duminică, 10 iulie 2016

10 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:1-18, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

10 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:1-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 11:1 Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur
3 și ziceau: „Ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei.”
4 Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis:
5 „Eram în cetatea Iope și, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie: un vas, ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine.
6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului.
7 Și am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie și mănâncă.’
8 Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.’
9 Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat.’
10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer.
11 Și iată că, îndată, trei oameni trimiși din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram.
12 Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului.
13 El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: ‘Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru,
14 care-ți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și toată casa ta.’
15 Și, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca și peste noi la început.
16 Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt.’
17 Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: „Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință, ca să aibă viața.”
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:4, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:4 ... nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. ...
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:4, 2 Timotei 1:7, Psalmul 56:3-4, Evrei 13:5-6, Isaia 43:1, Psalmul 91:5-6, Iosua 1:6,7,9 Nu te teme!, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:4 ... nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. ...
2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.
Psalmul 56:3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
4 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni?
Evrei 13:5 ... „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
6 Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?”
Isaia 43:1 „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.
Psalmul 91:5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua
Iosua 1:6 Întărește-te și îmbărbătează-te
Iosua 1:9 Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te!’? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”
...

10 iul. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 23:1-6, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2 El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3 îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5 Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6 Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Întrebări, 1 Corinteni 2:20; 13:9-12; 1 Ioan 2:27; 2 Tesaloniceni 2:1-12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 2:9-10,15; 1 Corinteni 13:8-12; 1 Ioan 2:27
Noi avem o cunoaștere parțială.
Cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu nu are a face cu firea pământească.
Doar cunoștința lucrurilor pământești îngâmfă, cum ar fi fost cunoștința despre idoli.
Cunoașterea Domnului Isus Hristos ca Persoană. Copilul lui Dumnezeu care cunoaște calitatea lucrurilor lui Dumnezeu, va putea deosebi pe cel rău.
1 Ioan 4:1
Să cunoști dragostea de Dumnezeu față de frica de lume. Dragostea de Dumnezeu ne izbăvește de frica de oameni. Pe măsură putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, vom putea cunoaște calitatea tuturor lucrurilor ce ne sunt făcute cumoscute.

2 Tesaloniceni 2:1-12
Cei ce refuză harul vor avea o a doua șansă în Necazul cel mare?
1 Tesaloniceni 4:15-17 Despre răpire.
Pentru răpire, credincioșii sunt chemați să-l aștepte pe Domnul Isus. Nu va fi prevestită de semne. Venirea Domnului Isus Hristos va fi instantanee.
Dar a doua venire se referă la cei credincioși din poporul Israel. În nici un caz răutatea de acum nu este așa mare cum va fi după Răpire.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu însoțește Mireasa Mirelui.
Ce va fi atunci cu Evanghelia, cu cei care au fost în adunare dar nu s-au pocăit? Vremea de atunci va fi cu totul alta!
2 Tesaloniceni 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Este vorba de apostazie.
...