miercuri, 11 martie 2015

11, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

11, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:6, mesaj transmis prin Petrică Dumitru Descarcă MP3
...
Efeseni 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
...

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:32, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Efeseni 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). –
Epistola aceasta este despre Biserică.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Supunerea trebuie să guverneze toate aspectele vieții celui credincios. Supunerea este blazonul Domnului Isus Hristos, "ascultător până la moarte".
Cuvântul supunere are două nuanțe: supunere și ascultare. Dar și sensul de a cuceri, de a intra în posesia a ceva.
Dar și supunerea în Biserică când stii că aparții Bisericii.
Avem nevoie de motivație. Pe terenul familiei: Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
O relație bună între părinți se reflectă și în viața copiilor. În familiile celor credincioși, în ce măsură citesc copiii din Biblie.
Cerința supunerii este o solicitare a lui Dumnezeu.
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
Responsabilitatea, în întregimea ei este a părintelui.
Efeseni 6:5 Robilor, ascultați…
A doua atitudine a Domnului Isus Hristos este slujirea.
Slujirea este pentru toți.
Efeseni 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor…
Efeseni 6:7 Slujiți-le cu bucurie…
"Cel mai mare va sluji celui mai mic".
1 Timotei 6:1 Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău.
Atitudinea de a-l onora pe șeful lui.
Cum trebuie să slujim. Cu credincioșie, din toată inima…
O linie generală asupra celui credincios: binecuvântarea.
Există momente în care cel credincios să se mute de la un loc de muncă la altul.
2 exemple din viața Domnului Isus Hristos: "ferice de voi dacă le faceți".
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:5-10, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:5 Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos.  6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.  6:7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,  6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.  6:9 Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.  6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
...