miercuri, 29 martie 2017

29 mar. 2017, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Întrebări, Matei 16:19, Matei 18:18, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Ce înseamnă aceste împuterniciri? Cum trebuie înțelese ele?
Matei 16:19 Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”
Matei 18:18 Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.
Ioan 20:23 Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute.”
Domnul Isus Hristos se va folosi de Petru, prin harul pe care-l va avea după ce se va întoarce la Dumnezeu, ca să propovăduiască Evanghelia de o manieră unică sau particulară, și la această vestire publică a evangheliei, Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inima multor oameni, mulți să se întoarcă la Dumnezeu și cu alte cuvinte să intre în această Împărăție a cerurilor sau această Împărăție a lui Dumnezeu.
Cu această dezlegare și această delegare, este vorba de acele împrejurări în care Domnul Isus Hristos delegă autoritate credincioșilor din Biserică, bisericii locale de exemplu, ca sub autoritatea Domnului Isus Hristos, să declare, și bineînțeles sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, să declare de pildă adevăruri de genul acesta: persoana, după toate semnele de afară și probabil dinlăuntru, o biserică sau o echipă de credincioși sau credincioși pot să declare sau să proclame public credința cuiva sau întoarcerea la Dumnezeu a cuiva. Este, repet, sensul de proclamare și anunțare a unui lucru pe care Dumnezeu l-a legat, sau l-a legat în ceruri. Și de asemenea, un credincios, mai mulți credincioși, o adunare locală poate să afirme, poate să declare public că un om, sau altul sau alții, auzind evanghelia, n-au primit evanghelia, și ca atare rămân sub pedeapsa lui Dumnezeu, rămân sub această legătură a păcatului.
Aceasta este în ceea ce privește, repet proclamare evangheliei, dar în Matei capitolul 18, este o situație specifică, pe care Domnul Hristos o va spune ucenicilor, și anume această situație în care un credicios, sau o persoană dintr-o adunare este disciplinată, întâi de toate este avertizată de un credincios care să se apropie de cel care are un păcat anume și să încerce să îl recupere, cum spune acolo "dacă te ascultă", atunci când îi faci mustrarea aceasta pentru un păcat clar evident în viață, "dacă te ascultă" Cuvântul ne spune "ai câștigat pe fratele tău". Dacă nu te ascultă, spune Domnul Isus mai departe, ia cu tine doi sau trei frați și încercați să-l ajutați pe omul acela să-și recunoască păcatul, și Cuvântul spune că dacaă nu ascultă nici de ei, spune-l Bisericii. Sunt etapele disciplinării unui om care este în adunarea, poate că este un om născut din nou, nu știm, dar care este în adunare, care este în adunarea locală, și care iată ajunge până la această fază în care nu ascultă nici de unul nici de doi sau trei, și Cuvântul ne spune atunci să-l spui Bisericii și să-l izolați ca relații așa fel încât nimeni să nu aibă legătură cu el și Cuvântul spune să-l socotești ca pe un păgân și ca pe un vameș, cu alte cuvinte nici o legătură cu un astfel de om, până când Dumnezeu îi va da pocăința sau până când va demonstra că totuși este un om care n-a avut de a face cu evanghelia și nu dorește să aibă de-a face cu Evanghelia. În acest context, se spune în Matei 18:18, ce veți lega va fi legat în ceruri...
...

29 mar. 2017, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:7, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi...
...

29 mar. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:5-6, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:5 N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6 Și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele de primprejur și învăța pe norod.
...

29 mar. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:7-13, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:7 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
9 să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine.
10 Apoi le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela.
11 Și, dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
12 Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința.
13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
...