duminică, 25 iunie 2017

25 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 1:10-18; Despre botez, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 1:10 Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.
11 Căci, fraților, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri.
12 Vreau să spun că fiecare din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Și eu al lui Apolo!” „Și eu al lui Chifa!” „Și eu al lui Hristos!”
13 Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați?
14 Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaius,
15 pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu.
16 Da, am mai botezat și casa lui Stefana, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.
Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu
17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.
...

miercuri, 21 iunie 2017

21 iun. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:14-29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

21 iun. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:14-29, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...

21 iun. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:14-29, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...

21 iun. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:14-29, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 9:14 Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei.
15 De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la El să I se închine.
16 El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebați cu ei?”
17 Și un om din norod I-a răspuns: „Învățătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut.
18 Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, și n-au putut.”
19 „O, neam necredincios!” le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la Mine.”
20 L-au adus la El. Și, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură.
21 Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilărie”, a răspuns el.
22 „Și, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-Ți milă de noi și ajută-ne.”
23 Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă poți.’ Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!”
24 Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”
25 Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el.”
26 Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: „A murit!”
27 Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare.
28 Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?”
29 „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune și post”.
...

duminică, 18 iunie 2017

18 iun. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Samuel 12:1-14, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 12:1 Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan a venit la el și i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni: unul bogat și altul sărac.
2 Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi.
3 Săracul n-avea nimic decât o mielușea, pe care o cumpărase; o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui.
4 A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el.”
5 David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: „Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte!
6 Și să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă.”
7 Și Natan a zis lui David: „Tu ești omul acesta! Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul;
8 te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat.
9 Pentru ce dar ai disprețuit tu Cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă-sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
10 Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul.’
11 Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia.
12 Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui.’”
13 David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri.
14 Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri.”
...

18 iun. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 51:1-19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 51:1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!
2 Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu!
3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta.
5 Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea.
6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!
7 Curățește-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada.
8 Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura.
9 Întoarce-Ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele!
10 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!
11 Nu mă lepăda de la Fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
12 Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale, și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!
13 Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat, și limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15 Doamne, deschide-mi buzele, și gura mea va vesti lauda Ta.
16 Dacă ai fi voit jertfe, Ți-aș fi adus, dar Ție nu-Ți plac arderile-de-tot.
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
18 În îndurarea Ta, varsă-Ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului!
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viței.
...

18 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:5-13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:5 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, care-L ruga
6 și-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit.”
7 Isus i-a zis: „Am să vin și să-l tămăduiesc.”
8 „Doamne”, a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit.
9 Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași și zic unuia: ‘Du-te!’ și se duce; altuia: ‘Vino!’ și vine; și robului meu: ‘Fă cutare lucru!’ și-l face.”
10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat și a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulți de la Răsărit și de la Apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.
12 Iar fiii Împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților.”
13 Apoi a zis sutașului: „Du-te și facă-ți-se după credința ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
...

sâmbătă, 17 iunie 2017

17 iun. 2017, Sâmbătă - 16

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre unitatea Bisericii, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 15

Conferință, după-amiaza
Predică, Istoricul necazului din Carol Davila, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 14

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre mai marii noștri, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 13

Conferință, după-amiaza
Predică, Psalmul 145:18-19, mesaj transmis prin Nicolae Dragomir Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 145:18 Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19 El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și-i scapă.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 12

Conferință, după-amiaza
Predică, 2 Samuel 11:11-17, Urie are un caracter extraordinar, mesaj transmis prin Cătălin Bodeanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Samuel 11:11 Urie a răspuns lui David: „Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp, și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă-mea?! Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.”
12 David a zis lui Urie: „Mai rămâi și astăzi aici, și mâine îți voi da drumul.” Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi.
13 David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat; și seara, Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă.
14 A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie.
15 În scrisoarea aceasta scria: „Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el, ca să fie lovit și să moară.”
16 Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l știa apărat de ostași viteji.
17 Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie, Hetitul.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 11

Conferință, după-amiaza
Predică, Apocalipsa 1:13-20, mesaj transmis prin Moise Ștefan Descarcă fișierul audio MP3
...
Apocalipsa 1:13 Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.
14 Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului,
15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.
16 În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui.
17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă,
18 Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
19 Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele.
20 Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte Biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 10

Conferință, după-amiaza
Predică, Despre separarea de cei de jos, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 9

Conferință, prânz
Predică, Matei 9:9-13, mesaj transmis prin Dan Miu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 9:9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El.
10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui.
11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?”
12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 8

Conferință, prânz
Predică, Numeri 13:2-3,30, Apocalipsa 22:11, mesaj transmis prin Petre Nițu Descarcă fișierul audio MP3
...
Numeri 13:2 „Trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, toți să fie dintre fruntașii lor.”
3 Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului; toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel.
Numeri 13:30 Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!”
Apocalipsa 22:11 Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 7

Conferință, prânz
Predică, 1 Corinteni 11:19, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 11:19 căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 6

Conferință, prânz
Predică, 2 Împărați 2:19-22, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
2 Împărați 2:19 Oamenii din cetate au zis lui Elisei: „Iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă.”
20 El a zis: „Aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el.” Și i-au adus.
21 Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vindec apele acestea; nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpătură.’”
22 Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care-l rostise Domnul.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 5

Conferință, prânz
Predică, Evrei 13:7, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă fișierul audio MP3
...
Evrei 13:7 Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, 1 Petru 5:1-14, Responsabilitatea ca lucrători și ca păstori, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 5:1 Sfătuiesc pe prezbiterii1 dintre voi, eu, care sunt un prezbiter2 ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită:
2 Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine;
3 nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei.
4 Și, când Se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji, a slavei.
5 Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har”.
6 Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.
7 Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.
8 Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.
9 Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.
10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
11 Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
12 V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit.
13 Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu.
14 Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți, care sunteți în Hristos Isus! Amin!
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Efeseni 4:11-20, Ce înseamnă Biserica?, mesaj transmis prin Petre Miu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:11 Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători
12 pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
17 Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor,
18 având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.
19 Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.
20 Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos;
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, 1 Samuel 15:13-21,24-26,30; Evrei 12:5-10, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Samuel 15:13 Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: „Inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom.”
14 Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: „Sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel, nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul sabiei.”
15 Slujitorii împăratului i-au zis: „Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru, împăratul.”
16 Împăratul a ieșit, și toată casa lui mergea după el, și a lăsat zece țiitoare pentru paza casei.
17 Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma. Și s-au oprit la cea din urmă casă.
18 Toți slujitorii lui, toți cheretiții și toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții, în număr de șase sute de oameni, veniți din Gat după el, au trecut înaintea împăratului.
19 Împăratul a zis lui Itai din Gat: „Pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta.
20 De ieri ai venit, și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde mă duc! Întoarce-te și ia și pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie!”
21 Itai a răspuns împăratului și a zis: „Viu este Domnul și viu este domnul meu, împăratul, că în locul unde va fi domnul meu, împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău.”
1 Samuel 15:24 Țadoc era și el acolo și, cu el, toți leviții, ducând chivotul legământului lui Dumnezeu, și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu, și Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieșit din cetate.
25 Împăratul a zis lui Țadoc: „Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui.
26 Dar dacă va zice: ‘Nu-mi place de tine’, iată-mă, să facă ce va crede cu mine.”
1 Samuel 15:30 David a suit dealul măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând.
Evrei 12:5 Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.
6 Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește.”
7 Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl?
8 Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii.
9 Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim?
10 Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.
...

17 iun. 2017, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Efeseni 4:1-6; Faptele apostolilor 9:31; Matei 5:21-26, mesaj transmis prin Ionel Grosu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,
2 cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste
3 și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii.
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.
6 Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.
Faptele apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.
Matei 5:21 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.’
22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.
25 Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță.
26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
...

miercuri, 14 iunie 2017

14 iun. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:1-13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

14 iun. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:1-13, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

14 iun. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 9:1-13, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 9:1 El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”
2 După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la față înaintea lor.
3 Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da.
4 Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus.
5 Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: „Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.”
6 Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase.
7 A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”
8 Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei.
9 Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți.
10 Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți.
11 Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?”
12 El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, tot așa după cum este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat.
13 Dar Eu vă spun că Ilie a și venit și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.”
14 Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei.
...

duminică, 11 iunie 2017

11 iun. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Petru 2:18-25, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 2:18 Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit.
19 Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept.
20 În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.
21 Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui.
22 „El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.”
23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător.
24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
25 Căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.
...

11 iun. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Geneza 5:21-24, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Geneza 5:21 La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22 După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice.
23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani.
24 Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
...

11 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 3:1-7, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 3:1 Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop1, dorește un lucru bun.”
2 Dar trebuie ca episcopul2 să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții.
3 Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani;
4 să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința.
5 Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?
6 Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda diavolului.
7 Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului.
...

miercuri, 7 iunie 2017

7 iun. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:30; Evrei 5:7-9, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:30 Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
Evrei 5:7 El este Acela care, în zilele vieții Sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui,
8 măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
9 Și, după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice
...

7 iun. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:27-38; 9:1, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...

7 iun. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Romani 16:17-18, mesaj transmis prin Adrian (Bebe) Oatu Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.
...

7 iun. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 8:27-38; 9:1, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 8:27 Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?”
28 Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Unul din proroci.”
29 „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceți că sunt Eu?” „Tu ești Hristosul!” I-a răspuns Petru.
30 Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.
31 Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze.
32 Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre.
33 Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
35 Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.
36 Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?
37 Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?
38 Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”
Marcu 9:1 El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”
...

duminică, 4 iunie 2017

4 iun. 2017, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 22:1-23:11, Ce s-ar fi întâmplat dacă apostolul Pavel nu ar fi făcut apel la cetățenia lui romană?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Omul credincios este un luptător până își epuizează toate săgețile din tolbă. Să nu fi un om resemnat! Atitudinea noastră de credință schimbă circumstanțele.
Apostolul Pavel vede oportunități.
Când ai o pagubă poți zice că ai plătit o taxă de școlarizare despre ce să te ferești pe viitor.
În toate situațiile se împletește responsabilitatea omului cu providența lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a chemat la o atitudine activă pentru Numele Său.
Să putem spune când ne-am întors noi la Dumnezeu.
Atitudinea noastră face diferența între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu.
...

4 iun. 2017, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 22:1-23:11, Cum își apără Pavel credința, mesaj transmis prin Filip Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 22:1 „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!” 22:2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis: 22:3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. 22:4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei; 22:5 marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. 22:6 Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 22:7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 22:8 „Cine ești, Doamne?”, am răspuns eu. Și El mi-a zis: „Eu sunt Isus din Nazaret pe care-L prigonești.” 22:9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 22:10 Atunci am zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoală-te”, mi-a răspuns Domnul, „du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci.” 22:11 „Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. 22:12 Și a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 22:13 El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. 22:14 El mi-a zis: „Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui; 22:15 căci Îi vei fi martor, față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. 22:16 Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” 22:17 Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 22:18 și am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” 22:19 Și am zis: „Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 22:20 și că, atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.” 22:21 Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22:22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 22:23 Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. 22:24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. 22:25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: „Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?” 22:26 La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman.” 22:27 Și, când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el. 22:28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 22:29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească; ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l legase. 22:30 A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul; apoi, a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. 23:1 Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: „Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta…” 23:2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. 23:3 Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!” 23:4 Cei ce stăteau lângă el, i-au zis: „Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu?” 23:5 Și Pavel a zis: „N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.” 23:6 Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.” 23:7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezbinat. 23:8 Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. 23:9 S-a făcut o mare zarvă; și câțiva cărturari din partida fariseilor, s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: „Noi nu găsim nicio vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger…?” 23:10 Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. 23:11 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel și i-a zis: „Îndrăznește, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma.”
Energia de a ne apăra credința. Energia de a putea lua apărarea adevărului.
Faptele apostolilor 23:11 În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel și i-a zis: „Îndrăznește, Pavele; căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma.”
Iuda 1:9 Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
Nu avem responsabilitatea să înjosim pe interlocutorul cu care vorbim.
Faptele apostolilor 23:3 Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!”
Faptele apostolilor 23:5 Și Pavel a zis: „N-am știut, fraților, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.”
Faptele apostolilor 23:6 Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.”
Matei 10:16 Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 10:17 Păziți-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. 10:18 Din pricina Mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea Neamurilor. 10:19 Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune; căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela; 10:20 fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 10:21 Fratele va da la moarte pe fratele său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî. 10:22 Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Înțelepți ca șerpii, adică prudenți și foarte atenți la ce se întâmplă. Slujitorul lui Dumnezeu dă mărturie cu înțelepciune.
Pavel era echilibrat, în dorința lui de mărturisire. Dar n-a căutat cu tot dinadinsul martirajul.
Romani 9:1 Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, 9:2 că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. 9:3 Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. 9:4 Ei sunt israeliți ...
Motivația din spatele mărturiei lui Pavel este dragostea.
Dragostea este motorul care ne poate face să fim deschiși față de cel căruia îi mărturisim.
Să învățăm de la Pavel să rămânem relevanți.
O listă de eșecuri în încercarea lui Pavel de a se apăra.
Pavel ar fi putut să se descurajeze.
Pavel nici macat cu evreii din Roma nu are succes. N-a fost treaba lui Pavel să-i întoarcă la Dumnezeu.
Pavel a perseverat. Avem de dat o mărturie oamenilor din jurul nostru.
...

4 iun. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 10:25-37, Pilda samariteanului, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 10:25 Un învățător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”
26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?”
27 El a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă așa și vei avea viața veșnică.”
29 Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus: „Și cine este aproapele meu?”
30 Isus a luat din nou cuvântul și a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort.
31 Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.
32 Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
33 Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
34 S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele untdelemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el.
35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere.’
36 Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
37 „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.
...

4 iun. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Marcu 12:28-34, Cea mai mare poruncă, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 12:28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El și L-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”
29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn’
30 și ‘Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta’. Iată porunca dintâi.
31 Iar a doua este următoarea: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”
32 Cărturarul I-a zis: „Bine, Învățătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El
33 și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile-de-tot și decât toate jertfele.”
34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: „Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu.” Și nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
...

4 iun. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Efeseni 4:16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
...