miercuri, 11 mai 2016

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:2, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:1-2, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 3:1 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:1-11, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 3:1 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3:3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 3:4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. 3:5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. 3:6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 3:7 Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. 3:8 Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. 3:9 Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, 3:10 și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. 3:11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți.
...