miercuri, 5 aprilie 2017

5 apr. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:14-29, Când plecăm dinaintea lui Dumnezeu, ce propovăduim?, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 apr. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:14-29, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...

5 apr. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:14-29; Eclesiastul 3:7, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Eclesiastul 3:7 ... tăcerea își are vremea ei, și vorbirea își are vremea ei;
...

5 apr. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:14-29; Matei 23:37, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:14 Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit; și a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morți, și de aceea lucrează aceste puteri prin El.” 6:15 Alții ziceau: „Este Ilie.” Iar alții ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.” 6:16 Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți.” 6:17 Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și-l legase în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. 6:18 Și Ioan zicea lui Irod: „Nu-ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău!” 6:19 Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, 6:20 căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt; îl ocrotea și, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă; și-l asculta cu plăcere. 6:21 Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oștii și fruntașilor Galileii. 6:22 Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, și-ți voi da.” 6:23 Apoi a adăugat cu jurământ: „Orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea.” 6:24 Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: „Ce să cer?” Și mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.” 6:25 Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.” 6:26 Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. 6:27 A trimis îndată un ostaș de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, 6:28 l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, și fata l-a dat mamei sale. 6:29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt.
Matei 23:37 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut!
...