sâmbătă, 10 decembrie 2016

10 dec. 2016, Sâmbătă - 12

Conferință, prânz
Predică, Galateni 1:16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:16 să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 11

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:1-24, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 10

Conferință, dimineața
Întrebare, Întrebare, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 9

Conferință, dimineața
Predică, Filipeni 1:21;3:7-9; 1 Corinteni 11:1, Atitudinea față de Evanghelie, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Filipeni 1:21 Căci, pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig.
Filipeni 3:7 Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos.
8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos
9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință.
1 Corinteni 11:1 Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 8

Conferință, dimineața
Predică, Romani 10:17; Coloseni 2:10; 1 Timotei 4:1-2, mesaj transmis prin Cristian Miron Descarcă fișierul audio MP3
...
Romani 10:17 Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
Coloseni 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
1 Timotei 4:1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor,
2 abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor.
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 7

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:3; Tit 2:11-13; 2 Corinteni 6:10, mesaj transmis prin Gheorghiță Soare Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!
Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat
12 și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie,
13 așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.
2 Corinteni 6:10 ... ca niște săraci, și totuși îmbogățim pe mulți ...
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 6

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:1-24, mesaj transmis prin Ștefan Mândroiu Descarcă fișierul audio MP3
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 5

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:3, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 4

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:1, mesaj transmis prin Traian Chilău Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:1 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 3

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:1-10, Psalmul 68:11-12, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:1 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți,
2 și toți frații care sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:
3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!
4 El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.
5 A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
6 Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.
7 Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8 Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
9 Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!
10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.
Psalmul 68:11 Un cuvânt spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire:
12 împărații oștirilor fug, fug, și cea care rămâne acasă, împarte prada.
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 2

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:4, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:4 El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.
...

10 dec. 2016, Sâmbătă - 1

Conferință, dimineața
Predică, Galateni 1:1-24, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Galateni 1:1 Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morți,
2 și toți frații care sunt împreună cu mine, către Bisericile Galatiei:
3 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!
4 El S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.
5 A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
6 Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.
7 Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
8 Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
9 Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!
10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.
11 Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească,
12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.
13 Ați auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea
14 și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești.
15 Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale
16 să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om,
17 nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc.
18 După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el cincisprezece zile.
19 Dar n-am văzut pe niciun alt apostol decât pe Iacov, fratele Domnului.
20 În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint.
21 După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei.
22 Și eram încă necunoscut la față Bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea.
23 Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta s-o nimicească odinioară.”
24 Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.
...