duminică, 6 noiembrie 2016

6 nov. 2016, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:30-41, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

6 nov. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:30-41, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...

6 nov. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:30-41, mesaj transmis prin Bogdan Ștefan Descarcă fișierul audio MP3
...

6 nov. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:30-41
, mesaj transmis prin Ciprian Vătășescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 15:30. Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate.
31. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea.
32. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte.
33. După câtăva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși.
34. Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo.
35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului.
Pavel cercetează Bisericile.
36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.”
37. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu;
38. dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor.
39. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru.
40. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului.
41. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile.
...

6 nov. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Împărați 18:1-21; Iacov 5:17; 1 Împărați 17:7-14; 1 Împărați 16:31, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Iacov 5:17 Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni.
1 Împărați 17:7 Dar, după câtăva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară.
8 Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
9 „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”
10 Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: „Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau.”
11 Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: „Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta.”
12 Și ea a răspuns: „Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin untdelemn într-un urcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri.”
13 Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie, cu untdelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.
14 Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului.’”
1 Împărați 16:31 ... Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidoniților ...
...

6 nov. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Împărați 18:1-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
18:1 Au trecut multe zile și Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: „Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului.”
2 Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria.
3 Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai-marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul.
4 De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat o sută de proroci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă.
5 Ahab a zis lui Obadia: „Haidem prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pâraiele; poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele.”
6 Și-au împărțit țara s-o cutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum, și Obadia a plecat singur pe un alt drum.
7 Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis: „Tu ești, domnul meu Ilie?”
8 El i-a răspuns: „Eu sunt; du-te și spune stăpânului tău: ‘Iată că a venit Ilie!’”
9 Și Obadia a zis: „Ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab, ca să mă omoare?
10 Viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute și, când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-au găsit.
11 Și acum zici: ‘Du-te și spune stăpânului tău: «Iată că a venit Ilie!»’
12 Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu-știu-unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorî. Și totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui.
13 Nu s-a spus oare domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns o sută de proroci ai Domnului, câte cincizeci într-o peșteră, și i-am hrănit cu pâine și cu apă?
14 Și acum tu zici: ‘Du-te și spune stăpânului tău: «Iată că a venit Ilie!»’ El mă va ucide.”
15 Dar Ilie a zis: „Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab.”
16 Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie.
17 Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: „Tu ești acela care nenorocești pe Israel?”
18 Ilie a răspuns: „Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baali.
19 Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal și pe cei patru sute de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei”.
20 Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel.
21 Atunci, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic.
...

6 nov. 2016, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Luca 17:11-19, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 17:11 Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea.
12 Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei au stat departe,
13 și-au ridicat glasul și au zis: „Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!”
14 Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceți-vă și arătați-vă preoților!” Și pe când se duceau, au fost curățiți.
15 Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16 S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulțumit. Era samaritean.
17 Isus a luat cuvântul și a zis: „Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt?
18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?”
19 Apoi i-a zis: „Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mântuit.”
...