duminică, 31 ianuarie 2016

31, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Știm așa de puțin de eficacitatea Numelui Său în rugăciune.
Rugăciune născută din mărturie.
...

31, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:33-37, Barnaba, fiul mângâierii, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. 4:36 Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, 4:37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.
Faptele apostolilor 15:37 Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu; 15:38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor.
Barnaba e omul special care mai acordă o șansă lui Marcu, care a ajuns mai apoi să fie de folos.
...

31, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, Cu toată îndrăzneala, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:23 După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. 4:24 Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 4:25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 4:26 Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.” 4:27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și cu noroadele lui Israel, 4:28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 4:29 Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 4:30 și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” 4:31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
...

31, Duminică - ev

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ieremia 17:5-10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ieremia 17:5 Așa vorbește Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul! 17:6 Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea; locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. 17:7 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! 17:8 Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. 17:9 Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? 17:10 Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.
...

31, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:13-26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:13 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” 4:15 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” 4:16 „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău și vino aici”. 4:17 Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.” Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat. 4:18 Pentru că cinci bărbați ai avut; și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 4:19 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că ești proroc. 4:20 Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 4:21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 4:22 Voi vă închinați la ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la iudei. 4:23 Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 4:24 Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” 4:25 „Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia ; când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 4:26 Isus i-a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”
...

miercuri, 27 ianuarie 2016

27, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:10,12,13, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 1:10 ... să vă purtați într-un chip vrednic ...
1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit ...
Păcatul în care au căzut: se socoteau inițiați. Noi nu suntem vrednici, ci El ne-a învrednicit.
Problemele mari în Biserică le fac oamenii mari.
Coloseni 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu,
Să nu uităm să mulțumim Tatălui care ne-a izbăvit!
Felul cum ne-a invrednicit Tatăl:
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,
N-avem o vrednicie proprie. Ci o vrednicie prin El.
...

27, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
La ce-mi folosește dacă eu nu am parte de El?
...

27, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Ce importantă este relația Domnului Isus Hristos cu oamenii!
Este important atât a face cât și acel a fi.
...

duminică, 24 ianuarie 2016

24, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Rugăciunea apostolilor, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

24, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, Spontaneitatea, Rugăciunea și rolul ei în Biserica primară, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
O dovadă a Bisericii că este vie este rugăciunea.
O urgență și îndrăzneală în rugăciune.
...

24, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:29-31, Cu îndrăzneală, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...

24, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:23 După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. 4:24 Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 4:25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 4:26 Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.” 4:27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și cu noroadele lui Israel, 4:28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 4:29 Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 4:30 și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” 4:31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
Nu uitați rugăciunea!
...

24, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 4:28-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:28 Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: 4:29 „Veniți de vedeți un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?” 4:30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. 4:31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!” 4:32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.” 4:33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” 4:34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. 4:35 Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Iată, Eu vă spun: ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. 4:36 Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică; pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. 4:37 Căci, în această privință, este adevărată zicerea: „Unul seamănă, iar altul seceră.” 4:38 Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit; alții s-au ostenit, și voi ați intrat în osteneala lor.” 4:39 Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.” 4:40 Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Și El a rămas acolo două zile. 4:41 Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. 4:42 Și ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine și știm că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”
...

24, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Cronici 7:14, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
2 Cronici 7:14 dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.
...

24, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:1-26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:1 Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. 2 Însă Isus nu boteza El Însuși, ci ucenicii Lui. 3 Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea. 4 Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, 5 a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. 6 Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. 7 A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. 8 Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de-ale mâncării. 9 Femeia samariteancă I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. 10 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce-ți zice: ‘Dă-Mi să beau!’, tu singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă vie.” 11 „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoți apă, și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? 12 Ești Tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui?” 13 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. 14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.” 15 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” 16 „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău și vino aici.” 17 Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.” Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat. 18 Pentru că cinci bărbați ai avut; și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 19 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că ești proroc. 20 Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24 Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” 25 „Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 26 Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”
...

miercuri, 20 ianuarie 2016

20, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Evrei în ghetou în Ungaria, mesaj transmis prin Emanuel Ursea Descarcă MP3
...

20, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:13-14, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
"Împărăția Fiului dragostei Lui", și noi trebuie să avem ca trăsătură primordială această dragoste a Lui.
Pentru că este creator, este Dumnezeu.
Două izvoare de închinare: creația și mântuirea!
El susține toate lucrurile, cu cât mai mult o bucată de pâine pentru un copil!
Coloseni 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Să ne dea Domnul să trăim în pace, ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate!
...

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:12-20, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:12-20, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Coloseni 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină;
Slava Domnului Isus este furată.
Persoana Domnului Isus Hristos este așa de mare încât poate înlocui toate persoanele.
Coloseni 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Dumnezeu face dreptate totală prin Domnul Isus Hristos. Faptele Lui sunt toate depline.
Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
"întâi născut dintre cei morți", este primul care a înviat și nu mai moare.
"pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea"
Coloseni 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.
Coloseni 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
"prin El au fost făcute toate lucrurile"
"pentru El"
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
...

duminică, 17 ianuarie 2016

17, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:4,10,12, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:4 Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii.
Îndrăzneala vestitorului evangheliei care spune adevărul.
Proverbe 28:1 ... cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr.
Ținta evangheliei: să aducă pocăința și apoi credința.
Petru va merge la rădăcina lucrurilor. Miezul evangheliei merge la țintă.
Faptele apostolilor 4:10 s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți.
Pe măsură ce Evanghelia câștigă teren, în aceeași măsură și poate chiar mai mult vor apare încercările.
Prețul acesta este acum: nu te vor aplauda oamenii! Doar politețea le acoperă adevăratele intenții. Nici o pagubă! Când vei pune pe masă Numele Domnului Isus Hristos, lucrurile se schimbă.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Cu cât veți porni mai de tineri să fiți verticali cu atât mai ușor vei fi vertical la bătrânețe!
...

17, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...

17, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:1 Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul Templului și saducheii, 4:2 foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. 4:3 Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi; căci se înserase. 4:4 Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 4:5 A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 4:6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. 4:7 Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?” 4:8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 4:9 Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, 4:10 s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 4:11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus. 4:14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 4:15 Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei 4:16 și au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui. 4:17 Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 4:18 Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în Numele lui Isus. 4:19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 4:20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 4:21 I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina norodului; fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 4:22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
1 Petru 4:12 Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; 4:13 dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.
1 Petru 4:14 Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.
1 Petru 4:15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 4:16 Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
2 Corinteni 12:10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.
Atunci când îl prezentăm pe Domnul nu trebuie să diluăm deloc mesajul.
Mesajul lui Dumnezeu pentru om este ofensator: Omule ești păcătos!
Ioan 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
...

17, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 7:11-17, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 7:11 În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. 7:12 Când S-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. 7:13 Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” 7:14 Apoi S-a apropiat și S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” 7:15 Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 7:16 Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc S-a ridicat între noi; și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” 7:17 Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.
...

17, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Judecători 13-14, Samson, Marcu 10:46-52, Orbul Bartimeu, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Judecători 14:1 Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 14:2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luați-mi-o acum de nevastă.” 14:3 Tatăl său și mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiați împrejur?” Și Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” 14:4 Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. 14:5 Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. 14:6 Duhul Domnului a venit peste Samson; și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. 14:7 S-a coborât și a vorbit cu femeia aceea, și ea i-a plăcut. 14:8 După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca s-o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. 14:9 A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum; și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
Marcu 10:46 Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. 10:47 El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 10:48 Mulți îl certau să tacă; dar el și mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 10:49 Isus S-a oprit și a zis: „Chemați-l!” Au chemat pe orb și i-au zis: „Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă.” 10:50 Orbul și-a aruncat haina; a sărit și a venit la Isus. 10:51 Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Ce vrei să-ți fac?” „Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” 10:52 Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a mântuit.” Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus.
...

17, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:8-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:8 Isus Hristos este același ieri și azi și în veci! 13:9 Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 13:10 Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Cort. 13:11 În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.” 13:12 De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. 13:13 Să ieșim, dar, afară din tabără la El și să suferim ocara Lui.
...

miercuri, 13 ianuarie 2016

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Era acest cult al gnosticilor care spuneau că învățătura lor era mai presus de învățătura apostolilor.
Ce învățătură dau altora?
Coloseni 1:9 ... să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească;
"Tatăl M-a învățat ce să spun și cum să spun"
"Vorbirea voastră să fie totdeauna plină de har"
Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
"moștenirea ... în lumină"
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,
"Împărăția Fiului dragostei Lui"
Dragostea din Dumnezeu este eternă.
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
Slava Domnului Isus Hristos.
Coloseni 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
Ierarhia angelică, "domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești".
Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii...
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
...

duminică, 10 ianuarie 2016

10, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:1 Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului...
...

10, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:1-22, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:1 Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul Templului și saducheii, 2 foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. 3 Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. 4 Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la cinci mii. 5 A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 6 cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. 7 Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?” 8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel! 9 Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, 10 s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 11 El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’. 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” 13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. 14 Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15 Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei 16 și au zis: „Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 17 Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18 Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în Numele lui Isus. 19 Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, 20 căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 21 I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
...

10, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 6:25-34, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...

10, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Matei 6:25-34, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Matei 6:25 De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 6:26 Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 6:27 Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? 6:28 Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; 6:29 totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 6:30 Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? 6:31 Nu vă îngrijorați, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 6:32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. 6:33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 6:34 Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 21:18-25, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Ioan 21:18 Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile, și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.” 21:19 A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.” 21:20 Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la Cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?” 21:21 Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” 21:22 Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după Mine!” 21:23 Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ți pasă ție?” 21:24 Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. 21:25 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.
...

miercuri, 6 ianuarie 2016

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, Suntem pe un teren de luptă, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Să-i fim plăcuți Domnului cum ne îmbrăcăm! Așa cum merg pe stradă sunt plăcut Domnului?
Nu întotdeauna se suprapun lucrurile plăcute Domnului cu lucrurile plăcute omului.
Înțelepciunea și priceperea duhovnicească nu vine decât prin Duhul Sfânt.
"Voi sunteți lumina lumii", va spune Domnul Hristos. Pe unde trecem trebuie să se aprindă lumina.
Copii, când suntem în dialog cu ei, vor copia ceea ce văd.
Faptele bune vizează binele celor din jurul nostru.
Când faci orice, îi este plăcut Domnului?
...

6, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, să-I fiți plăcuți în orice lucru, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Coloseni 1:10 "...să-I fiți plăcuți în orice lucru..."
Luca 2:52 Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ioan 8:29 Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
A trăi o viață plăcută influențează răspunsul Domnului la rugăciune.
2 Corinteni 5:9 De aceea ne și silim să-I fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 5:10 Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta.
Coloseni 1:9 "...să vă umpleți de cunoștința voii Lui..."
Efeseni 4:1 ... să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
1 Tesaloniceni 2:12 să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa.
Cel credincios trebuie să aibă o purtare demnă de Domnul.
Patru acțiuni: 1) "aducând roade în tot felul de fapte bune"; 2) "crescând în cunoștința lui Dumnezeu", să-l cunoști pe El dintr-o trăire, dintr-o experiență; 3) Coloseni 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie; 4) Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 13:21 să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.
...

duminică, 3 ianuarie 2016

3, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, Primul pas al ascultării este acesta: pocăiți-vă!, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Primul pas al ascultării este acesta: pocăiți-vă!
Chemarea la pocăință este primul pas care ne introduce pe drumul acesta al ascultării de Dumnezeu. Pocăința însemnând poarta de intrare într-o viață nouă. Fără schimbare, aveea pe care o produce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu pot veni vremuri de înviorare.
Dumnezeu, Domnul Isus, pocăință, apoi vremuri de înviorare.
...

3, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:22, Pe cine ascultați?, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune.
Atunci când spui Isus, parcă ceva ar trebui să vibreze înlăuntrul tău!
A asculta înseamnă: a acorda importanță celor spuse de cineva, a face întocmai cum a spus cineva.
...

3, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:19, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
Domnul Isus ne cheamă să venim lângă El!
Apocalipsa 22:17 Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!”, și cine aude să zică: „Vino!”
...

3, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 3:12-26, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 3:12 Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: „Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? 3:13 Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v-ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul. 3:14 Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 3:15 Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți; noi suntem martori ai Lui. 3:16 Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 3:17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. 3:19 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 3:20 și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 3:21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. 3:22 În adevăr, Moise a zis părinților noștri: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune. 3:23 Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.” 3:24 De asemenea toți prorocii, de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. 3:25 Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam: „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta.” 3:26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”
...

3, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Despre îngrijorări, Iosua 10:12-15, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Iosua 10:12 Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!” 10:13 Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 10:14 N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. 10:15 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Ghilgal.
...

3, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, 2 Corinteni 13:5; Matei 9:9-13, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
2 Corinteni 13:5 Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă.
Matei 9:9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. 9:10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. 9:11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” 9:12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 9:13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
...

3, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Tesaloniceni 5:14-28, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Tesaloniceni 5:14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 5:15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 5:16 Bucurați-vă întotdeauna. 5:17 Rugați-vă neîncetat. 5:18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 5:19 Nu stingeți Duhul. 5:20 Nu disprețuiți prorociile. 5:21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 5:22 Feriți-vă de orice se pare rău. 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 5:24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. 5:25 Fraților, rugați-vă pentru noi. 5:26 Spuneți sănătate tuturor fraților, cu o sărutare sfântă. 5:27 În Domnul, vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. 5:28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
...

vineri, 1 ianuarie 2016

1, Vineri

Zidire, dimineața
Predică, Psalmul 90, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Psalmi 90:1 (O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.) Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. 90:2 Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu! 90:3 Tu întorci pe oameni în țărână și zici: „Întoarceți-vă, fiii oamenilor!” 90:4 Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. 90:5 Îi mături ca un vis: dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși: 90:6 înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. 90:7 Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. 90:8 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. 90:9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. 90:10 Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi zburăm. 90:11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? 90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă! 90:13 Întoarce-Te, Doamne! Până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi! 90:14 Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta, și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom înveseli. 90:15 Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea! 90:16 Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, și slava Ta, fiilor lor! 90:17 Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru! Și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre!
...