duminică, 21 februarie 2016

21, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-42, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Nu este greu să vezi unde lucrează Dumnezeu, Dumnezeu își pune semnătura Sa acolo.
...

21, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-42, O viață creștină normală, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Geneza 8:22 Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea!”
Izbânda apostolilor.
Apare reacția celui rău. Cel rău se folosește de agenții lui pentru a aduce încercare în viața celor credincioși.
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod...
Ce facem cu mâinile noastre? Exemplul Tabitei, Dorca, care cosea haine. Câte lucruri minunate pot ieși din mâinile noastre!
Faptele apostolilor 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.
Faptele apostolilor 19:11 Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; 19:12 până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele.
Dar oamenii au transformat aceste obiecte care au adus binecuvântare în obiecte de închinare, o pervertire neîngăduită a ceea ce oferă Dumnezeu.
Ținta privirii celui credincios trebuie să fie Dumnezeu.
Faptele apostolilor 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște.
O vreme de încercare, dar acolo vedem că Dumnezeu nu i-a uitat.
Faptele apostolilor 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.”
Faptele apostolilor 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.”
Cel credincios nu poate fi niciodată întemnițat și mă refer la partea spirituală.
2 Samuel 22:30 ... cu Dumnezeul meu sar peste zid.
Iată un Dumnezeu care nu este absent. Se folosește de un Gamaliel.
Atitudinea apostolilor este extrem de pozitivă.
Faptele apostolilor 5:41 Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele Lui.
Și aceasta va trece.
Luca 3:5 Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; ...
Faptele apostolilor 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; ...
Cuvântul lui Dumnezeu este un semnal de alarmă pentru oamenii care vor să se alipească de oameni dar nu de Dumnezeu.
Faptele apostolilor 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult;
Ce să facem atunci când se înmulțesc binecuvântările?
Faptele apostolilor 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.
...

21, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-32, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult; 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 5:16 Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate: și toți se vindecau. 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” 5:21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineață în Templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. 5:22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” 5:24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul Templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. 5:25 Cineva a venit și le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în Templu și învață pe norod.” 5:26 Atunci căpitanul Templului a plecat cu aprozii și i-au adus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. 5:27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: 5:28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui Om.” 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 5:32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
Faptele apostolilor 4:19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
Faptele apostolilor 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!
Primii creștini erau oameni care aveau principii clare, definite. Se verifică în viața apostilor principiul de viață: ascultarea de Dumnezeu.
Convingeri puternice lucrate de Dumnezeu.
Avem noi convingeri lucrate de Duhul lui Dumnezeu? Se văd ele în viața noastră?
Cei care n-au principii de viață creștine sunt numiți de Iacov nehotărâți și nestatornici.
Principii de viață puternic conturate.
În Daniel sunt patru exemple de oameni cu principii de viață. Să nu ții cont ce spune majoritatea, toată lumea.
Credinciosul este intolerant cu păcatul.
Să fi gata să plătești prețul.
Să fi consecvent indiferent de circumstanțe.
Oamenii cu convingeri puternice nu vor căuta calea de mijloc, calea compromisului.
Faptele apostolilor 5:29 ... „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu ...
2 Timotei 3:4 vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
Ce ai mai mult în viață, de acela vei asculta.
Matei 10:37 Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Atenție ce umple viața voastră!
Ce este mai mult în viața noastră?
Este mai mult din Dumnezeu în viața voastră?
...

21, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 18:21-35, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

21, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 18:21-35, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 18:21 Atunci Petru s-a apropiat de El și I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” 18:22 Isus i-a zis: „Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. 18:23 De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. 18:24 A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. 18:25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. 18:26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, și-ți voi plăti tot.” 18:27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. 18:28 Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el și-l strângea de gât, zicând: „Plătește-mi ce-mi ești dator.” 18:29 Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: „Mai îngăduie-mă, și-ți voi plăti.” 18:30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. 18:31 Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. 18:32 Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: „Rob viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 18:33 Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine?” 18:34 Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. 18:35 Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 4:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 4:2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
...