miercuri, 3 mai 2017

3 mai 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23; Evrei 10:22, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
Marcu 7:23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.
Evrei 10:22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată.
...

3 mai 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23; Marcu 7:6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor ...
...

3 mai 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 7:1-23, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 7:1 Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3 Fariseii, însă, și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
4 Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a paturilor.
5 Și fariseii, și cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
6 Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8 Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.”
9 El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
10 Căci Moise a zis: ‘Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta’ și: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
11 Voi, dimpotrivă, ziceți: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aș putea ajuta este Corban», adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
12 și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
13 Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!”
14 În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine și le-a zis: „Ascultați-Mă toți și înțelegeți.
15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”
17 După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
18 El le-a zis: „Și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
20 El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
21 Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22 furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
...