miercuri, 24 iunie 2015

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:6 … ziua lui Isus Hristos…
Filipeni 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
Filipeni 4:14 Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea.
Cartea aceasta dă învățătură cum să avem o gândire creștină.
Tema acestei epistole este: Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
Este vindecare de cea mai grea boală de astăzi: egoismul de astăzi.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
Începând cu "părtași la Evanghelie".
O gândire caritabilă, filantropică. Am răbdare până la capăt.
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți…
Filipeni 3:15 … și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.
Filipeni 3:18 … sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 … se gândesc la lucrurile de pe pământ.
Filipeni 4:8 Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Viața de credință este o viață de cugetare la Domnul Isus Hristos.
Venirea Domnului Hristos, părtășia, gândirea creștină, venirea Domnului Hristos.
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:21-30, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
...