sâmbătă, 20 iunie 2015

20, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Psalmul 57:4, 8, mesaj transmis prin Ștefan Moise Descarcă MP3
...
Psalmi 57:4 Sufletul meu este între niște lei…
Psalmi 57:8 Trezește-te, suflete! Treziți-vă, lăută și harpă! Mă voi trezi în zori de zi.
Trebuie totdeauna să ne apropiem de Dumnezeu.
În timpul acesta greu, Domnul ne învață prin Psalmul 57 să-l lăudăm pe Dumnezeu.
...

20, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, 25 de acțiuni ale lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
25 de acțiuni ale lui Dumnezeu
Neemia 9:6 Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață …. 9:7 Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, … 9:8 Tu ai găsit … ai făcut legământ cu el și ai făgăduit … Și Ți-ai ținut cuvântul, … 9:9 Tu ai văzut …
Etc.
Dar ce face omul? Versetul 16 și 17
6 lucruri pe care le face omul.
Neemia 9:16 Dar părinții noștri s-au îngâmfat și și-au înțepenit grumazul. N-au urmat poruncile Tale, 9:17 n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înțepenit grumazul; și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor.
Dar ce face Dumnezeu?
Neemia 9:17 Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit,
Deci încă 16 acțiuni ale lui Dumnezeu.
Dar omul
Neemia 9:26 Totuși ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-I rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, și s-au dedat la mari ocări față de Tine.
Dar Dumnezeu intervine cu disciplinarea Lui.
Neemia 9:27 Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine; și Tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori, care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor.
Acest contrast în relația lui Dumnezeu cu oameni aleși de El.
Tabloul acesta te zdrobește!
Cărțile proorocilor Hagai, Zaharia, Maleahi arată cât de puțin a ținut pocăința lor.
Fără harul Tău și fără pocăință nu pot merge mai departe.
...

20, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă MP3
...
Soluția este aceasta: înaintea Domnului.
În post îl cunosc pe El.
Oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut această disciplină.
"Să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea".
Neemia 9:2 … despărțindu-se de toți străinii…
Despărțirea de sinele nostru.
Postul înseamnă și disciplina Cuvântului respectat.
...

20, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, 2 Cronici 7:14-15, mesaj transmis prin Ionel Sima Descarcă MP3
...
2 Cronici 7:14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-I voi tămădui țara. 7:15 Ochii Mei vor fi deschiși de acum, și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta.
Iertarea trebuie să pornească din casele noastre, din familiile noastre.
Ieremia 17:14 Vindecă-mă Tu, Doamne …
...

20, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9:6, 7, 8, 9, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
"Tu Doamne"
"Le-ai făcut", "Le-ai dat", "Le-ai înmulțit".
Neemia 9:25 Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare; au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări, prin bunătatea Ta cea mare.
Deuteronomul 6:10 Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, 6:11 case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit.
Un Dumnezeu care dă.
Deuteronomul 6:12 vezi să nu uiți …
Neemia 9:26 Totuși ei s-au răsculat …
Îmbuibarea este o mare piedică.
Neemia 9:35 Când erau stăpâni …
Soluția,
Deuteronomul 6:17 Ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat.
Neemia 9:29 I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta…
Soluția este aceasta: înapoi la Evanghelie.
Părtășia la Cuvânt!
...

20, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, Păcatele de omitere, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...
Cum să-i dăm iertarea dacă n-a venit să o ceară?
Rugăciunea din Neemia 9 seamănă cu Ezra 9 și Daniel 9.
"Tu ai fost drept" Neemia 9:8, 33
E de folos să facem un legământ pe care să-l semnăm cu toții?
Stăpâni și robi, cele două stări; stăpâni pe promisiunile lui Dumnezeu când ascultau, robi când se răzvrăteau.
Capitolul 5, plângerile poporului.
Ce-I de făcut acum? Soluția este pocăința, smerenia, recunoașterea a ceea ce am făcut rău.
Avem nevoie și de mai multă sinceritate între noi, ne va ajuta la pocăință.
Neemia 9:34 Împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai.
Sunt așa de mulți care n-au curajul să pornească.
...

20, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă MP3
...
Starea oamenilor din Babilon a fost o stare de disciplinare. Și au venit înaintea Domnului și și-au exprimat pocăința. Și Domnul a primit pocăința lor.
Era Sărbătoarea corturilor, era luna iertării. Luna a șaptea.
La noi cei din har iertarea vine la secundă.
Deuteronomul 15:1 La fiecare șapte ani, să dai iertare. 15:2 Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor, care va fi împrumutat pe aproapele său, să-I ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-I plătească datoria.
Deuteronomul 31:10 Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea Corturilor, 31:11 când tot Israelul va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El, să citești Legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
Inaugurarea Templului de la Ierusalim s-a făcut tot în luna a șaptea.
Neemia 9:7 Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeea și i-ai pus numele Avraam. 9:8 Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminței lui țara canaaniților, hetiților, amoriților, fereziților, iebusiților și ghirgasiților. Și Ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept.
Există trei iertări: 1) conflictul dintre doi frați și dăm mână cu el, o mască; 2) vi la adunare și îi vorbești frumos, dar în inima ta n-ai fi vrut să-l vezi; 3) îl vezi pe fratele tău și îi spui că vrei să treci pe la el.
...

20, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9:1-6, 32-38, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Neemia 9:1 În a douăzeci și patra zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. 9:2 Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile părinților lor. 9:3 După ce au șezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. 9:4 Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 9:5 Și leviții, Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: „Sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie! „Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă! 9:6 Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 9:32 Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, Tu care Îți ții legământul Tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul Tău, din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi. 9:33 Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. 9:34 Împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai. 9:35 Când erau stăpâni, în mijlocul multelor binefaceri pe care li le dădeai, în țara întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu Ți-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. 9:36 Și astăzi, iată-ne robi! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 9:37 El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre, și suntem într-o mare strâmtorare!” 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el.
E posibil ca să fi fost scrisă cartea Neemia de către Ezra.
Neemia este omul acțiunii, care nu stă nepăsător. Neemia este un lider. Mulți creștini iau astăzi exemplu de viață disciplinată.
Neemia este omul rugăciunii. Când aude starea poporului primul lucru pe care-l face este să se roage.
Neemia 1:6 … ascultă rugăciunea pe care Ți-o face robul Tău acum, zi și noapte…
Cum se împacă oare rugăciunea cu acțiunea lui Neemia?
Capitolul 9 este capitolul cheie, capitolul rugăciunii și capitolul trezirii.
O prefață a apariției trezirii este adâncirea în Cuvântul Domnului.
Neemia 8:13 A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii.
Un adevărat lider este acela care coboară în vale unde este poporul.
O postfață a rugăciunii:
Neemia 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris.
Rugăciunea și mărturisirea nu pot înlocui ascultarea.
Adevărata trezire pleacă de acasă.
...