miercuri, 16 martie 2016

16, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
...

16, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, 1 Petru 5:6, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Petru 5:6 Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.
...

16, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
...

16, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-12, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.
5 Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos.
6 Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El,
7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.
9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.
10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
11 În El ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești,
12 fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.
...