duminică, 28 iunie 2015

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iacov 1:16-17, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Iacov 1:16 Nu vă înșelați preaiubiții mei frați: 1:17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, Despre amăgiri, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul – 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!” 1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele. 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
...

28, Duminică - zidire, 2

Zidire, dimineața
Predică, Geneza 13:1-18, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Geneza 13:1 Avram s-a suit din Egipt în țara de la miazăzi, el, nevasta sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 13:2 Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 13:3 Din țara de la miazăzi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 13:4 în locul unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat Numele Domnului. 13:5 Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 13:6 Și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. 13:7 S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniții și feresiții locuiau atunci în țară. 13:8 Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. 13:9 Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 13:10 Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. 13:11 Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. 13:12 Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. 13:13 Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. 13:14 Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el: „Ridică-ți ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 13:15 căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. 13:16 Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. 13:17 Scoală-te, străbate țara în lung și în lat; căci ție ți-o voi da.” 13:18 Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.
...

28, Duminică - zidire, 1

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:25-36, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
...

sâmbătă, 27 iunie 2015

miercuri, 24 iunie 2015

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:6 … ziua lui Isus Hristos…
Filipeni 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
Filipeni 4:14 Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea.
Cartea aceasta dă învățătură cum să avem o gândire creștină.
Tema acestei epistole este: Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
Este vindecare de cea mai grea boală de astăzi: egoismul de astăzi.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
Începând cu "părtași la Evanghelie".
O gândire caritabilă, filantropică. Am răbdare până la capăt.
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți…
Filipeni 3:15 … și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.
Filipeni 3:18 … sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 … se gândesc la lucrurile de pe pământ.
Filipeni 4:8 Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Viața de credință este o viață de cugetare la Domnul Isus Hristos.
Venirea Domnului Hristos, părtășia, gândirea creștină, venirea Domnului Hristos.
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:21-30, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
...

duminică, 21 iunie 2015

21, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, Umblarea în adevăr, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Ce înseamnă adevărul? Cum se traduce în viața noastră trăirea după adevăr?
Ni se prezintă în versetul 2: adevăr și dragoste.
Nu este vorba de părți de adevăr sau de frânturi de Cuvânt.
Trei surse ale adevărului:
Ioan 14:6 Isus a zis: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața!"…
Ioan 17:17 Sfințește-I prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
1 Ioan 5:6 "fiindcă Duhul este adevărul"
Când vestești adevărul lui Dumnezeu, îl vestești și cu dragoste.
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,  1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
Mântuirea noastră este rodul dragostei lui Dumnezeu.
Coloseni 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum  1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte…
Relația cu cei care aduc învățătură abătută, care… Depărtați-vă de ei, nu le spuneți "bun venit".
Efeseni 3:15 ???
Ioan 13:34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
2 Ioan 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui…
...

21, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Tema acestei epistole este iubind și trăind adevărul. Versetul cheie este
2 Ioan 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
Adevărul este porunca lui Dumnezeu.
Nu suntem chemați să mergem singuri pe calea aceasta.
Adevărul te scapă de păcate de jugul păcatelor, dar pe urmă vin alte probleme, satana încearcă să pună piedice, s-ar putea să pară probleme mari dar ele sunt de scurtă durată.
Prima piedică este batjocura. Începe cineva să umble cu Domnul Isus și care este primul lucru pe care îl fac ceilalți: "Tu crezi că poți să fii creștin? Uită-te la tine, tu nu te poți schimba!"
Domnul Isus poate să dea putere, putere de viață în Domnul Isus Hristos.
Neemia 6:3 Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.”
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să știe, pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
Matei 18:15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.
...

sâmbătă, 20 iunie 2015

20, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Psalmul 57:4, 8, mesaj transmis prin Ștefan Moise Descarcă MP3
...
Psalmi 57:4 Sufletul meu este între niște lei…
Psalmi 57:8 Trezește-te, suflete! Treziți-vă, lăută și harpă! Mă voi trezi în zori de zi.
Trebuie totdeauna să ne apropiem de Dumnezeu.
În timpul acesta greu, Domnul ne învață prin Psalmul 57 să-l lăudăm pe Dumnezeu.
...

20, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, 25 de acțiuni ale lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
25 de acțiuni ale lui Dumnezeu
Neemia 9:6 Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață …. 9:7 Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, … 9:8 Tu ai găsit … ai făcut legământ cu el și ai făgăduit … Și Ți-ai ținut cuvântul, … 9:9 Tu ai văzut …
Etc.
Dar ce face omul? Versetul 16 și 17
6 lucruri pe care le face omul.
Neemia 9:16 Dar părinții noștri s-au îngâmfat și și-au înțepenit grumazul. N-au urmat poruncile Tale, 9:17 n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înțepenit grumazul; și, în răzvrătirea lor, și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor.
Dar ce face Dumnezeu?
Neemia 9:17 Dar Tu, Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit,
Deci încă 16 acțiuni ale lui Dumnezeu.
Dar omul
Neemia 9:26 Totuși ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-I rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, și s-au dedat la mari ocări față de Tine.
Dar Dumnezeu intervine cu disciplinarea Lui.
Neemia 9:27 Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor, care i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine; și Tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori, care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor.
Acest contrast în relația lui Dumnezeu cu oameni aleși de El.
Tabloul acesta te zdrobește!
Cărțile proorocilor Hagai, Zaharia, Maleahi arată cât de puțin a ținut pocăința lor.
Fără harul Tău și fără pocăință nu pot merge mai departe.
...

20, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă MP3
...
Soluția este aceasta: înaintea Domnului.
În post îl cunosc pe El.
Oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut această disciplină.
"Să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea".
Neemia 9:2 … despărțindu-se de toți străinii…
Despărțirea de sinele nostru.
Postul înseamnă și disciplina Cuvântului respectat.
...

20, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, 2 Cronici 7:14-15, mesaj transmis prin Ionel Sima Descarcă MP3
...
2 Cronici 7:14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-I voi tămădui țara. 7:15 Ochii Mei vor fi deschiși de acum, și urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta.
Iertarea trebuie să pornească din casele noastre, din familiile noastre.
Ieremia 17:14 Vindecă-mă Tu, Doamne …
...

20, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9:6, 7, 8, 9, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
"Tu Doamne"
"Le-ai făcut", "Le-ai dat", "Le-ai înmulțit".
Neemia 9:25 Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare; au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug; au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări, prin bunătatea Ta cea mare.
Deuteronomul 6:10 Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, 6:11 case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit.
Un Dumnezeu care dă.
Deuteronomul 6:12 vezi să nu uiți …
Neemia 9:26 Totuși ei s-au răsculat …
Îmbuibarea este o mare piedică.
Neemia 9:35 Când erau stăpâni …
Soluția,
Deuteronomul 6:17 Ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat.
Neemia 9:29 I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta…
Soluția este aceasta: înapoi la Evanghelie.
Părtășia la Cuvânt!
...

20, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, Păcatele de omitere, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă MP3
...
Cum să-i dăm iertarea dacă n-a venit să o ceară?
Rugăciunea din Neemia 9 seamănă cu Ezra 9 și Daniel 9.
"Tu ai fost drept" Neemia 9:8, 33
E de folos să facem un legământ pe care să-l semnăm cu toții?
Stăpâni și robi, cele două stări; stăpâni pe promisiunile lui Dumnezeu când ascultau, robi când se răzvrăteau.
Capitolul 5, plângerile poporului.
Ce-I de făcut acum? Soluția este pocăința, smerenia, recunoașterea a ceea ce am făcut rău.
Avem nevoie și de mai multă sinceritate între noi, ne va ajuta la pocăință.
Neemia 9:34 Împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai.
Sunt așa de mulți care n-au curajul să pornească.
...

20, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9, mesaj transmis prin Petrică Dușcu Descarcă MP3
...
Starea oamenilor din Babilon a fost o stare de disciplinare. Și au venit înaintea Domnului și și-au exprimat pocăința. Și Domnul a primit pocăința lor.
Era Sărbătoarea corturilor, era luna iertării. Luna a șaptea.
La noi cei din har iertarea vine la secundă.
Deuteronomul 15:1 La fiecare șapte ani, să dai iertare. 15:2 Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor, care va fi împrumutat pe aproapele său, să-I ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-I plătească datoria.
Deuteronomul 31:10 Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare șapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea Corturilor, 31:11 când tot Israelul va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El, să citești Legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.
Inaugurarea Templului de la Ierusalim s-a făcut tot în luna a șaptea.
Neemia 9:7 Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur din Haldeea și i-ai pus numele Avraam. 9:8 Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminței lui țara canaaniților, hetiților, amoriților, fereziților, iebusiților și ghirgasiților. Și Ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept.
Există trei iertări: 1) conflictul dintre doi frați și dăm mână cu el, o mască; 2) vi la adunare și îi vorbești frumos, dar în inima ta n-ai fi vrut să-l vezi; 3) îl vezi pe fratele tău și îi spui că vrei să treci pe la el.
...

20, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Neemia 9:1-6, 32-38, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Neemia 9:1 În a douăzeci și patra zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. 9:2 Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fărădelegile părinților lor. 9:3 După ce au șezut jos, au citit în cartea Legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi; și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. 9:4 Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 9:5 Și leviții, Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: „Sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie! „Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă! 9:6 Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. 9:32 Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, Tu care Îți ții legământul Tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul Tău, din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi. 9:33 Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. 9:34 Împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit Legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai. 9:35 Când erau stăpâni, în mijlocul multelor binefaceri pe care li le dădeai, în țara întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu Ți-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. 9:36 Și astăzi, iată-ne robi! Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui! 9:37 El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre; ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre, și suntem într-o mare strâmtorare!” 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el.
E posibil ca să fi fost scrisă cartea Neemia de către Ezra.
Neemia este omul acțiunii, care nu stă nepăsător. Neemia este un lider. Mulți creștini iau astăzi exemplu de viață disciplinată.
Neemia este omul rugăciunii. Când aude starea poporului primul lucru pe care-l face este să se roage.
Neemia 1:6 … ascultă rugăciunea pe care Ți-o face robul Tău acum, zi și noapte…
Cum se împacă oare rugăciunea cu acțiunea lui Neemia?
Capitolul 9 este capitolul cheie, capitolul rugăciunii și capitolul trezirii.
O prefață a apariției trezirii este adâncirea în Cuvântul Domnului.
Neemia 8:13 A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii.
Un adevărat lider este acela care coboară în vale unde este poporul.
O postfață a rugăciunii:
Neemia 9:38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ, pe care l-am făcut în scris.
Rugăciunea și mărturisirea nu pot înlocui ascultarea.
Adevărata trezire pleacă de acasă.
...

miercuri, 17 iunie 2015

17, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig.
Să-l citim în context.
A trăi este Hristos, înseamnă să dai un tractat cu toată bucuria, cu toată insistența, cu toată rugăciunea.
Hristos să fie propovăduit, asta-i viața mea, ar fi zis Pavel.
...

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Împrejurările lucrează la formarea caracterului.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
"Să-mparți drept Cuvântul!"
"Vouă vi s-a dat harul să suferiți".
Orice suferință pentru El este un preambul pentru înălțare.
Psalmi 100:3 ...noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. 1:20 Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
"Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos".
Efeseni 4:1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o
Coloseni 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru...
1 Tesaloniceni 2:12 să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa.
Pavel are în atenție Evanghelia Domnului Isus Hristos.
Înseamnă a trăi în integritate. Este extrem de important ca acțiunile noastre să exprime adevărurile lui Isus Hristos.
Sunt și eu iertător așa cum Evanghelia mărturisește iertare?
Integritatea trebuie să se vadă indiferent în prezența cărei persoane ești.
Trăirea în integritate nu trebuie să fie influențată de circumstanțe.
Unitatea nu este o chestiune pasivă. "Căutați să păstrați unirea Duhului Sfânt".
Psalmi 133:1 Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
Filipeni 1:27 ... și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
Să nu stau nepăsător la astfel de atacuri asupra Evangheliei, ci să iau atitudine.
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici...
Evrei 10:38 Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” 10:39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
În perioada de criză care este atitudinea noastră? Ne speriem?
Studenții creștini din Nigeria de acum câteva luni, care au zis că sunt creștini în fața puștii, negreșit tinerii aceștia au știut ce înseamnă să trăiești într-un chip vrednic de Evanghelie.
...

duminică, 14 iunie 2015

14, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
A doua epistolă a lui Ioan se aseamănă cu o carte poștală.
Cel credincios este chemat să cunoască adevărul; să umble în adevăr; să apere adevărul.
A doua Ioan ne vorbește despre adevăr, dar în aceeași măsură ne vorbește despre dragoste.
2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!
Efeseni 4:15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
Adevărul fără dragoste duce la relații nepotrivite, la asprime. "Cine nu iubește n-a cunoscut adevărul".
Dragostea fără adevăr duce la compromis.
Baza dragostei este temelia adevărului.
2 Ioan 1:1 ... nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul ...
Cunoaștem noi toți, care suntem aici, Adevărul?
Nu poți cunoaște adevărul fără să trăiești o viață în Domnul Isus Hristos.
2 Ioan 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi ...
Ioan 14:17 și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi.
Un adevăr neschimbator.
2 Ioan 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac
Statornicia în crea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Ioan 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
A umbla în adevăr înseamnă să trăiești potrivit a ceea ce cunoști.
A umbla în adevăr înseamnă a iubi pe frați.
2 Ioan 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții!
Adevărul nu se poate despărți de dragoste, dragostea nu se poate despărți de adevăr. Ci ele merg împreună.
2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu...
...

14, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:5-6, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat în întregime, nu doar cuvintele cu litere roșii care au fost spuse de Domnul Isus Hristos.
...

14, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1-13, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul – 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!” 1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele. 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
Ar fi vorba despre bisericile din Asia Mică.
Tema acestei cărți este adevărul: ca trăire dar și ca învățătură curată.
Fiți primitor
1 Petru 4:9 Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire.
Evrei 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.
1 Timotei 5:10 ... să fi fost primitoare de oaspeți...
Pentru episcopi este o cerință exclusivă să fie primitori de oaspeți.
2 Corinteni 11:4
Galateni 1:6 Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. 1:7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 1:8 Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 1:9 Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema! 1:10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.
"Nici o minciună nu vine din adevăr".
Dacă nu rămânem în adevăr, ratăm ținta.
Biserica este stâlpul și temelia adevărului.
"Prezbiterul, către aleasa Doamnă" (2 Ioan:1)
1 Corinteni 1:27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.
Cel credincios, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate face pe ceilalți de rușine prin diferență.
O epistolă prin care răzbate dragostea.
"către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr" (2 Ioan 1:1)
2 Ioan 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:22-36; Ioan 10:40-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:22 După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. 3:23 Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 3:24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
Ioan 10:40 Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 10:41 Mulți veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn; dar tot ce a spus Ioan despre Omul acesta era adevărat.” 10:42 Și mulți au crezut în El în locul acela.
...

miercuri, 10 iunie 2015

10, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-19, Despre împrejurările în care mă găsesc, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.
Lanțurile lui Pavel au un mesaj pentru toți credincioșii din Roma: să vestească fără teamă Evanghelia.
Romani 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu...
Ne bucuria este un păcat.
Matei 5:12 Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
Ispita nu este păcat dar îți creează o stare de luptă, te ține încorsetat.
Nu ai cum să te bucuri dacă trăiești într-un păcat.
Evanghelia trebuie și apărată.
Marea criză de astăzi: lipsa de discernământ.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
...

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:15, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Filipeni 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință.
Luca 9:49 Ioan a luat cuvântul și a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele Tău; și l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”  9:50 „Nu-l opriți”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi."
Filipeni 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.
Se referă la izbăvirea din situația în care se afla.
Filimon 1:22 ... căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
Când facem lucrarea Domnului cu lepădare de sine nu ne este rușine.
Drumul Evangheliei este un drum al suferinței.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:18, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.
O bucurie vie, reală care rămâne și în necazuri, nu doar o bucurie statică.
1 Samuel 2:1 Ana s-a rugat și a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul...
Dar este și bucuria mântuirii.
Psalmi 9:14 ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta.
Alt aspect este bucuria în Domnul.
Psalmi 104:34 Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul. ???
Romani 2:4 Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Psalmi 106:5 ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău ...
Epistola către Filipeni tratează cu predilecție tema bucuriei.
Filipeni 1:18 ... Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.
Motivația corecta a Evangheliei.
Filipeni 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele.
Este o gradație a motivației vestirii Evangheliei.
1 Corinteni 9:16 ... și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!
...
1 Corinteni 9:22
Importanța conduitei noastre.
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
Viața este o Evanghelie care poate vorbi mai mult decât vorbele.
În momente critice Dumnezeu ne poate întări.
Mă bucur eu că Evanghelia este vestită?
Bucuria Domnului va fi tăria voastră!
...

duminică, 7 iunie 2015

7, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-8,12,17; 3:2-3; 5:1 Despre dragoste, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
1 Ioan 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi...
1 Ioan 4:12 ... dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi.
1 Ioan 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu...
1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
1 Ioan 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.
Dumnezeu ne iubește cu o dragoste desăvârșită.
...

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:9, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:10, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului...
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Coloseni 3:1-3, Gândirea omului credincios, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:1 Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 3:2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3:3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
...

miercuri, 3 iunie 2015

3, Miercuri - 8

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

3, Miercuri - 7

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apostolul Pavel pare să le spună unor credincioși care nu prea se bucură. Este o bucurie lăuntrică, bucuria de care se bucură Pavel.
...

3, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-14, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
A aflat toată lumea despre Evanghelia Domnului Isus Hristos. Mulți dintre frați în Domnul auzind de cum s-a purtat Pavel în închisoare, au fost încurajați să fie mai îndrăzneți în vestirea evangheliei.
...

3, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Poticnirea vine. În temniță nu poți să te bucuri. Dar apostolul Pavel a considerat că prigoana nu încetinește înaintarea Evangheliei.
...

3, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Dragostea și cunoștința sunt inseparabile.
Filipeni 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre;  1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos.
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos
...

3, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților …
Ce valoare are o vorbă spusă altora să fie experimentată de noi!
Ni se descoperă un Dumnezeu credincios în versetele acestea.
Faptele apostolilor 9:15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel
Apostolul Pavel vede partea plină a paharului: Evanghelia este vestită, a ajuns până la împărăți.
Ce vedem noi când suntem într-un necaz?!
...

3, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Valentin Leonaș Descarcă MP3
...
Apostolul Pavel trăia viața cu Domnul Isus. Nu căuta circumstanțe favorabile.
Dumnezeu avea acolo o familie, familia Lidiei; Dumnezeu avea acolo o familie, familia temnicerului.
Smerenia apostolului Pavel se vede în dependența lui de Dumnezeu.
Timotei n-a fost în temniță, dar cât de frumos vorbește Pavel despre el, "Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii" (Filipeni 1:1).
Apostolul Pavel se ruga un singur lucru:
Filipeni 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel știa de ce au nevoie filipenii.
Dragostea noastră trebuie să crească. Trebuie să creștem în cunoașterea dragostei lui Dumnezeu.
Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat și nu există limite în cunoașterea dragostei Lui, în experimentarea dragostei Lui.
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu …
Întreaga noastră viață trebuie să fie focalizată pe cunoașterea dragostei lui Dumnezeu.
...

3, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. 1:20 Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Ce identificare cu Evanghelia! Să găsim oportunități pentru înaintarea Evangheliei, cum ar fi o ocazie bună să-i zic acum.
Evanghelia este tot. Primul lucru este să înainteze în viața noastră râvna pentru Evanghelie. Să ne uităm pe noi și ale noastre și să ne gândim doar la Domnul Isus și cum putem să-l propovăduim!
...