miercuri, 23 martie 2016

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-2, Ioan 17:24, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, ...
Ioan 17:24 Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Ce-ar putea să facă Dumnezeu cu cineva care vrea voia lui Dumnezeu!
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți ...
Ce carte deschisă a inimii acesteia a omului Pavel.
Ce prețioasă este inima noastră dacă în ea rămâne Domnul Isus. Și rămâne aceasta: să te gândești la altul.
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți cât de mare luptă duc pentru voi, ...
Coloseni 2:1 Vreau ... să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, ...
Îmbărbătare; unire în dragoste
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 2:12 fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți.
Evrei 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...