duminică, 26 aprilie 2015

26, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, Misiunea din India, mesaj transmis prin Paul Șerban Descarcă MP3
...

26, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:2, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui.
...

26, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:20-21;5:1-3, mesaj transmis prin Paul Șerban Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său. 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele;
...

26, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:18-19, 2 Petru 1:5-7, 2 Timotei 1:7, mesaj transmis prin Ștefan Nicolae Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.
2 Petru 1:5 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 1:6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 1:7 cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.
2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.
...

26, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-5:1, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 4:11 Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu. 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său. 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.
...

26, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:10-36, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră. 3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 3:18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu I se vădească faptele. 3:21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să I se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” 3:22 După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. 3:23 Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 3:24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-I este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
...