miercuri, 22 iulie 2015

22, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:27,30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
...

22, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:2,5, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
...

22, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:6-7, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Filipeni 2:6 Deși El era Dumnezeu în toate privințele, nu a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva la care nu trebuie să renunți, 2:7 El a renunțat la toate, a luat chipul unui rob, făcându-se asemenea oamenilor.
...

22, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus: 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 2:8 La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 2:9 De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 2:11 și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
...