duminică, 2 august 2015

2, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:10, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:10 ... căci ne clevetește cu vorbe rele...
...

2, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:2 Ce ne dorim unii altora?, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Ceea ce dorim fraților noștri în profunzimea inimii noastre arată care este relația noastră cu Domnul Isus Hristos.
Dacă toate lucrurile i-ar fi mers bine, atunci poate că nu ar fi avut rost urarea.
3 Ioan 1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Atunci când investești într-un frate te bucuri când îi merge bine.
Formula de apreciere trebuie să fie cumpătată.
Luca 17:10 Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: „Suntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”
3 Ioan 1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
Împreună ca lucrare, avem responsabilitatea noastră.
În Biserica Domnului Isus Hristos sunt oameni care sunt credincioși doar Adevărului.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Lui Diotref îi plăcea să aibă întâietatea.
Omul care vrea să aibă întâietatea, după vorba unui frate: ori conduce ori distruge.
Răul în viața unui om păcătos are o reacție în cascadă.
Care este impactul răului în viață?
3 Ioan 1:10 ... Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
Răul are originea în cei răi.
...

2, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:10, Vorbirea de rău, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:10 ... căci ne clevetește cu vorbe rele...
Vorbirea de rău pătrunde toate domeniile.
Tit 2:3 Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare...
Efeseni 4:31 ... orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru...
3 Ioan 1:12 Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie...
...

2, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-4, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.  1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.  1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.  1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
Bucuria fraternității.
"Pe care îl iubesc în adevăr", adică în mod real.
...

2, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Luca 7:1-10, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 7:1 După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. 7:2 Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. 7:3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. 7:4 Aceștia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine; 7:5 căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” 7:6 Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la El pe niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. 7:7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, și robul meu va fi tămăduit. 7:8 Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: „Du-te!”, și se duce; altuia: „Vino!”, și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!”, și-l face.” 7:9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” 7:10 Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
...