miercuri, 1 martie 2017

1 mar. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:35-41, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă fișierul audio MP3
...

1 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:35-41, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 4:35 În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.”
36 După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii.
37 S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia.
38 Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?”
39 El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare.
40 Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?”
41 I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”
...

1 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 4:30-34, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 4:30 El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu, sau prin ce pildă o vom înfățișa?
31 Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ,
32 dar, după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.”
33 Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă.
34 Nu le vorbea deloc fără pildă, dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.
...