duminică, 27 decembrie 2015

27, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 1:1-4, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 1:1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieții – 1:2 pentru că viața a fost arătată, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată – 1:3 deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 1:4 Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
...

27, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Amos 2:6-16, mesaj transmis prin Cristian Păltânea Descarcă MP3
...
Amos 2:6 Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac, pe o pereche de încălțăminte. 2:7 Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt. 2:8 Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. 2:9 Și totuși Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedrii de înalți și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. 2:10 Și Eu v-am scos din țara Egiptului, și v-am povățuit patruzeci de ani în pustiu, ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. 2:11 Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel? – zice Domnul… 2:12 Iar voi ați dat nazireilor să bea vin, și prorocilor le-ați poruncit: „Nu prorociți!” 2:13 Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, 2:14 așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viața. 2:15 Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, și călărețul nu-și va scăpa viața; 2:16 iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.”
...

27, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 2:1-12, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 2:1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim 2:2 și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 2:3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 2:4 A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 2:5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 2:6 „Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.” 2:7 Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 2:8 Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceți-vă de cercetați cu de-amănuntul despre Prunc: și, când Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 2:9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 2:10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 2:11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. 2:12 În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum.
...

27, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Luca 2:25-38, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Luca 2:25 Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. 2:26 Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. 2:27 El a venit în Templu, mânat de Duhul. Și, când au adus părinții înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, 2:28 Simeon L-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 2:29 „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 2:30 Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, 2:31 pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, 2:32 lumina care să lumineze Neamurile și slava poporului Tău, Israel.” 2:33 Tatăl și mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 2:34 Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. 2:35 Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi." 2:36 Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. 2:37 Rămasă văduvă și fiind în vârstă de optzeci și patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. 2:38 A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.
...