miercuri, 18 martie 2015

18, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ceea ce faci, să faci bine și să faci cu bucurie!
...

18, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

18, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:2,3,7, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 6:3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.”
Oamenii ar renunța la orice pentru fericire și pentru o viață mai lungă.
Ce preț plătești pentru ceea ce primești în viață?
"Am făcut ce eram datori să facem".
Cât plătim și cât primim?
Efeseni 6:7 Slujiți-le cu bucurie…
Partea invizibilă o poate ști numai Domnul, acea parte ascunsă a inimii.
Iosif slujea în temniță dar nu era trist. Iosif avea bucuria lui.
Aspectul dăruirii creștine. Este cu totul altceva să dăruiești cu bucurie.
"Pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu".
Romani 5:3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare,
Când vii la adunare e un cer senin.
Stagiul bucurie în necaz!
Un credincios care știe să treacă un standard înalt.
"Bucurie în necaz". Cine sare ștacheta aceasta?
Bucuriile mărunte ale vieții.
Cum ne raportăm la rugăciune?
O componentă permanentă: bucuria.
Efeseni 6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.
Credincioșia pe care o demonstrează în ceea ce face!
Dumnezeu evaluează credincioșia în lucrul încredințat nouă.
Dumnezeu nu se uită la cantitatea lucrului ci la calitatea lucrului.
Slujirea cu bucurie să fie de calitate!
În necaz cum ești?
Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este credința!
...

18, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Tema finală este lupta spirituală la care trebuie să se angajeze Biserica.
Coloseni 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
Trebuie să stăruim prin credință înaintea lui Dumnezeu.
Ioan 15:5 … despărțiți de Mine nu puteți face nimic.
1 Petru 1:7 pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 1:8 pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, 1:9 pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
...