duminică, 28 februarie 2016

28, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:33-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:33 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. 34 Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al Legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. 35 Apoi le-a zis: „Bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. 36 Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape patru sute de bărbați. El a fost omorât, și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. 37 După el s-a ivit Iuda Galileeanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui: a pierit și el, și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. 38 Și acum, eu vă spun: Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; 39 dar, dacă este de la Dumnezeu, n-o veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu.” 40 Ei au ascultat de el. Și, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus și le-au dat drumul. 41 Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele Lui. 42 Și în fiecare zi, în Templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.
...

28, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:29-32, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus, pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
...

28, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 3:1-6, Tit 3:5, mesaj transmis prin Dr. Mircea Iorga Descarcă MP3
...
Ioan3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” 4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” 5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este duh.
Tit 3:5 El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,
...

28, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 4:25-35, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:25 „Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 26 Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.” 27 Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?” 28 Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: 29 „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?” 30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. 31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!” 32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.” 33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” 34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 35 Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș.
...

28, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:19-26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:19 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că ești proroc. 4:20 Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 4:21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 4:22 Voi vă închinați la ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la iudei. 4:23 Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 4:24 Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” 4:25 „Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia ; când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 4:26 Isus i-a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”
...

miercuri, 24 februarie 2016

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:24-2:7, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Comori căutate, vânate pentru care este o luptă pentru a intra în posesia lor.
Care era comoara? Era Hristos și omul credincios în Hristos.
Există niște amăgitori care vor să deturneze.
Coloseni 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.
Munca și lupta trebuie să se facă în condiții de ordine. E nevoie de rânduială.
În casa lui Dumnezeu trebuie să fie rânduială.
Când este vorba de luptă, rânduiala este foarte importantă.
Duhul Sfânt este Acela care trebuie să ne convingă să ne ocupăm locul.
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:24-2:7, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Coloseni 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
O taina descoperită, de care ne bucurăm astăzi.
Bogăția slavei acestei taine. Este o taină a bogăției.
Iona 4:2 "bogat în bunătate"
Romani 2
Efeseni 1:7
Efeseni 1:19
Efeseni 2
Coloseni 2:2 "bogățiile plinătății de pricepere"
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
O taină care trebuie cunoscută în fiecare zi din ce în ce mai mult.
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Coloseni 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
O lucrare a adevărului și o luptă pentru adevăr. Doi termeni care vorbesc despre maturitatea celui credincios.
...

duminică, 21 februarie 2016

21, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-42, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Nu este greu să vezi unde lucrează Dumnezeu, Dumnezeu își pune semnătura Sa acolo.
...

21, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-42, O viață creștină normală, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Geneza 8:22 Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea!”
Izbânda apostolilor.
Apare reacția celui rău. Cel rău se folosește de agenții lui pentru a aduce încercare în viața celor credincioși.
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod...
Ce facem cu mâinile noastre? Exemplul Tabitei, Dorca, care cosea haine. Câte lucruri minunate pot ieși din mâinile noastre!
Faptele apostolilor 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.
Faptele apostolilor 19:11 Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; 19:12 până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui, și-i lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele.
Dar oamenii au transformat aceste obiecte care au adus binecuvântare în obiecte de închinare, o pervertire neîngăduită a ceea ce oferă Dumnezeu.
Ținta privirii celui credincios trebuie să fie Dumnezeu.
Faptele apostolilor 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște.
O vreme de încercare, dar acolo vedem că Dumnezeu nu i-a uitat.
Faptele apostolilor 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.”
Faptele apostolilor 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.”
Cel credincios nu poate fi niciodată întemnițat și mă refer la partea spirituală.
2 Samuel 22:30 ... cu Dumnezeul meu sar peste zid.
Iată un Dumnezeu care nu este absent. Se folosește de un Gamaliel.
Atitudinea apostolilor este extrem de pozitivă.
Faptele apostolilor 5:41 Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele Lui.
Și aceasta va trece.
Luca 3:5 Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; ...
Faptele apostolilor 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; ...
Cuvântul lui Dumnezeu este un semnal de alarmă pentru oamenii care vor să se alipească de oameni dar nu de Dumnezeu.
Faptele apostolilor 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult;
Ce să facem atunci când se înmulțesc binecuvântările?
Faptele apostolilor 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.
...

21, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-32, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult; 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 5:16 Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate: și toți se vindecau. 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” 5:21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineață în Templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. 5:22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” 5:24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul Templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. 5:25 Cineva a venit și le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în Templu și învață pe norod.” 5:26 Atunci căpitanul Templului a plecat cu aprozii și i-au adus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. 5:27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: 5:28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui Om.” 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 5:32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
Faptele apostolilor 4:19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu;
Faptele apostolilor 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!
Primii creștini erau oameni care aveau principii clare, definite. Se verifică în viața apostilor principiul de viață: ascultarea de Dumnezeu.
Convingeri puternice lucrate de Dumnezeu.
Avem noi convingeri lucrate de Duhul lui Dumnezeu? Se văd ele în viața noastră?
Cei care n-au principii de viață creștine sunt numiți de Iacov nehotărâți și nestatornici.
Principii de viață puternic conturate.
În Daniel sunt patru exemple de oameni cu principii de viață. Să nu ții cont ce spune majoritatea, toată lumea.
Credinciosul este intolerant cu păcatul.
Să fi gata să plătești prețul.
Să fi consecvent indiferent de circumstanțe.
Oamenii cu convingeri puternice nu vor căuta calea de mijloc, calea compromisului.
Faptele apostolilor 5:29 ... „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu ...
2 Timotei 3:4 vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
Ce ai mai mult în viață, de acela vei asculta.
Matei 10:37 Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Atenție ce umple viața voastră!
Ce este mai mult în viața noastră?
Este mai mult din Dumnezeu în viața voastră?
...

21, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 18:21-35, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

21, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 18:21-35, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 18:21 Atunci Petru s-a apropiat de El și I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” 18:22 Isus i-a zis: „Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. 18:23 De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. 18:24 A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. 18:25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. 18:26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, și-ți voi plăti tot.” 18:27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. 18:28 Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el și-l strângea de gât, zicând: „Plătește-mi ce-mi ești dator.” 18:29 Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: „Mai îngăduie-mă, și-ți voi plăti.” 18:30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. 18:31 Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. 18:32 Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: „Rob viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 18:33 Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine?” 18:34 Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. 18:35 Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”
...

21, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Corinteni 4:2, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Corinteni 4:2 Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
...

miercuri, 17 februarie 2016

17, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:28;3:2, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Supremația Domnului Isus Hristos.
Demolare a curentelor false de învățătură.
Demolare a sistemului iudaic, legalismul cu nu lua, nu gusta. Legalismul ascunde o viață de păcat.
Încercarea apostolului Pavel de a combate liberalismul.
Această transparență și comunicare a apostolului Pavel: "iată la ce lucrez". El ca om credincios lucrează în lumină.
Apostolul Pavel este un om extrem de transparent.
Această cuprindere totală în Domnul Isus Hristos "toate comorile înțelepciunii și ale științei." (Coloseni 2:3)
Cheia se deschide pentru toți aceia dintre copiii lui Dumnezeu care vor să cunoască mai mult despre Domnului Isus Hristos.
Coloseni 1:28 ... ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus.
3 sensuri pentru desăvârșit: 1) mântuirea lui Dumnezeu, este mila Lui, toți aceia care cred în El sunt desăvârșiți.
2) desăvârșire a sau mersul spre desăvârșire. Experiența noastră cu Dumnezeu crește.
3) desăvârșire în sensul că să fim trup, suflet și duh. Această desăvârșire în trupurile noastre când vom învia.
Dar aici sunt potrivite primele doua explicații.
...

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:28,2:1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 1:28 ... și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
Este totuși o luptă să scrii, pentru ca cuvintele să fie după voia lui Dumnezeu. Trebuie să luptăm și pentru alții.
Noi ne luptăm pentru alții în rugăciune sau acțiune?
Ce scop era?
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:28-2:3, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Ioan 17:21 Mă rog ca toți să fie una ...
Să-l cunoașteți pe Domnul Isus! El e peste tot!
...

duminică, 14 februarie 2016

14, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Deuteronomul 32:11-12, Suveranitatea lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Deuteronomul 32:11 Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia Și-i poartă pe penele lui: 32:12 Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său și nu era niciun dumnezeu străin cu El.
...

14, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:17, Plini de pizmă, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă,
...

14, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-32, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult; 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 5:16 Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate: și toți se vindecau. 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” 5:21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineață în Templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. 5:22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” 5:24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul Templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. 5:25 Cineva a venit și le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în Templu și învață pe norod.” 5:26 Atunci căpitanul Templului a plecat cu aprozii și i-au adus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. 5:27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: 5:28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui Om.” 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 5:32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
...

14, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 13:1-5, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 13:1 În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 13:2 „Credeți voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 13:3 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. 13:4 Sau acei optsprezece inși, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 13:5 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.”
...

14, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 14:15-24, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Luca 14:15 Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” 14:16 Și Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. 14:17 La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiți: „Veniți, căci iată că toate sunt gata.” 14:18 Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierți.” 14:19 Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.” 14:20 Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.” 14:21 Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: „Du-te degrabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.” 14:22 La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, și tot mai este loc.” 14:23 Și stăpânul a zis robului: „Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. 14:24 Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea.”
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:14-15, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:14 Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 13:15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
...

miercuri, 10 februarie 2016

10, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:23, Evrei 13:7, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Evrei 13:7 Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!
Coloseni 1:23 negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
...

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:25-27, Taina este Biserica, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:15-29, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 1:23 negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
...

duminică, 7 februarie 2016

7, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 5:8, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
...

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Păcatul are mereu urmări grave.
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:32 Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. 4:36 Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, 4:37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. 5:1 Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevasta sa Safira, 5:2 și a oprit o parte din preț, cu știrea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? 5:4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5:5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. 5:6 Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. 5:7 Cam după trei ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. 5:8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 5:9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.” 5:10 Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. 5:11 O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Cât de autentic născut din Dumnezeu sunt sau sunt un fals?
...

7, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 12:1-11, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ioan 12:1 Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. 12:2 Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El. 12:3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa de mirosul mirului. 12:4 Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 12:5 „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?” 12:6 Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. 12:7 Dar Isus a zis: „Las-o în pace; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 12:8 Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.” 12:9 O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania; și au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe care-l înviase din morți. 12:10 Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr, 12:11 căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus.
...

7, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Numeri 21:4-9, Ioan 3:14-21, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă MP3
...
Numeri 21:4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum 21:5 și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” 21:6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. 21:7 Poporul a venit la Moise și a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 21:8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” 21:9 Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină; și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia.
Ioan 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 3:18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 3:21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:9-15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:9 Iată, dar, cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; 6:10 vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 6:11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; 6:12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; 6:13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” 6:14 Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. 6:15 Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
...

miercuri, 3 februarie 2016

3, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:21-23,28-29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Slujba împăcării:
Coloseni 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 1:23 negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.
Meditațiile la Coloseni, de Teodor Popescu.
Ce înseamnă acest "dacă"? Coloseni 1:23 "negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință..."
Copiii lui Dumnezeu sunt oameni care perseverează.
...

3, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:13-29, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; 1:23 negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
...