miercuri, 24 decembrie 2014

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5, Mărturia Bisericii, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Partea care este hotarul între mărturia Bisericii și mărturia fiecărui credincios.
Mărturia credincioșilor: în Biserică; în familie; în societate. Mărturia Bisericii nu este doar în zona aceasta terestră sau văzută. Ci mai este și mărturia Bisericii înaintea lumii nevăzute angelice; dar și mărturia Bisericii înaintea Domnului Isus Hristos.
Din Biserică apar familiile. Cine se căsătorește, este o binecuvântare de la El, dar în Domnul. Biserica beneficiază de produsul familiei: "crede și vei fi mântuit tu și casa ta".
Să ne întoarcem la dorința de a fi mărturie ca ceilalți să se întoarcă la Dumnezeu.
Efeseni 5:14 De aceea zice: „Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.”
Se pare că se referă la cei credincioși dar din aceia care și-au pierdut mărturia. Este o strigare a Duhului Sfânt.
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.  5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.  5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.  5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Umblare cu atenție, cu vigilență. 3 contraste:
1)
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.
"Nu ca niște neînțelepți ci ca niște înțelepți".
Matei 7:24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.
Matei 7:26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip.
Nu este suficient să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, o dovadă a înțelepciunii este când îl trăim.
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea
O problemă de administrare a timpului.
2)
Efeseni 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.
1 Tesaloniceni 4:3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră
3)
Efeseni 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Bețivii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.
Beția este un lucru condamnat de Cuvântul lui Dumnezeu.
"Dimpotrivă, fiți plini de Duh." (Efeseni 5:18)
Ce putem înțelege de aici?
Vizează controlul sau ghidarea din viața celui credincios.
Spune fiți plini de ceva, sensul este cu totul altul. Duhul Sfânt este o persoană, parte din Dumnezeul triunic, deci nu poți avea mai mult sau mai puțin dintr-o persoană.
Gr. Plero = vântul care umflă pânzele corăbiei, Duhul Sfânt este o forță care ghidează pe cel credincios. Gr. Pleros = permeabilitate, Duhul Sfânt trebuie să-și facă lucrarea în toată ființa omului credincios. Gr. Sensul controlului total, Ioan 6:16 Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. 16:6 "Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.", Faptele apostolilor 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?, Romani 1:29 Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie…
Omul păcătos este condus de păcat.
Probabil, este cel mai greu lucru să te lași condus de altcineva.
Lăsați-vă conduși de Duhul Sfânt în toate lucrurile. Când vine în cineva, El trebuie să preia controlul.
A fi plin de Duh nu este o opțiune, "fiți plini de Duh" (Efeseni 5:18)
A fi plin de Duhul Sfânt este ceva posibil pentru fiecare credincios. Îi cedez eu controlul?
A fi plin de Duhul Sfânt nu este un eveniment odată pentru totdeauna, nu vizează un eveniment fe sine stătător ci este un proces de viață.
Nu ține de stăruință, ci este strâns legată de belșugul locuirii Cuvântului lui Dumnezeu în viața celui credincios ci și de trăirea Cuvântului.
Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea.
...