duminică, 11 ianuarie 2015

11, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:14-17, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Mântuirea lui Dumnezeu se tratează cu responsabilitate.
Natura cea nouă a celui credincios îl face responsabil.
"Nu iubiți lumea", ce înseamnă?
Lumea: 1) natura, creația lui Dumnezeu, suntem chemați să prețuim creația lui Dumnezeu; 2) mulțimea oamenilor, "cu dragostea de frați iubirea de oameni", doar fanaticii religioși urăsc pe oameni, iubirea de oameni este o trăsătură a omului credincios, îi iubim ca suflete veșnice; 3) lumea ca sistem păcătos, este viața păcătoasă, este viața centrată în jurul omului, când omul se iubește pe sine însuși pofta lui ajunge nesățioasă.
Nu trebuie să ne izolăm de lume. Domnul Isus a fost între oameni dar nu ca ei.
Natura nouă a celui păcătos se face vizibilă prin sfințenie.
Conectat la internet cu limite, cu rațiune. Satan a prins cu această dependență oameni de orice vârstă.
Mai bine fă ceva pentru Dumnezeu, cu aceea vei merge în cer.
1 Ioan 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
...

11, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:12-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Aproape toate domeniile de viață ne sunt confruntate.
Care ar fi nivelul sau etapa de creștere în care mă aflu?
Ce transmite Ioan copilașilor, celor nou întorși la Dumnezeu: "Păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui"; "ați cunoscut pe Tatăl".
Copilul trebuie să cunoască identitatea sa: "ați cunoscut pe Tatăl".
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Viața veșnică o are credinciosul dacă păstrează relația cu Dumnezeu Tatăl său.
1 Petru 2:2 și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire,
Efeseni 4:14

2 Petru 3:8
Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. 5:13 Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. 5:14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
Faptele apostolilor 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus.
Scopul nu este să devenim părinți ci ca să ne asemănăm cu Domnul Isus.
...

11, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:12-18, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.  2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.  2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.  2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.  2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.  2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.  2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.
Suntem uniți cu Domnul Isus atunci când avem păcatele iertate.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.  3:24 Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos,  2:6 care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți;
...

11, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
...