miercuri, 28 septembrie 2016

28 sept. 2016, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:8, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
...

28 sept. 2016, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:8, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
...

28 sept. 2016, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:10, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.
...

28 sept. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:1-8, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea…
3 Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”,
4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor.
5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.
6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.
7 Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei.
8 Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
...

28 sept. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:9-13, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel.
11 Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”
12 Îndată, Duhul a mânat pe Isus în pustie,
13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii.
...

duminică, 25 septembrie 2016

25 sept. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

25 sept. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...

25 sept. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 14:1 În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut.
2 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților.
3 Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor.
4 Mulțimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alții cu apostolii.
5 Neamurile și iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mișcare, ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre.
6 Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei: Listra și Derbe, și în ținutul de primprejur.
7 Și au propovăduit Evanghelia acolo.
...

25 sept. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 88:1-18, Iacov 1:13-17, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Iacov 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni.
14 Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit.
15 Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.
16 Nu vă înșelați, preaiubiții mei frați:
17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
...

25 sept. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 88:1-18, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 88:1 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!
2 S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele,
3 căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de Locuința morților.
4 Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere.
5 Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-Ți mai aduci aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta.
6 M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.
7 Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale.
8 Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; sunt închis și nu pot să ies.
9 Mi se topesc ochii de suferință; în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine!
10 Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude?
11 Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în Adânc?
12 Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării?
13 Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine.
14 Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi Fața Ta?
15 Din tinerețe, sunt nenorocit și trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac.
16 Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca niște ape, mă înfășoară toate deodată.
18 Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.
...

25 sept. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 7:1-6, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
2 Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.
3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4 Sau cum poți zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
5 Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
6 Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.
Iacov 4:11 Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător.
1 Petru 4:17 Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
18 Și, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se vor face cel nelegiuit și cel păcătos?
...

miercuri, 21 septembrie 2016

21 sept. 2016, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:1-15, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… 3 Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”, 4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 7 Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei. 8 Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” 9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 11 Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 12 Îndată, Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii. 14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
1 Corinteni 15:58 De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
...

21 sept. 2016, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 1:1-15, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… 3 Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”, 4 a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5 Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 7 Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei. 8 Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” 9 În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 11 Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 12 Îndată, Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13 unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii. 14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”
...

duminică, 18 septembrie 2016

18 sept. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:42-52, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:42 Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri.
43 Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu.
44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și-l batjocoreau.
46 Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar, fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.
47 Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’”
48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut.
49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor.
51 Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia,
52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.
...

18 sept. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:49, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
...

18 sept. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Petru 1:1-9, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 4:1 Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia,
2 după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulțite!
3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie
4 și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi.
5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
6 În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări,
7 pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
8 pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită,
9 pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
...

18 sept. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Samuel 9:1-13, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 9:1 David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?”
2 Era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu ești Țiba?” Și el a răspuns: „Robul tău, da!”
3 Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” Și Țiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.”
4 Împăratul a zis: „Unde este?” Și Țiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar.”
5 Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.
6 Și Mefiboșet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: „Mefiboșet!” Și el a răspuns: „Iată robul tău!”
7 David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea.”
8 El s-a închinat și a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiți la un câine mort ca mine?”
9 Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui.
10 Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboșet, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea.” Și Țiba avea cincisprezece fii și douăzeci de robi.
11 El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său.” Și Mefiboșet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului.
12 Mefiboșet avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboșet.
13 Mefiboșet locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele.
...

18 sept. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 1:1-5, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Timotei 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,
2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru!
3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură
4 și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum.
5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.
...

miercuri, 14 septembrie 2016

14, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filimon 1:1-25, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filimon 1:1-25, Prietenii, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filimon 1:1-25, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filimon 1:1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 1:2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta: 1:3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 1:4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 1:5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 1:6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 1:7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 1:8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 1:9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 1:10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele: pentru Onisim, 1:11 care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. 1:12 Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. 1:13 Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 1:14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 1:15 Poate că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 1:16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 1:17 Dacă mă socotești, dar, ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 1:18 Și, dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 1:19 Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 1:20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 1:21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 1:22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre. 1:23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 1:24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. 1:25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
...

duminică, 11 septembrie 2016

11, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:13-52, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

11, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:42-52, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:42 Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri.
43 Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu.
44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și-l batjocoreau.
46 Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar, fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.
47 Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’”
48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut.
49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara.
50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor.
51 Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia,
52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.
...

11, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:13-41, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:13 Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim.
14 Din Perga, și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos.
15 După citirea Legii și a Prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: „Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți.”
16 Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: „Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați!
17 Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, în timpul șederii lui în țara Egiptului, și l-a scos din Egipt cu brațul Său cel puternic.
18 Timp de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie.
19 Și, după ce a nimicit șapte popoare în Țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.
20 După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel.
21 Ei au cerut atunci un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin,
22 apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.’
23 Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
24 Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel.
25 Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine credeți că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor.’
26 Fraților, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri.
27 Căci locuitorii din Ierusalim și mai-marii lor n-au cunoscut pe Isus și, prin faptul că L-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare Sabat.
28 Măcar că n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-L omoare.
29 Și, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos de pe lemn și L-au pus într-un mormânt.
30 Dar Dumnezeu L-a înviat din morți.
31 El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim și care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului.
32 Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri,
33 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’
34 Că L-a înviat din morți, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David.’
35 De aceea mai zice și în alt psalm: ‘Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’
36 Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea.
37 Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea.
38 Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor,
39 și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise.
40 Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci:
41 ‘Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veți crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.’”
...

11 sept. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 14:22-36, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 14:22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor.
23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte. Se înnoptase, și El era singur acolo.
24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă.
25 Când se îngâna ziua cu noaptea1, Isus a venit la ei, umblând pe mare.
26 Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și, de frică, au țipat.
27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!”
28 „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape”.
29 „Vino!” i-a zis Isus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.
30 Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!”
31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
32 Și, după ce au intrat în corabie, a stat vântul.
33 Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”
34 După ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului.
35 Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Isus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la El pe toți bolnavii.
36 Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Și toți câți s-au atins s-au vindecat.
...

11 sept. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 91:1-16, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 91:1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic
2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3 Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!
5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8 Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.
9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale,
12 și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
13 Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.
14 „Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.
15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.
16 Îl voi sătura cu viață lungă și-i voi arăta mântuirea Mea”.
...

11 sept. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:23-24, Credincioșia lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.
...

miercuri, 7 septembrie 2016

7, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filimon 1-25, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Sfântul apostol Pavel s-a dedicat Domnului Isus, tuturor răscumpăraților Lui și nu în ultimul rând celorlalți oameni.
În urma apostolului Pavel au rămas lucruri minunate, în urma noastră ce rămâne?
...

7, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filimon 1:1-25, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filimon 11 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru,
Deuteronom 23:15 Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob care va fugi la tine după ce l-a părăsit.
Coloseni 3:12 Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.
Filimon 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.
Filimon 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim1
...

7, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filimon 1-25, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Filimon 1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 2 către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta: 3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim1, 11 care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. 12 Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. 23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. 25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
...

duminică, 4 septembrie 2016

4, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:13-41, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

4, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:13-41, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

4, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 13:13-41, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 13:13 Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim.
14 Din Perga, și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos.
15 După citirea Legii și a Prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: „Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți.”
16 Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: „Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați!
17 Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, în timpul șederii lui în țara Egiptului, și l-a scos din Egipt cu brațul Său cel puternic.
18 Timp de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie.
19 Și, după ce a nimicit șapte popoare în Țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.
20 După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel.
21 Ei au cerut atunci un împărat. Și, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin,
22 apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.’
23 Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
24 Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel.
25 Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine credeți că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor.’
26 Fraților, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri.
27 Căci locuitorii din Ierusalim și mai-marii lor n-au cunoscut pe Isus și, prin faptul că L-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare Sabat.
28 Măcar că n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-L omoare.
29 Și, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos de pe lemn și L-au pus într-un mormânt.
30 Dar Dumnezeu L-a înviat din morți.
31 El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim și care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului.
32 Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri,
33 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’
34 Că L-a înviat din morți, așa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David.’
35 De aceea mai zice și în alt psalm: ‘Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’
36 Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea.
37 Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea.
38 Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor,
39 și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise.
40 Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci:
41 ‘Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veți crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.’”
...

4, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 14:13-21, Înmulțirea pâinilor, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

4, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 14:13-21, Înmulțirea pâinilor, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Matei 14:13 Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos.
14 Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi.
15 Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: „Locul acesta este pustiu, și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.”
16 „N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus; „dați-le voi să mănânce.”
17 Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini și doi pești.”
18 Și El le-a zis: „Aduceți-i aici la Mine.”
19 Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor.
20 Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășițele de firimituri.
21 Cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii.
...

4, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Împărați 2:1-14, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
2 Împărați 2:1 Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Ghilgal cu Elisei.
2 Ilie a zis lui Elisei: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel.” Elisei a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și s-au coborât la Betel.
3 Fiii prorocilor, care erau la Betel, au ieșit la Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceți.”
4 Ilie i-a zis: „Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi!” Și au ajuns la Ierihon.
5 Fiii prorocilor care erau la Ierihon, s-au apropiat de Elisei și i-au zis: „Știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău?” Și el a răspuns: „Știu și eu, dar tăceți.”
6 Ilie i-a zis: „Rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan.” El a răspuns: „Viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” Și amândoi și-au văzut de drum.
7 Cincizeci de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului.
8 Atunci, Ilie și-a luat mantaua, a făcut-o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat.
9 După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: „Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine.” Elisei a răspuns: „Te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău!”
10 Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla; dacă nu, nu ți se va întâmpla așa.”
11 Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt.
12 Elisei se uita și striga: „Părinte! Părinte! Carul lui Israel și călărimea lui!” Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți
13 și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului;
14 a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: „Unde este acum Domnul, Dumnezeul lui Ilie?” Și a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și în alta, și Elisei a trecut.
...