miercuri, 27 aprilie 2016

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-3:6, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:20-3:6, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Coloseni 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea:
21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru”?
22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești,
23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
Coloseni 3:1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
...