sâmbătă, 19 martie 2016

19, Sâmbătă - 17

Zidire, după-amiaza
Predică, Neemia 11, Frați chemați să cârmuiască, să păstorească, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Unii nu se împacă bine cu termenul cârmuire, dar e nevoie și de cârmuire. În Vechiul Testament era nevoie de lideri care să dea tonul.
Este nevoie de luptă, aceasta este nota Cuvântului: "lucrez și mă lupt" (Coloseni 1:29).
Atitudinea non-combat nu este atitudinea biblică. Și rugăciune, post dar apoi atitudini ferme pentru că turma are nevoie de cârmuire și de protecție.
Cuvântul mai spune "să n-o facă cu suspine". Cârmuirea este o slujbă grea. Nu există turmă fără păstor. În Casa lui Dumnezeu este rânduială. În adunarea lui Dumnezeu este rânduială și este divină, după Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Cel care face planuri. Ideea a unei organizări, a unei rânduieli nu este una firească. În adunarea lui Dumnezeu este nevoie de frați care să se ostenească!
...

19, Sâmbătă - 16

Zidire, după-amiaza
Predică, Neemia 11, Faptele apostolilor 20:17-18,28-31, mesaj transmis prin Cristian Miron Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 20:17 Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii.
18 Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei.
Faptele apostolilor 20:28 Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi1, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.
29 Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma,
30 și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
31 De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
Există lupi răpitori în Biserică?
Când avem o durere în inimă și avem sinceritate și ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă.
Dar dacă acuma, va veni cineva între noi să ne tulbure, cum am reacționa? Am reacționa diferit.
Cum sunt lupii răpitori:
Orice text scos din context este un pretext pentru o doctrină greșită. Adevărul este păstrat în inima noastră. Mântuirea este cu caracter veșnic.
...
1 Timotei 4:1-3
Epistolele pastorale indică o respingere a învățăturilor apostolice.
Spiritul acesta de influență este foarte puternic și dacă nu rămânem ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu, putem fi influențați și noi.
...

19, Sâmbătă - 15

Zidire, prânz
Predică, Neemia 11, mesaj transmis prin Emanuel Ursea Descarcă MP3
...
"Să nu bați niciodată la ușile care ți s-au închis ..." Honore de Balzac
Să rămânem cu inima la Domnul Isus. Sunt sigur că El va rezolva.
...

19, Sâmbătă - 14

Zidire, prânz
Predică, Neemia 11, Romani 13:8-11, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Psalmul 132 este o completare de substanță.
Romani 13:8-11
Romani 13:8 Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit Legea.
9 De fapt: „Să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești” și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.”
10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.
11 Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
1 Corinteni 12:31-14:1
1 Corinteni 12:31 Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.
1 Corinteni 13:1 Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2 Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit.
9 Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte,
10 dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil; gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
13 Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
1 Corinteni 14:1 Urmăriți dragostea.
...

19, Sâmbătă - 13

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:25, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă MP3
...
Neemia 11:25 Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba și în locurile care țin de el ...
Domnul Dumnezeu de multe ori suferă, și nu e normal să sufere din partea noastră.
Satele acelea erau locul dăruit de Dumnezeu lui Caleb. Pentru ei, acel loc era interesant pentru că acolo era un om sfânt.
Amos 5:24 Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
Dreptatea începe din familie. În familie, între oameni să fim modele de viață.
...

19, Sâmbătă - 12

Zidire, dimineața
Predică, Poezie, Neemia 10:30,35,36, Reînnoirea legământului, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...
Neemia 10:29 s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui.
30 Am făgăduit ...
35 Am hotărât să aducem...
36 să aducem la Casa Dumnezeului nostru ...
Suntem chemați și noi să avem grijă de lucrarea de închinare. Ni se spune de căpetenii.
În mod practic, cum să ne împlinim slujba înaintea lui Dumnezeu?
Să fim acei creștini de curaj, cum a fost Neemia
...

19, Sâmbătă - 11

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:2,19, mesaj transmis prin Alin Tașbac Descarcă MP3
...
Chemarea lui Dumnzeu implică sacrificiu și responsabilitate
Neemia 11:2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
Să nu subestimăm niciodată lucrările aparent simple.
Listarea acestor nume arată interesul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei.
Fuga de responsabilitate este o altă chestiune care trebuie să ne dea de gândit. Dumnezeu vrea să ne învețe importanța normalului, a obișnuitului - la evrei era locuirea în cetatea Ierusalimului.
Neemia 11:19 Și ușierii...
...

19, Sâmbătă - 10

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, Legământul lui Neemia, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...
Gandind si cugetand la legamantul lui Neemia, noi ne hotaram:
1) Sa nu parasim Casa Dumnezeului nostru. Pentru evrei, parasirea Casei Domnului, inseamna parasirea lui Dumnezeu.
2) Să umblăm în ascultare de Cuvântul Domnului.
3) Atâta timp cât vom trăi, oriunde ne-am afla, dacă nu suntem doborâți de boală, să frecventăm adunarea de Cină, să ne rugăm în fiecare dimineață și să citim din Biblie.
4) Să umblăm despărțiți de lume și fără căsătorii mixte.
5) Să ne stabilim corect prioritățile în viața noastră: mai întâi Dumnezeu.
6) Să vrem să lăsăm deoparte mentalitate "în primul rând eu" pentru cea biblică "noi împreună". O gândiri unitară, cu flexibilitate în lucrurile neesențiale.
7) Să practicăm zeciuiala și dărnicia creștină susținând lucrarea Domnului.
8) Să înălțăm un zid, în Ezechiel 22:21-29, să avem uși, și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca Ezra și Neemia.
9) Să fim oameni care să contribuim la unitatea Bisericii și nicicând la dezbinarea Bisericii și dacă am vedea ce importantță are Biserica pentru care a plătit Domnul Isus cu Însuși sângele Său.
10) Să ne găsim împlinirea voinței noastrea în voia lui Dumnezeu și să ne folosim foamea și setea spre slava lui Dumnezue. Ieremia 2:13
...

19, Sâmbătă - 9

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:21, Slujitorii, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Neemia 11:21 Slujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa.
Neemia 11:18 Toți leviții ...
Neemia 11:19 Și ușierii ...
Neemia 11:21 Slujitorii ...
Suntem slujitori. De ce s-au așezat de deal? Dealul era în Ierusalim sau în afara Ierusalimului.
Psalmii 15:1 Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă.
3 Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă ocară asupra aproapelui său.
4 El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5 El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.
Trebuie să năzuim, să ne ridicăm deasupra.
Matei 5:14 Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Avem foarte multe cântări despre deal și despre munte.
...

19, Sâmbătă - 8

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, O înșiruire de nume, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Fiecare era în familia lui.
Cum a organizat în Numeri, Moise triburile? Fiecare era în familia lui, sub steagul familiei, sub semnele familiei.
Neemia 11:36 Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
...

19, Sâmbătă - 7

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:17,22, mesaj transmis prin Bibi Dragomir Descarcă MP3
...
Neemia 11:17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
Neemia 11:22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
Slujba în Casa lui Dumnezeu. La evrei erau atâtea slujbe, fiecare își știa locul lui.
Fiii lui Asaf, cei mai frumoși psalmi, cele mai frumoase cântări, și ei erau însărcinați cu cântările.
E nevoie, în adunarea lui Dumnezeu, să se cânte din toată inima.
Avem psalmii aceștia ai lui Asaf: cântări de laudă.
Noi avem de apărat același lucru, avem de apărat lucrarea lui Dumnezeu.
...

19, Sâmbătă - 6

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:1-2, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Neemia 11:1 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorț, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți.
2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
Să accept talantul pe care Domnul vroia să mi-l dea.
Cel mai binecuvântați oameni sunt cei ce stau aproape de Dumnezeu și nu oricum ci cu bucurie.
...

19, Sâmbătă - 5

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11:23, mesaj transmis prin Ștefan Moise Descarcă MP3
...
Care erau preocupările evreilor în timpul acela?
Neemia 11:22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
...

19, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 9:38-10:39, Rugăciune de pocăință, mesaj transmis prin Neluță Nicolae Descarcă MP3
...
Rugaciunea, postul si ascultarea. Sa alegem sa ascultam voit de voia lui Dumnezeu.
8 puncte ale legământului:
1) sa nu se casatoreasca cu persoane pagane
2) sa tina Sabatul si alte sarbatori de lege
3) sa tina anul sabatic in care pamantul sa se odihneasca si datoriile sterse
4) fiecare om sa plateasca a 3-a parte dintr-un siclu pt Templu
5) diferite grupuri sa se ingrijeasca de nevoile de lemn pt Templu
6) poporul sa aduca jertfe
7)
8) poporul sa nu uite de nevoile materiale ale Templului
Iacov 1:22 Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.
Ce legamant faci tu astazi? Vrei sa citesti mai mult Cuvantul lui Dumnezeu?
...

19, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Plutonul spate, mesaj transmis prin Emilian Cristescu Descarcă MP3
...
Cei care s-au așezat la Ierusalim erau două categorii: erau căpetenii care n-au murmurat; și erau ceilalți care se împărțeau și ei în două, unii care au acceptat de bună voie și altții care au considerat ca să se tragă la sorți.
Nu pot fi toți căpetenii, care să-și înțeleagă bine rostul, ci sunt și alții care pot ajuta cu ceva: genunchii să nu obosească înaintea lui Dumnezeu pentru frații care slujesc în fața pentru că ei sunt expuși continuu săgeților celui rău, ei au nevoie de cineva care să-i sprijinească și să-i îmbărbăteze.
...

19, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Semnificația numelor, mesaj transmis prin Traian Chilău Descarcă MP3
...

19, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Neemia 11, Coloseni 1:29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Neemia 11:1 Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorț, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți.
2 Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim.
3 Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii Templului și fiii robilor lui Solomon.
4 La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț,
5 și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șiloni.
6 Toți fiii lui Pereț, care s-au așezat la Ierusalim, au fost patru sute șaizeci și opt de oameni viteji.
7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
8 și, după el, Gabai și Salai, nouă sute douăzeci și opt.
9 Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății.
10 Din preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
12 și frații lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia,
13 și frații săi, capii caselor părintești, două sute patruzeci și doi și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer,
14 și frații lor, oameni viteji, o sută douăzeci și opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
15 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni,
16 Șabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale Casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților;
17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18 Toți leviții din cetatea sfântă erau două sute optzeci și patru.
19 Și ușierii: Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, o sută șaptezeci și doi.
20 Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți s-a așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui.
21 Slujitorii Templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa.
22 Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
24 Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului.
25 Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Iecabțeel și în satele care țin de el,
26 la Ieșua, la Molada, la Bet-Palet,
27 la Hațar-Șual, la Beer-Șeba și în locurile care țin de ea,
28 la Țiclag, la Mecona și în locurile care țin de ea,
29 la En-Rimon, la Țoreea, la Iarmut,
30 la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachis și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom.
31 Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el,
32 la Anatot, la Nob, la Hanania,
33 la Hațor, la Rama, la Ghitaim,
34 la Hadid, la Țeboim, la Nebalat,
35 la Lod și la Ono, valea lucrătorilor.
36 Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
Coloseni 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
...