duminică, 19 iulie 2015

19, Duminică - tin, 5

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, Matei 20:28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Matei 20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
...

19, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
Cea mai scurtă epistolă. 3 Ioan se potrivește așa de bine situației noastre.
Gaiu trăia ospitalitatea, dar această ospitalitate nu se vedea și în Biserică.
Se pare că această problemă a ospitalității a fost adresată și Bisericii, dar Diotref a respins scrisoarea.
3 Ioan 1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
3 Ioan 1:4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
Este versetul de aur. Arată altruism și arată că am știut unde să ne punem comorile.
...

19, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:5, Matei 20:28, mesaj transmis prin Ciprian Vătășescu Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  Matei 20:28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.”
"tu lucrezi cu credincioșie", este sinonim cu credință, devotament și fidelitate.
...

19, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Gaiu, Diotref și Dimitrie, trei exemple date.
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Apostolul Ioan nu ar fi putut scrie această urare cu privire la toți credincioșii.
3 Ioan 1:3 ... au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Adevărul se vede mai clar în umblarea omului
Matei 7:17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.  7:18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.  7:19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc.  7:20 Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște.
Râvna lui Gaiu.
1 Ioan 1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
Exodul 23:1 Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.
Diotref este mândru, orgolios.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Concluzia, exemplu pozitiv și exemplu negativ:
3 Ioan 1:11 Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
...

19, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:1-14, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
2 Ioan și 3 Ioan, ambele epistole vorbesc despre ospitalitate.
Ospitalitatea trebuie refuzată celor care aduc altă învățătură. Prin aceasta înțelegem fermitatea dragostei.
2 Ioan 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!”
Tandrețea dragostei, să primești pe cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.
Numele Gaius apare de trei ori: Gaius din Corint, Fapte 19:29, Fapte 20:4.
Romani 16:23 Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate; tot așa și fratele Cuart.
Faptele apostolilor 19:29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel.  20:4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
Importanța pe care o are ospitalitatea:
Matei 25:40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”  25:45 Și El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut.
Evrei 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.
Ospitalitate versus divertisment: ținta ospitalității este slujirea.
3 Ioan 1:6 ... într-un chip vrednic de Dumnezeu ...
...

19, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Geneza 26:12-33, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Geneza 26:12 Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. 26:13 Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. 26:14 Avea cirezi de vite și turme de oi, și un mare număr de robi; de aceea filistenii îl pizmuiau. 26:15 Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său, Avraam, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. 26:16 Și Abimelec a zis lui Isaac: „Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.” 26:17 Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. 26:18 Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avraam, și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avraam; și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. 26:19 Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. 26:20 Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră.” Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. 26:21 Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iar au făcut gâlceavă, de aceea a numit-o Sitna. 26:22 Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat; și a numit-o Rehobot; „căci”, a zis el, „Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în țară.” 26:23 De acolo s-a suit la Beer-Șeba. 26:24 Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine; te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, din pricina robului Meu, Avraam.” 26:25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. 26:26 Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul său, Ahuzat, și cu Picol, căpetenia oștirii lui. 26:27 Isaac le-a zis: „Pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi?” 26:28 Ei au răspuns: „Vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: „Să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine! 26:29 Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul.” 26:30 Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. 26:31 S-au sculat dis-de-dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece, și ei l-au părăsit în pace. 26:32 În aceeași zi, niște robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și i-au zis: „Am dat de apă!” 26:33 Și el a numit-o Șiba. De aceea s-a pus cetății numele Beer-Șeba până în ziua de azi.
...