duminică, 19 noiembrie 2017

19 nov. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 4:1-7, mesaj transmis prin Horen Brașov Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 4:1 Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.
2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
3 Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.
4 Căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul.
5 De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu.
6 Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca, prin noi înșine, să învățați să nu treceți peste ce „este scris” și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt.
7 Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?
...

19 nov. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 4:1-7, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 4:1 Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu.
2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
3 Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine.
4 Căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul.
5 De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu.
6 Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca, prin noi înșine, să învățați să nu treceți peste ce „este scris” și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt.
7 Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?
...

19 nov. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 9:1-8, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 9:1 Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa.
2 Și iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!”
3 Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!”
4 Isus, care le cunoștea gândurile, a zis: „Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre?
5 Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îți sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te și umblă’?
6 Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele –, Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ți patul și du-te acasă.”
7 Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă.
8 Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.
...

duminică, 12 noiembrie 2017

12 nov. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:16-23, Fața lui Moise strălucea, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...

12 nov. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:16 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 3:16 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
...

12 nov. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:16-23, 1 Timotei 3:15, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 3:16 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
17 Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.
18 Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.
19 Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.”
20 Și iarăși: „Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.”
21 Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:
22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre
23 și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
1 Timotei 3:15 Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
...

12 nov. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:14-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:14 Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.
15 Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.
16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”
...

duminică, 5 noiembrie 2017

5 nov. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:10-23, Lucrarea din textul de față se raportează la răsplătire, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 nov. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:10-23, Fiecare dintre noi trebuie să lucrăm, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 nov. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:10-23, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 3:10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra.
11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos.
12 Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
16 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
17 Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.
18 Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.
19 Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.”
20 Și iarăși: „Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.”
21 Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:
22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre
23 și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
...

5 nov. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Luca 5:1-11, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 5:1 Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,
2 Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele.
3 S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm. Apoi, a șezut jos și învăța pe noroade din corabie.
4 Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.”
5 Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!”
6 După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele.
7 Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile.
8 Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”
9 Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră.
10 Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”
11 Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după El.
...

duminică, 29 octombrie 2017

29 oct. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-23, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...

29 oct. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-23, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...

29 oct. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-23, mesaj transmis prin Ciprian Vătășescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 3:1 Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.
2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, și nici acum chiar nu le puteți suferi,
3 pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?
4 Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi oameni de lume?
5 Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut; și fiecare, după puterea dată lui de Domnul.
6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească,
7 așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.
8 Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.
9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra.
11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos.
12 Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14 Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15 Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
16 Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
17 Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.
18 Nimeni să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept.
19 Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.”
20 Și iarăși: „Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.”
21 Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:
22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre
23 și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
...

29 oct. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 122:1-9, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 122:1 Mă bucur când mi se zice; „Haidem la Casa Domnului!”
2 Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime!
3 Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!
4 Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.
6 Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.
7 Pacea să fie între zidurile tale și liniștea, în casele tale domnești!
8 Din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.
9 Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.
...

duminică, 22 octombrie 2017

22 oct. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-9, Despre probleme de creștere, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

22 oct. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-9, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

22 oct. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 3:1-9, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 3:1 Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.
2 V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi, și nici acum chiar nu le puteți suferi,
3 pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni?
4 Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi oameni de lume?
5 Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut; și fiecare, după puterea dată lui de Domnul.
6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească,
7 așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.
8 Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.
9 Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
...

22 oct. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Tesaloniceni 2:13-17, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Tesaloniceni 2:13 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.
14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos.
15 Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
16 Și Însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde,
17 să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!
...

duminică, 15 octombrie 2017

15 oct. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 2:1-16, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
15 oct. 2017
...

15 oct. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 2:1-16, mesaj transmis prin Daniel Simion 2 Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 2:1 Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită.
2 Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit.
3 Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur.
4 Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere,
5 pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.
6 Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți.
7 Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
8 și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.
9 Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.
12 Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.
13 Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești.
14 Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește.
15 Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni.
16 Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos.
...

15 oct. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:28-34, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:28 Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți, că nimeni nu putea trece pe drumul acela.
29 Și iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi și Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme?”
30 Departe de ei era o turmă mare de porci, care pășteau.
31 Dracii rugau pe Isus și ziceau: „Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.”
32 „Duceți-vă”, le-a zis El. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și, deodată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape.
33 Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții.
34 Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ținutul lor.
...

duminică, 8 octombrie 2017

8 oct. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 1:17-2:8; Cadrul istoric, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

8 oct. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 1:17-2:8, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 1:17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.
19 Căci este scris: „Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți.”
20 Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?
21 Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.
22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înțelepciune,
23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie,
24 dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.
26 De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales.
27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.
28 Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
30 Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare,
31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul”.
1 Corinteni 2:1 Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită.
2 Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit.
3 Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur.
4 Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere,
5 pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.
6 Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți.
7 Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
8 și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.
...

8 oct. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:8-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav,
9 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat.
10 Trebuie cercetați întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.
11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor.
13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
...

duminică, 1 octombrie 2017

1 oct. 2017, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 1:1-31, Despre lucrarea Domnului, mesaj transmis prin Marian Nițu Descarcă fișierul audio MP3
...

1 oct. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 1:1-31, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

1 oct. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Corinteni 1:1-31, mesaj transmis prin Tibi Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 1:1 Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten,
2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru:
3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
4 Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos.
5 Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință.
6 În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru;
7 așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.
8 El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.
9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.
10 Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.
11 Căci, fraților, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.
12 Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Și eu al lui Apolo!” „Și eu al lui Chifa!” „Și eu al lui Hristos!”
13 Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați?
14 Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaius,
15 pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu.
16 Da, am mai botezat și casa lui Stefana, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.
17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.
19 Căci este scris: „Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți.”
20 Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?
21 Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.
22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înțelepciune,
23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie,
24 dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.
26 De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales.
27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.
28 Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
30 Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare,
31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul”.
...

1 oct. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Judecători 6:36-40, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Judecători 6:36 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus,
37 iată, voi pune un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi acoperită de rouă, și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus.”
38 Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis-de-dimineață, a stors lâna și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă.
39 Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna: numai lâna să rămână uscată, și tot pământul să se acopere cu rouă.”
40 Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, și tot pământul s-a acoperit cu rouă.
...

duminică, 24 septembrie 2017

24 sept. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:23-27, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:23 Isus S-a suit într-o corabie, și ucenicii Lui au mers după El.
24 Și, deodată, s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și El dormea.
25 Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”
26 El le-a zis: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare.
27 Oamenii aceia se mirau și ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până și vânturile și marea?”
...

sâmbătă, 23 septembrie 2017

23 sept. 2017, Sâmbătă - 14

Conferință, prânz
Predică, Galateni 3:11, cel neprihănit prin credință va trăi, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 3:11 ... „cel neprihănit prin credință va trăi”
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 13

Conferință, prânz
Predică, Legea a fost dată prin Moise dar Harul și Adevărul au venit prin Domnul Isus Hristos, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 12

Conferință, dimineața
Predică, Răspuns la întrebare, 2 planuri: divin; forma impusă de o legislație națională, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 11

Conferință, dimineața
Predică, Turnura lucrurilor dintre noi din ultimii ani, mesaj transmis prin Gigi Andrușcă Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 10

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3, mesaj transmis prin Bibi Dragomir Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 9

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3 - Trăirea prin credință, mesaj transmis prin Moise Ștefan Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, Cât de actuală este epistola către Galateni?, mesaj transmis prin Traian Chilău Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3, Ținta și țelul pe care-l urmărim, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Galateni - o epistolă apologetică, mesaj transmis prin Adrian Badea Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3 - Drumul credinței e un drum de luptă, mesaj transmis prin Viorel Cojocaru Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3:1, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 3:1 Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Galateni - O temă actuală, mesaj transmis prin Cristian Miron Descarcă fișierul audio MP3
...

23 sept. 2017, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 3, Lupta cea bună a credinței, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

duminică, 17 septembrie 2017

17 sept. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Samuel 18:19-33, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 18:19 Ahimaaț, fiul lui Țadoc, a zis: „Lasă-mă să dau fuga și să duc împăratului vestea cea bună că Domnul i-a făcut dreptate, scăpându-l din mâna vrăjmașilor săi.”
20 Ioab i-a zis: „Nu tu ai să duci veștile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi, fiindcă fiul împăratului a murit.”
21 Și Ioab a zis lui Cuși: „Du-te și vestește împăratului ce ai văzut.” Cuși s-a închinat înaintea lui Ioab și a dat fuga.
22 Ahimaaț, fiul lui Țadoc, a zis iarăși lui Ioab: „Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuși.” Și Ioab a zis: „Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care-ți va fi de folos.”
23 „Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg”, a zis din nou Ahimaaț. Și Ioab i-a zis: „Dă fuga!” Ahimaaț a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui Cuși.
24 David ședea între cele două porți. Caraula* s-a dus pe acoperișul porții spre zid; a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om alerga singur singurel.
* 2 Imp 9:17;
25 Caraula a strigat și a dat de știre împăratului. Împăratul a zis: „Dacă este singur, aduce vești.” Și omul acela se apropia din ce în ce mai mult.
26 Caraula a văzut un alt om alergând și a strigat la portar: „Iată, un om aleargă singur singurel.” Împăratul a zis: „Și el aduce vești.”
27 Caraula a zis: „Alergătura celui dintâi pare că e a lui Ahimaaț, fiul lui Țadoc.” Și împăratul a zis: „Este un om de bine și aduce vești bune.”
28 Ahimaaț a strigat și a zis împăratului: „Este bine de tot!” S-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ și a zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva domnului nostru, împăratul.”
29 Împăratul a zis: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Ahimaaț a răspuns: „Am văzut o mare învălmășeală când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine, slujitorul tău, dar nu știu ce era.”
30 Și împăratul a zis: „Stai colea la o parte.” Și Ahimaaț a stat deoparte.
31 Îndată a sosit Cuși. Și a zis: „Să afle domnul meu, împăratul, vestea cea bună! Astăzi, Domnul ți-a făcut dreptate, scăpându-te din mâna tuturor celor ce se ridicau împotriva ta.”
32 Împăratul a zis lui Cuși: „Tânărul Absalom este bine, sănătos?” Cuși a răspuns: „Ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu, împăratul, și toți cei ce se ridică împotriva ta, ca să-ți facă rău!”
33 Atunci, împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul* meu Absalom! Fiul meu, fiul meu Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”
...

duminică, 10 septembrie 2017

10 sept. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Filipeni 3:7-10, mesaj transmis prin Florentin Clipa Descarcă fișierul audio MP3
...
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos.
8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.
10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
...

duminică, 3 septembrie 2017

3 sept. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:8-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav,
9 ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat.
10 Trebuie cercetați întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.
11 Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor.
13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
...

duminică, 27 august 2017

27 aug. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Tesaloniceni 2:7-17, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Tesaloniceni 2:7 Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei.
8 Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase
10 și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:
12 pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
13 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.
14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos.
15 Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
16 Și Însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde,
17 să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!
...

duminică, 20 august 2017

20 aug. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:18-22, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:18 Isus a văzut multe noroade împrejurul Său și a poruncit să treacă de cealaltă parte.
19 Atunci s-a apropiat de El un cărturar și I-a zis: „Învățătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”
20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.”
21 Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu.”
22 „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „și lasă morții să-și îngroape morții.”
...

duminică, 13 august 2017

13 aug. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 133:1-3, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 133:1 Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
2 Este ca untdelemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui.
3 Este ca roua Hermonului, care se coboară pe Munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața, pentru veșnicie.
...

duminică, 6 august 2017

6 aug. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:1-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.”
2 Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții.
3 Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința.
5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului.
7 Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului.
...

duminică, 30 iulie 2017

30 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:14-17, Domnul Isus este refugiul nostru în suferință sau în slăbiciune; la El putem alerga!, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:14 Isus S-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.
15 S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat și a început să-I slujească.
16 Seara, au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii,
17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre.”
...

miercuri, 26 iulie 2017

26 iul. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 iul. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, Dependența copiilor de părinți, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 iul. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 10:13-16, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 10:13 I-au adus niște copilași ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
14 Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat și le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.
15 Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea!”
16 Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei.
...

duminică, 23 iulie 2017

23 iul. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 2 Tesaloniceni 2:1-17, Despre apostazie, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Tesaloniceni 2:1 Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2:2 să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 2:3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 2:4 potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 2:5 Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? 2:6 Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. 2:7 Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 2:8 Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, 2:12 pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 2:13 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. 2:14 Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos. 2:15 Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. 2:16 Și însuși Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, 2:17 să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!
1 Timotei 4:16 Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. 5:16 Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, și să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. 3:16 Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.”
1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.
2 Petru 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 3:4 și vor zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” 3:5 Căci înadins se fac că nu știu ...
2 Timotei 3:1 Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 3:2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, 3:3 fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, 3:4 vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 3:5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
2 Timotei 4:3 Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. 4:4 Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
Cel rău se manifestă prin influență sau prin posedare.
...

duminică, 16 iulie 2017

16 iul. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 1:8-9; Matei 27:15-25; Ioan 13:1-17, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 1:8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Matei 27:15 La fiecare Praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat, pe care-l voiau ei.
16 Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba.
17 Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos?”
18 Căci știa că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.
19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.”
20 Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.
21 Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: „Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
22 Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?” „Să fie răstignit”, i-au răspuns cu toții.
23 Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige și mai tare: „Să fie răstignit!”
24 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
25 Și tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.”
Ioan 13:1 Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2 În timpul cinei, după ce Diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul!”
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți.”
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”
12 După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.
...