miercuri, 20 mai 2015

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Remarcăm "Pavel și Timotei".
Filipeni 1:1 "către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii".
Trebuie mereu să fim la curent cu bucurii și cu necazuri.
Filipeni 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
Nu este un salut gratuit, ci este un salut de inimă, de viață.
La Filipi nu exista o sinagogă ci doar un loc de rugăciune.
Este atâta nevoie de rugăciune. Pentru durerile noastre, pentru copiii noștri, pentru adunare, multă nevoie de rugăciune. Avem nevoie să ne aducem aminte unii de alții. Cea mai mare pagubă este să ne uităm frații și surorile.
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Ce frumos este să te rogi cu bucurie!
Cea dintâi zi: ziua mântuirii lor, ziua convertirii, ziua începerii adunării din Filipi.
Filipeni 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
O pasiune cu totul specială: "vă port în inima mea".
Isaia 46:4 … V-am purtat, și tot vreau să vă mai port …
Filipeni 1:7 "voi sunteți toți părtași aceluiași har".
Trebuie să ne rugăm ca adunarea să trăiască ca trup.
Filipeni 1:8 "Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc".
Ce curaj, "vă iubesc cu o dragoste nespusă în Isus Hristos". Depășește. Nu e exagerare? Probabil că nu.
Efeseni 3:19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi
Filipeni 1:9 "Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult …"
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii:  1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!  1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.  1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,  1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.  1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.  1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.  1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos.  1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere,  1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos,  1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Dragostea trebuie educată. Pe măsură ce relația cu Domnul Isus se dezvoltă, dragostea trebuie să crească.
Se face prin aprofundarea Scripturilor și prin relația cu Domnul Isus.
Cerința: Filipeni 1:9 dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere,  1:10 ca să deosebiți lucrurile alese.
Credinciosul este chemat să caute excența.
Isaia 32:8 Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese.
Excelența se cere de la fiecare credincios.
Lucrurile alese sunt cele mai bune lucruri.
Lucrul ales este să stai în părtășie cu Domnul.
1 Tesaloniceni 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.  5:22 Feriți-vă de orice se pare rău.
Mediocritatea sau lipsa excelenței trădează o dragoste mică față de Domnul Isus și trădează o cunoștință mică.
Filipeni 1:10 "pentru ca să fiți curați". Când razele Cuvântului lui Dumnezeu intră în viața mea, descoperă vreo fisură.
Filipeni 1:10 "să nu vă poticniți"
Evrei 12:1 Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.
Cu siguranță doar lucrurile alese ne ajută în mersul nostru. Simțire și integritate. Ce vede cel de lângă mine?
3) Rodirea în viața personală. Filipeni 1:11 "plini de roada neprihănirii".
Ioan 15:8 Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.
Ne vorbește despre o viață de rodire pentru Dumnezeu.
Obiectivul final, menirea credinciosului: Filipeni 1:11 "spre slava și lauda lui Dumnezeu"
Oare de câte ori în rugăciune urmărim slava și lauda lui Dumnezeu?
...