duminică, 8 martie 2015

8, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24; Ioan 3:16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
...

8, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
Iuda 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, … 1:10 Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 1:11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain!
Lipsa dragostei ar putea fi generată de faptul că ne aflăm în moarte. Lipsa dragostei din noi generează violență. Există lipsa dragostei care ucide chiar și fără manifestările acestea exterioare.
Ioan 17:20 Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 17:21 Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 17:22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una
...

8, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:10-24, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.  3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții;  3:12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.  3:13 Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.  3:14 Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.  3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.  3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.  3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.  3:19 Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui,  3:20 în orice ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile.  3:21 Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.  3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.  3:23 Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El.  3:24 Cine păzește poruncile Lui rămâne în El, și El în el. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.
Tema dragostea frățească.
Galateni 5:6 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.
Dragostea pune în valoare credința noastră.
...