miercuri, 4 mai 2016

4, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:3, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
...

4, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:1-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:1-11, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:1 Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
5 De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
7 Din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate.
8 Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură.
9 Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10 și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut.
11 Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți.
...