duminică, 9 aprilie 2017

9 apr. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 21:1-11, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

9 apr. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 21:1-11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 21:1 Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici
2 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegați-i și aduceți-i la Mine.
3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va trimite.”
4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5 „Spuneți fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.’”
6 Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus.
7 Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei și El a șezut deasupra.
8 Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum.
9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: „Cine este acesta?”
11 „Este Isus, Prorocul, din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele.
...

9 apr. 2017, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 5:8; Psalmul 32:1-5; Psalmul 73:28; Iacov 4:5, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Psalmul 32:1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit!
2 Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie!
3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4 Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.
5 Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Și Tu ai iertat vina păcatului meu.
Psalmul 73:28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu...
Iacov 4:5 ... Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.
...

9 apr. 2017, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 7:28-29;5:1-2, Predica de pe munte, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:28 După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui;
29 căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.
Matei 5:1 Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2 Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel:
...

9 apr. 2017, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 8:1-4, Domnul Isus face imposibilul posibil, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 8:1 Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.
2 Și un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.”
3 Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: „Da, vreau, fii curățit!” Îndată a fost curățită lepra lui.
4 Apoi, Isus i-a zis: „Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul, pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.”
...