duminică, 30 octombrie 2016

30 oct. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35; Daniel 3, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

30 oct. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...

30 oct. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 15:22-35, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 15:22 Atunci, apostolii și prezbiterii1 și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați.
23 Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii2 și frații: către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune!
24 Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți Legea,
25 noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel,
26 oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.
27 Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleași lucruri.
28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
29 adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși.”
30 Ei deci și-au luat rămas-bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate.
31 După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea.
32 Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte.
33 După câtăva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși.
34 Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo.
35 Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului.
...

30 oct. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 5:21; Romani 2:17-24, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Romani 2:17 Tu, care te numești iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
18 care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de Lege;
19 tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
20 povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului;
21 tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi?
22 Tu, care zici: „Să nu preacurvești”, preacurvești? Tu, căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele?
23 Tu, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
24 „Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este scris.
...

30 oct. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 1 Ioan 5:21, Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin., mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Ioan 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
...

30 oct. 2016, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Matei 7:7-12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:7 Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.
8 Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide.
9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră?
10 Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe?
11 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!
12 Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii.
...