miercuri, 7 octombrie 2015

7, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Viața de credință este o viață centrată în Domnul Isus, și Domnul Isus este o Ființă creștină. Fuga de neprihănirea proprie ca să ajungi la Isus.
"Puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui". Ele sunt supranaturale. Este o problemă de credință, de renunțare la mine ca să ajung la El.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Puterea unei vieți noi.
Apostolul Pavel ne spune despre o alergare cu inima.
Evrei 12:3 Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.
2 Corinteni 4:1 De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.
2 Corinteni 4:14 Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. 4:15 Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. 4:16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. 4:17 Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. 4:18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
Este o alergare pentru asemănarea cu moartea Domnului Isus. Alergarea spre această Cruce unde biruința este totală.
Să mergi cu viața ta la Cruce!
Vreau să renunț la mine!
Se pleacă de la asemenea cu moartea Lui. Există un drum de experiență de la moarte la viață, la viața de înviere. Să ajungi liber de orice-i firesc!
...

7, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10,11, Temelia sau linia de start, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
"Să fiu găsit în El", condiție esențială pentru ca cursa să fie luată în calcul.
Mereu e cineva care ne verifică.
Cel mântuit este un om neprihănit, aceasta e linia de start.
Filipeni 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.
Era ideea ca să fie contemporan cu revenirea Domnului Isus.
Ținta alergatorului.
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus.
Gândirea creștină, caracterul creștin, fapta. Are Duhul Sfânt mult de lucrat la gândirea noastră.
...

7, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:12-14, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
1 Corinteni 9:24 Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! 9:25 Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji.
Care este scopul nostru, al vieții de credință?
...