duminică, 9 octombrie 2016

9 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:19-28, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
19 Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia,
22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
23 Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră.
24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
25 au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia.
26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră.
27 După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței.
28 Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

Notițe:
Despre o carte: Prin portile splendorii- Elisabeth Elliot
-> Suntem noi gata să murim pentru Dumnezeu?
-> Puterea Lui Dumnezeu este in mijlocul suferințelor pentru a ne sprijini.
-> Timotei, în Listra plangea pentru Pavel, astfel s-a legat legatura între el și Pavel, prin suferință.
-> Să simțim împreună cu ceilalți în nevoile lor.

Pavel a avut 4 direcții/preocupări:
1.predicarea evengheliei-evanghelizare
2.creșterea, consolidarea Bisericii în credință
3.a pune responsabili peste Biserică- mai mulți
4.a rămane în adevăr- învăța Bisericile
-> Puterea unei lucrări este în bună parte datorată sprijinului unei Biserici.
...

9 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:19-28, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
19 Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia,
22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
23 Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră.
24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
25 au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia.
26 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră.
27 După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței.
28 Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

Notițe:
-> Dumnezeu are propria Lui agenda care ia fiinta indiferent de ceea ce se intampla
-> Faptele apostolilor 9:15:"Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel " - calea Domnului
-> paralela cu Iov în privința suferințelor/încercărilor
-> Pavel nu s-a împotrivit incercarilor
-> Pavel a înviat la fel ca și Isaac
-> Biserica crește ca numar in suferință
-> Filipeni 1:12
-> Faptele apostolilor 14:22 - stăruința în credință.
-> Încercarea poate veni pe neașteptate, dar noi trebuie sa fim pregătiți pentru ea.
...

9 oct. 2016, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, 1 Timotei 1:1-5, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Timotei 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră,
2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Hristos Isus, Domnul nostru!
3 După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură
4 și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum.
5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.
...