vineri, 1 ianuarie 2016

1, Vineri

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 90, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Psalmi 90:1 (O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.) Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. 90:2 Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu! 90:3 Tu întorci pe oameni în țărână și zici: „Întoarceți-vă, fiii oamenilor!” 90:4 Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. 90:5 Îi mături ca un vis: dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși: 90:6 înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. 90:7 Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. 90:8 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. 90:9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. 90:10 Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi zburăm. 90:11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? 90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă! 90:13 Întoarce-Te, Doamne! Până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi! 90:14 Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta, și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom înveseli. 90:15 Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea! 90:16 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, și slava Ta, fiilor lor! 90:17 Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre!
...