duminică, 19 aprilie 2015

19, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:14, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.
Dumnezeu este în el, cel credincios. Cel credincios este în Dumnezeu, este în această atmosferă sfântă.
1 Ioan 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.
Adevărul acesta îl cunoaștem numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu,
1 Ioan 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;
Plinătate a dragostei: 1 Ioan 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.
1 Ioan 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
...

19, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:16, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.
...

19, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:12-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi.  4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.  4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.  4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu.  4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.  4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății.  4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.  4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.  4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?  4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
Versetul 12 și 13.
...