miercuri, 23 decembrie 2015

23, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Faptele apostolilor 2:42, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 2:42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Faptele apostolilor 8:29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te și ajunge carul acesta!” 8:30 Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?” 8:31 Famenul a răspuns: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el.
Cum pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu dacă nu mă ajută cineva?
...

23, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

23, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1, Autoritate de apostol, mesaj transmis prin Vicroraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu ...
Autoritatea derivă din Cel ce cheamă.
Tatăl i-a dăruit autoritatea.
...

23, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

23, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:1-20, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, 1:2 către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. 1:3 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi 1:4 și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, 1:5 din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 1:6 care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr, 1:7 cum ați învățat de la Epafras, preaiubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi 1:8 și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
...