Dumnezeu este suveran.
Petru este trimis în închisoare în zi de sărbătoare, de Paște.
Isaia 1:13 ... nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!
Încercarea, prigoana aruncă Biserica pe genunchi.
Faptele apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Încercarea ne aduce mai aproape pe genunchi, pentru ca să fim izbăviți din încercare.
Rugăciunea noastră, credința noastră au limite omenești. Suntem slabi. Chiar în nopți de rugăciune se arată necredința lor. Ceea ce este mai remarcabil este că prin rugăciune înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu.
Trebuie să fim conștienți de limitele noastre!
Este bine să putem mijloci pentru cei care trec prin încercări, unii trec prin aspre prigoniri, alții trec prin suferințe, încercări sunt și prin prezența dezbinărilor.
Încercarea ne maturizează in relația noastră cu Domnul Isus Hristos.
1 Petru 1:7 pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 12:1-14, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 12:1 Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască,
2 și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. (Erau zilele Praznicului Azimilor.)
4 După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului.
5 Deci Petru era păzit în temniță, și Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă.
7 Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini.
8 Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te și leagă-ți încălțămintea.” Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină și vino după mine.”
9 Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.
10 După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură; au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
11 Când și-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu.”
12 După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți laolaltă și se rugau.
13 A bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
14 A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții.
...

7, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 2, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 2:1 Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte?
2 Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând:
3 „Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor!”
4 Cel ce șade în ceruri râde, Domnul Își bate joc de ei.
5 Apoi, în mânia Lui, le vorbește și-i îngrozește cu urgia Sa, zicând:
6 „Totuși Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, Muntele Meu cel sfânt.”
7 „Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul. Domnul Mi-a zis: ‘Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.
8 Cere-Mi, și-Ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar’.”
10 Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune! Luați învățătură, judecătorii pământului!
11 Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă, tremurând.
12 Dați cinste Fiului, ca să nu Se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toți câți se încred în El!
...

7, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 25:14-30, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 25:14 Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa.
15 Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat.
16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți.
17 Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el alți doi cu ei.
18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său.
19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală.
20 Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți.’
21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’
22 Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis: ‘Doamne, mi-ai încredințat doi talanți; iată că am câștigat cu ei alți doi talanți.’
23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
24 Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: ‘Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat:
25 mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ; iată-ți ce este al tău!’
26 Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat,
27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28 Luați-i dar talantul și dați-l celui ce are zece talanți.
29 Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are!
30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.’
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:20-25, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
21 să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
22 Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.
23 Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd.
24 Spuneți sănătate tuturor mai-marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate.
25 Harul să fie cu voi cu toți! Amin.
...

miercuri, 3 august 2016

3, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:52, Matei 16:21-24, Evrei 3:7-19, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Marcu 6:52 căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
Matei 16:21 De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. 22 Petru L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva!” 23 Dar Isus S-a întors și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 24 Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
Evrei 3:7 De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, 8 nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, 9 unde părinții voștri M-au ispitit și M-au pus la încercare și au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! 10 De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’ 11 Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” 12 Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16 Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? 17 Și cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? 18 Și cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19 Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor.
...

3, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
...

3, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:1-3, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri:
...

3, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:1-6, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4 ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
...