duminică, 22 februarie 2015

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:3-5,10, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El …
Nădejdea este totul! Este finalul vieții celui credincios.
1 Tesaloniceni 4
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
Este un proces continuu. Și în fiecare zi caut să mă curățesc.
1 Ioan 3:3 …El este curat
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Păcatul este un intrus care vrea să intre în viața ta.
1 Ioan 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat.
"în El nu este păcat".
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului…
Copiii lui Dumnezeu știu că îi aparțin Lui.
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Biserica are nevoie de cuvinte care să vină din inimă și să ajungă la inimă.
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță
Avem nădejdea până la urmă în noi că Îl vom vedea? Ai nădejde?
1 Corinteni 13:13 Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Romani 5:5 Însă nădejdea aceasta nu înșală
Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii
Coloseni 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
1 Petru 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 1:4 și la o moștenire nestricăcioasă …
Galateni 4:19 Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi!
Ieremia 29:11 Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Psalmi 25:2
Romani 12:12 Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune.
1 Corinteni 15:19
Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat. 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 3:6 Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege
Acest prim test: copiii lui Dumnezeu iubesc Legea lui Dumnezeu și o respectă pe când ceilalți o resping.
Cel credincios iubește voia lui Dumnezeu.
Dovada că un om este mântuit este că el trăiește în sfințenie.
"Diavolul păcătuiește de la început".
Tit 2:14 El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
1 Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
Ezechiel 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățați; vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. 36:26 Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. 36:27 Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele, și să păziți, și să împliniți legile Mele.
Ce trebuie să facem dacă în viața noastră nu se vede această schimbare? Trebuie să ne încredem în Domnul Isus și trebuie să ne pocăim.
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:11-12, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! 5:12 Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
...