duminică, 5 aprilie 2015

5, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Chemare la pocăință, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...

5, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Efeseni 2:4-5, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Efeseni 2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 2:5 măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți).
...

5, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Ioan 12:10-37, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Ioan 12:10 Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr, 12:11 căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. 12:12 A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 12:13 a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 12:14 Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: 12:15 „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.” 12:16 Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 12:17 Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre El. 12:18 Și norodul I-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. 12:19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeți că nu câștigați nimic: iată că lumea se duce după El!” 12:20 Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, 12:21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 12:22 Filip s-a dus și a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. 12:23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. 12:24 Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. 12:25 Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 12:26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! 12:28 Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!” 12:29 Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” 12:30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 12:32 Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.” – 12:33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. – 12:34 Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; cum, dar, zici Tu că „Fiul omului trebuie să fie înălțat”? Cine este acest Fiu al omului?” 12:35 Isus le-a zis: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu știe unde merge. 12:36 Câtă vreme aveți Lumina printre voi, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și S-a ascuns de ei. 12:37 Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El
...